Olakšice za potrošače zbog vanrednog stanja u Republici Srbiji

Beograd, ponedeljak, 23. mart 2020. – U skladu  sa donetom Odlukom o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, zbog pandemije virusa Covid19, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ omogućilo je svojim potrošačima, fizičkim licima starijim od 65 godina, da svoje račune  za februar, mart i april 2020. godine izmire po završetku vanrednog stanja, bez obračunate kamate. Za ovu grupu potrošača, koji su redovno izmirivali svoje obaveze, biće omogućeno korišćenje i popusta od 5% u pomenutom periodu, bez obzira na kašnjenje u plaćanju.

Korisnici koji su potpisali reprogram duga, produženje roka plaćanja se odnosi samo na dužnike iznad 65 godina starosti, dok su ostali potrošači u obavezi da izmiruju dug prema potpisanom reprogramu, odnosno kako i dospevaju rate.

Kako bi potrošači bili zaštićeni tokom trajanja vanrednog stanja, neće biti pokretani novi postupci prinudne naplate, pri čemu će biti napravljen i zastoj u sprovođenju postupaka izvršenja u periodu od 90 dana. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Naplata, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Od večeras, 22. marta, grejanje i tokom noći, stabilan rad sistema daljinskog grejanja

Beograd, 22. mart 2020. (18.35 časova) – Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ (14 toplana i 22 kotlarnice) od 07.00 časova isporučuju toplotnu energiju potrošačima. Zbog niskih spoljašnjih temperatura vazduha, od večeras, dok traju nepovoljni vremenski uslovi, neće biti prekidano grejanje ni tokom noći.

Sistemskih poremećaja u proizvodnom sektoru nema. Takođe, nema ni sistemskih poremećaja na toplovodnoj mreži.

Pojedinačne kvarove na instalacijama u zgradama, stanovima i delovima stanova (nedostatak grejanja, negrejanje pojedinih grejnih tela, curenje vode iz instalacija i sl.) terenske ekipe preduzeća otklanjaju prema prijavama potrošača Dispečerskom centru – Službi za prijem reklamacija (011/2093-011 prijave za negrejanje ili slab kvalitet grejanja i 011/2093-100 curenje vode iz instalacija).

Dvadesetčetvoročasovni režim isporuke toplotne energije, zbog niskih spoljašnjih temperatura vazduha, važio je:

- Od 05. do 09. februara 2020. – Od 12. do 25. januara 2020. – Od 28. decembra 2019. do 09. januara 2020.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Novi način rada sa strankama zbog zatvaranja šalterske službe „Beogradskih elektrana“

Beograd, 17. mart 2020 – U skladu sa Uredbom o merama u vanrednom stanju, zbog zaštite stanovništva u vreme proglašene pandemije virusa COVID-19, institucije Republike Srbije i Grada Beograda doneli su Odluku o zatvaranju rada svih šalterskih službi.

S tim u vezi, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ danas, utorak, 17. mart 2020. godine zatvorilo je svoje šalter službe korisničkog servisa u Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom u Ulici cara Dušana 141, Zemun.

Bez obzira na zatvaranje šalterske službe, do okončanja vanrednih okolnosti, poslovi sa korisnicima i drugim zainteresovanim stranama će biti nastavljeni tako što svi zainteresovani mogu da se obrate na sledeći način:

-          Pisanim putem – slanjem zahteva koji je adresiran na sledeći način – JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE, DIREKCIJA ZA SNABDEVANjE, ULICA CARA DUŠANA 141, ZEMUN.

-          Elektronski – putem elektronske pošte (spisak službi i e-mail adresa je u tabeli)

-          Telefononskim pozivom (spisak službi i brojeva telefona je u tabeli)

SPISAK DEŽURNIH SLUŽBI PREMA VRSTAMA USLUGA I ZADUŽENjA

NAPLATA naplata@bgdel.rs
011/

222-4655; 222-4646; 222-4796; 222-4609

(stanje duga, reprogram dugovanja, reklamacija na račune i sl.)
UGOVARANjE ugovaranje@bgdel.rs 011/

222-4760; 222-4650; 222-4639; 222-4735

(pitanja u vezi ugovaranja isporuke toplotne energije; adresni podaci; podaci u vezi sistema objedinjene naplate; ugovaranje troškova priključenja  i sl.)
PRIKLjUČENjA i ISKLjUČENjA

(pregled objekata; priključenja na sistem daljinskog grejanja; isključenja sa sistema; obračuni utrošene toplotne energije; promene obračunskih veličina; kontrola priključenosti i sl.)

prikljucenja.iskljucenja@bgdel.rs 011/

222-4676; 222-4610; 222-4608; 222-4705; 222-4704

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLjUČENjA(tehnički uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja; pregled investiciono tehničke dokumentacije; rešenja o priključenju na sistem daljinskog grejanja i sl.) tehnicki.uslovi@bgdel.rs 011/

222-4627; 222-4696; 222-4606; 222-4628

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ će učiniti sve da građanima bude u potpunosti na usluzi i dok traju navedene vanredne okolnosti. Brojevi telefona Dispečerskog centra-Službe za prijem reklamacija u vezi sa isporukom toplotne energije za grejanje i pripremu potrošne tople vode ostaju isti i u funkciji 011/2093-011 (prijava reklamacija na kvalitet grejanja i potrošne tople vode) i 011/2093-100 (prijava curenja vode iz instalacija). Hvala vam na razumevanju.

