Kalkulator obračuna troškova po paušalu i meraču potrošnje za stambeni i poslovni prostor

U cilju praćenja godišnjih troškova za isporučenu toplotnu energiju vlasnici stambenih i poslovnih prostora mogu upotrebiti  kalkulatore troškova potrošnje.  Kalkulatori su informativnog karaktera, a procena godišnje potrošnje toplotne energije izvedena je na osnovu prosečne godišnje potrošnje u poslednje tri grejne sezone.

- Kalkulator uporednog obračuna troškova po paušalu i po potrošnji sa mesečnim očitavanjem za vlasnike stambenog prostora (klikni ovde)

- Kalkulator uporednog obračuna troškova sa mesečnim očitavanjem i akontacijama sa konačnim obračunom (KOB) za vlasnike poslovnog prostora (kliknite ovde)

Objavljeno pod Naplata | Ostavite komentar

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu

Redovni godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu dostavljeni su u elektronskoj formi Agenciji za privredne registre 20. juna 2017, a 21. juna 2017. su upisani u Registar i javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije.

- Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans uspeha za period od 1.01.2016. do 31.12.2016. (klikni ovde)

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 1.01.2016. do 31.12.2016 (klikni ovde)

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period od  1.01.2016. do 31.12.2016 (klikni ovde)

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. (klikni ovde)

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu – 1. deo (klikni ovde)

- Napomena uz finansijske izveštaje za 2016. – 2. deo (klikni ovde)

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o. o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. i Izveštaja nezavisnog revizora FI za 2016. (klikni ovde)

-Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu – 1. deo (klikni ovde)

- Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu – 2. deo (klikni ovde)

- Bilans stanja za energetsku delatnost -Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans uspeha za energetsku delatnost – Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za 2016. godinu (klikni ovde)

- Mišljenje revizora na Finansijski izveštaje za energetsku delatnost – Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans stanja za energetsku delatnost – Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2016. godinu (klikni ovde)

- Bilans uspeha za energetsku delatnost – Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2016. godinu (klikni ovde)

- Mišljenje revizora na finansijski izveštaj  za energetsku delatnost – Javno snadevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Ostavite komentar

Zakonska akta

- Zakon o komunalnim delatnostima (klikni OVDE)

- Zakon o energetici (klikni OVDE)

– Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (klikni OVDE)

- Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda (klikni OVDE)

- Odluka o cenama toplotne energije (klikni OVDE)

- Pravila o radu distributivnog sistema (klikni OVDE)

- Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja (klikni OVDE)

- Odluka o izmeni roka dospelosti obaveze plaćanja naknade za isporučenu toplotnu energiju kupcima kojima obračun vrše JKP „Beogradske elektrane” (klikni OVDE)

- Interventne mere zaštite najugroženijih građana (klikni OVDE)

- Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (klikni OVDE)

- Uredba o energetski ugroženom kupcu (klikni OVDE)

- Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ (klikni OVDE)

- Odluka o ceni priključka na gas (klikni OVDE)

Objavljeno pod Zakonska akta | Ostavite komentar

Zakonska akta (II)

- Zakon o komunalnim delatnostima (klikni OVDE)

- Zakon o energetici (klikni OVDE)


- Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (klikni OVDE)

- Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda (klikni OVDE)

- Odluka o cenama toplotne energije (klikni OVDE)

- Pravila o radu distributivnog sistema (klikni OVDE)

- Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja (klikni OVDE)

- Odluka o izmeni roka dospelosti obaveze plaćanja naknade za isporučenu toplotnu energiju kupcima kojima obračun vrše JKP „Beogradske elektrane” (klikni OVDE)

- Interventne mere zaštite najugroženijih građana (klikni OVDE)

- Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (klikni OVDE)

- Uredba o energetski ugroženom kupcu (klikni OVDE)

- Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane” (klikni OVDE)

- Odluka o ceni priključka na gas (klikni OVDE)

Objavljeno pod Naplata | Ostavite komentar

Priključenje na gasni distributivni sistem

Odluka o visini troškova priključenja na gasni distributivni sistem JKP „Beogradske elektrane” (klik OVDE)

Objavljeno pod Priključenja | Ostavite komentar

Korisnici potrošne tople vode sa područja kotlarnice „Galenika“, neće imati isporuku toplotne energije, 23. juna 2017, od 9 do 14 časova

Beograd, 22. juni 2017. -  Zbog remontnih radova u kotlarnici „Galenika“, korisnici potrošne tople vode sa područja pomenute kotlarnice, imaće kratkotrajan prekid isporuke toplotne energije, u petak, 23. juna 2017, u periodu od 9 do 14 časova. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Kratkotrajan prekid isporuke topotne energije iz toplane „Višnjička banja“

Beograd, 19. jun 2017. – Zbog neophodnih radova na elektro trafou iz kojeg se elekričnom energijom snabdeva pogon za proizvodnju toplotne energije, toplana „Višnjička banja“ neće isporučivati energiju za pripremu potrošne tople vode u utorak, 20. juna 2017. godine od 08.00 časova do 12.00 časova.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Prekid isporuke potrošne tople vode delu korisnika sa grejnog područja toplane „Cerak“

Beograd, 14. juni 2017. – Zbog remontnih radova na toplovodnoj mreži toplane „Cerak“, korisnicima potrošne tople vode iz ulica: Trgovačka, Poručnika Spasića i Mašare i Milana Jovanovića, prestaće isporuka toplotne energije u sredu, 14. juni 2017, u 22 časa.

Nastavak isporuke toplotne energije očekuje se u četvrtak, 15. juni 2017, oko 13 časova.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Prestanak isporuke potrošne tople vode korisnicima sa grejnog područja Borče, danas, do 17 časova

Beograd, 9. juni 2017. Zbog merenja izduvnih gasova u dimnjaku postrojenja, korisnici toplotne energije sa grejnog područja teritorije Borča neće imati isporuku potrošne tople vode, danas, 9. juna 207, do 17 časova.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Kratkotrajni prekid telefonskih linija Dispečerskog centra „Beogradskih elektrana“

Beograd, 29. juni 2017- Zbog neophodnih radova JP „Telekom“ linije za prijavljivanje reklamacija na kvalitet isporuke potrošne tople vode i curenja na instalacijama neće biti u funkciji, danas, 29. juna 2017. godine, u periodu od 10,30 do 12,30 časova.

U toku obavljanja radova korisnici će reklamacije na kvalitet isporuke moći da upute pozivom na broj mobilnog telefona 065/2093-011, dok će curenja na instalacijama moći da prijave na broj telefona 065/2093-100. Nakon završetka neophodnih radova korisnici će reklamacije moći da prijavljuju na brojeve telefona: 011/2093-011 (kvalitet isporuke) i 011/2093-100 (curenja), a privremeni brojevi biće van upotrebe.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar