Ministar dr Zorana Mihajlović i predsednik Privremenog organa Beograda Siniša Mali posetili „Beogrdaske elektrane“

Ministar dr Zorana Mihajlović i predsednik Privremenog organa Beograda Siniša Mali posetili „Beogrdaske elektrane“

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine dr Zorana Mihajlović i predsednik Privremenog organa grada Beograda Siniša Mali posetili su danas, 03. februara 2014. godine, najveću toplanu iz sistema daljinskog grejanja grada Beograda – toplanu „Novi Beograd“.

Snabdevanje Beograda toplotnom energijom je stabilno, a u narednom periodu potrebno je više uložiti u energetsku efikasnost kako bi građanima bilo omogućeno da snize svoje račune, saglasni su ministar Zorana Mihajlović i predsednik Privremenog organa grada Beograda Siniša Mali. Oni su najavili formiranje gradskog fonda za energetsku efikasnost koji će građanima Beograda pomoći da ulaganjem u mere energetske efikasnosti racionalnije troše energiju i tako snize račune.

Po obilasku proizvodnih i distributivnih pogona toplane „Novi Beograd“, ministar Zorana Mihajlović je podsetila da je Republika formirala budžetski Fond za energetsku efikasnost kako bi građanima bilo olakšano da bolje izoluju svoje objekte i na taj način smanje utrošak toplotne ili električne energije. Ona je istakla da se boljom izolacijom objekata i stanova, kao i prelaskom toplana na naplatu toplotne energije prema utrošku, račun može smanjiti između 30 i 40 odsto.

Država će u narednih mesec ili dva raspisati tender za uvođenje kalorimetara podstanice određenih ustanova i stambenih zgrada, najavila je Mihajlovićeva. Ona je objasnila da će preko kalorimetara utrošena toplotna energija biti obračunata i naplaćena. Sva domaćinstva koja koriste daljinsko grejanje iz toplana moraće od 1. januara 2015. godine da uvedu kalorimetre, na osnovu kojih će biti obračunata i naplaćivana utrošena toplotna energija.
- Država će finansirati centralne kalorimetre za određene ustanove i zgrade, a dalje razvođenje od tog centralnog kalorimetra po stanovima je nešto što će morati zajedno da rade toplane, grad i skupštine stanara. Oni će morati da sednu za sto i da dogovore uslove kako da građanima omoguće da imaju kalorimetre u svom stanu – rekla je Mihajlovićeva.

Ministar Zorana Mihajlović je naglasila da su „Beogradske elektrane” važan deo energetskog sistema Srbije, kao i energetskog bilansa zemlje i dodala da je stabilan rad „Beogradskih elektrana“ važan poput stabilnog rada „Elektroprivrede Srbije” i „Srbijagasa”. Ona je istakla i da je bitno da se u „Beogradske elektrane“ ulaže budući da je prosečna starost opreme 33 godine, zbog čega će u 2014. godini prioritet biti ulaganje u toplanu „Konjarnik“, u koju će biti investirano oko 150 miliona dinara. Mihajlovićeva je podsetila da se oko 51 odsto stanovništva Beograda greje iz sistema „Beogradskih elektrana“ i da je zato zadatak grada da vodi računa o investiranju, ali i potrošačima.

Predsednik privremenog organa Siniša Mali naglasio je da će grad Beograd uskoro početi sa formiranjem gradskog fonda za energetsku efikasnost sa ciljem da se kroz zamenu stolarije smanje računi za toplotnu energiju. Vrlo brzo ćemo, precizirao je Mali, izaći sa predlogom na koji način i sa kojom vrstom sredstava će taj fond biti formiran. On je dodao da će upravo povećanje energetske efikasnosti biti centralna tema u narednom periodu.

– Takav budžetski fond biće na raspolaganju i fizičkim licima i firmama sa teritorije Beograda, domaćinstvima i pojedincima. Zamenom stolarije i boljom izolacijom obezbedilo bi se da građani smanje potrošnju kako toplotne, tako i električne energije, s ciljem da računi budu manji od 30 do 40 odsto – istako je Siniša Mali i dodao da je grad Beograd već definisao prioritetna ulaganja u „Beogradske elektrane“ u 2014. godini.

Vršilac dužnosti direktora „Beogradskih elektrana“ Zoran Predić je naglasio da proizvodni kapaciteti Preduzeća rade punim kapacitetima i da nema kvarova i zastoja u sistemu daljinskog grejanja. Predić je podsetio da su „Beogradske elektrane“ već s početka hladnog talasa, odnosno od 25. januara, u dvadesetčetvorosatnom režimu isporuke toplotne energije korisnicima. Predić je istakao da će „Beogradske elektrane“ biti spremne za prelazak na naplatu prema ostvarenoj potrošnji toplotne energije i da će taj proces u narednom periodu biti definisan na trojnom nivou republika-osnivač-preduzeće.

- Postoje određene stvari koje moramo u toku godine da završimo, ali to je zadatak svih nas, ne samo toplana – to je zadatak i lokalnih samouprava i skupštine stanara. Svako u tom poslu ima svoje obaveze – rekao je Predić i dodao da će „Beogradske elektrane“ uraditi svoj deo zadataka.

Beograd,
3. februar 2014.