JKP „Beogradske elektrane“

Objavljeno pod Uncategorized, Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2020. godinu

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2020. godinu

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

Reakcija na neistinite tvrdnje o naplati toplotne energije

Beograd, 10. januar 2020. godine - Politika poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ je da stanovnicima glavnog grada obezbedimo sigurnu i kvalitetnu isporuku toplotne energije, a samim tim i komforan život i rad. Nažalost, prinuđeni smo da odgovaramo na neosnovane i zlonamerne optužbe organizacija i pojedinaca da preduzeće radi suprotno interesima korisnika usluga daljinskog grejanja.

JKP „Beogradske elektrane“ su u skladu sa Zakonom o energetici i Zakonom o efikasnom korišćenju energije, modernizovale svih 8.765  toplotnih predajnih stanica u Beogradu iz kojih se toplotnom energijom snabdeva 19.759 stambeno-poslovnih objekata, ukupne površine 22 miliona kvadratnih metara prostora sa više od 350.000 korisnika.

Korisnicima je omogućeno da na osnovu pomenutih zakona, Odluke o snabdevanju toplotnom energijom i Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga po sopstvenom izboru, odnosno odlukom Skupštine stanara izaberu vrstu i način obračuna naknade za isporučenu toplotnu energiju. Suprotno iznetim tvrdnjama Inicijative NE da(vi)mo Beograd, odluka o načinu obračuna naknade za isporučenu toplotnu energiju je isključivo u nadležnosti korisnika. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Potpisan ugovor o izgradnji toplodalekovoda TENT A – TO „Novi Beograd“

Beograd, 08. januar 2020 – Godina 2020. biće godina realizacije velikih ekoloških projekata u Beogradu, a u prilog ovome govori i Ugovor o projektu izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd, istakao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić nakon potpisivanja ugovora sa direktorom JKP „Beogradske elektrane” Radetom Bastom i predstavnikom „Power Construction Corporation of China” Jangom Boom. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Ministar Aleksandar Antić i predsednik SGB Nikola Nikodijević u „Beogradskim elektranama“

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, državni sekretar Zoran Predić i predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević tradicionalno su na Badnje veče obišli zaposlene u „Beogradskim elektranama”. Ministar Antić je tom prilikom podsetio da su „Beogradske elektrane” najveći proizvođač i distributer toplotne energije u Jugoistočnoj Evropi, zahvalio ljudima koji rade na najradosniji hrišćanski praznik – Božić kako bi Beograđani nesmetano uživali u svojim toplim domovima, i da se već 10 dana bez prekida zagrevaju stanovi i danju i noću. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

„Beogradske elektrane“ predstavile projekte EU u kojima učestvuje

Društvo termičara Srbije i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u četvrtak, 14. novembra 2019. godine, stručnu tribinu na Mašinskom fakultetu posvećenu učešću „Beogradskih elektrana“ u projektima pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Tribini je prisustvovalo više od 80 učesnika među kojima i državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Zoran Predić. Prisutnima su se obratili dekan Mašinskog fakulteta prof. dr Radivoje Mitrović i predsednik Društva termičara prof. dr Milan Radovanović. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH VOZILA NEPOSREDNOM POGODBOM (18.10.2019)

Na osnovu Zakona o o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS 72/2011. od 28.09.2011. godine, Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016, Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12644/8 i I-126448/9 od 12.06. 2019. godine, i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj I-8850/11 od 24.04.2019. godine, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju:

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH VOZILA NEPOSREDNOM POGODBOM

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to : 23 putnička vozila i 9 teretnih vozila iz Zastavinog programa ( u daljem tekstu vozila). Vozila nisu u voznom stanju, i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, bez pripadajućeg poreza (PDV ili Porez na prenos apsolutnih prava) koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sva vozila.

- Ako nijedan kupac ne dostavi ponudu za kupovinu svih vozila pod najpovoljnijim uslovima za svako pojedinačno vozilo, prednost kod kupovine će imati kupac koji ponudi kupovinu određenih vozila pod najpovoljnijim uslovima.

- Ukoliko više kupaca ponudi kupovinu istih vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.

- Uvid u stanje vozila može se izvršiti na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11, svakog radnog dana od 08-14 časova.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik ili fizičko lice. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV), a fizička lica fotokopiju lične karte.

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH VOZILA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA VOZILA, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- U slučaju kada se na ugovoreno vozilo obračunava PDV izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

-Ako se na ugovoreno vozilo obračunava Porez na prenos apsolutnih prava, izabrani kupac će isti uplatiti nadležnoj poreskoj upravi.

- Primopredaja kupljenih automobila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim porezom, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osoba za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 011/2093- 342, 064 /899 8249, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

KLIKOM (OVDE) PREUZMITE TEHNIČKU SPECIFIKACIJU RASHODOVANIH VOZILA

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

„Beogradske elektrane“ počinju grejanje potrošača

BEOGRAD, 07. oktobar 2019. – Svi toplotni izvori JKP „Beogradske elektrane“ krenuli su sa proizvodnjom i distribucijom toplotne energije potrošačima zbog niskih spoljašnjih temperatura vazduha.

S obzirom da sistem daljinskog grejanja prelazi u proces proizvodnje toplotne energije i da je ovo prvi prelazak u dinamički rad sa proizvodnjom i isporukom toplotne energije, potrošači će prve efekte zagrevanja osetiti u narednih nekoliko sati. Veoma je važno, zbog stabilnosti čitavog sistema, da se taj proces obavlja postepeno, da se proizvodni kapaciteti veoma pažljivo opterećuju, i da se istovremeno sistem uhodava. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni