Tročasovni prekid isporuke potrošne tople vode korisnicima sa grejnog područja toplane „Dunav“

Beograd, 31. juli 2018. – Zbog radova na elektropostrojenju u toplani „Dunav“, korisnici toplotne energije iz pomenute toplane danas neće imati isporuku potrošne tople vode, od  23 časa do 02.00 časa posle ponoći.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Kratkotrajan prekid isporuke potrošne tople vode korisnicima sa grejnog područja toplane „Borča“

Beograd, 23. juli 2018 – Zbog radova JKP „Vodovod i kanalizacija“ na području naselja Borča, potrošači s grejnog područja toplane „Borča“ neće imati isporuku potrošne tople vode u utorak, 24. jul, u periodu od 07.00 do 18.00 časova.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Prekid u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode iz toplane „Medaković“ u sredu, 25. jula 2018.

Beograd, 23. jul 2018. – Zbog neophodnih radova na elektroenergetskoj opremi u toplani „Medaković“, u okviru remonta postrojenja za proizvodnju toplotne energije, u sredu, 25. jula 2018., od 07.00 časova, do četvrtka, 26. jula 2018., do 03.00 časa, biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode potrošačima sa grejnog područja pomenute toplane.

Zahvaljujući ovim radovima biće postignuta veća pouzdanost u proizvodnji i snabdevanju potrošača toplotnom energijom u narednom periodu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2017. – 31.12.2017.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2017.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2017. do 31.12.2015.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2017.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2017.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2017. do 31.12.2017.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2017.

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 05.06.2018.godine, a dana 11.06.2018. su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije.

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. god. –prvi deo

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. god. – drugi deo

- Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.god.

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2017-31.12.2017.god.

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017.god.

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2017. do 31.12.2017.god.-prvi deo

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2075. do 31.12.2017. god.-drugi deo

-  Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Prvi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Drugi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Treći deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Četvrti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Peti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Šesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Sedmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Osmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Deveti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Deseti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Jedanaesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Dvanaesti deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2017.godine – prvi deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2017. godine -drugi deo

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu iz Izveštaja nezavisnog revizora sa FI za 2017. god.

- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period januar-decembar 2017. godine

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

Prekid isporuke potrošne tople vode korisnicima sa grejnog područja toplane „Cerak“


Beograd, 16. juli 2018.
– Zbog redovnih remontnih radova na toplovodnoj mreži toplane „Cerak“, u utorak, 17. juli 2018. godine, u 00.00 časova, biće prekinuta isporuka potrošne tople vode svim potrošačima sa grejnog područja pomenute toplane.

Prekid isporuke toplotne energije za pripremu potrošne tople vode trajaće 48 sati, odnosno do 18. jula 2018. godine, do 24.00 časa.

Zahvaljujući ovim radovima biće postignuta veća pouzdanost u snabdevanju potrošača toplotnom energijom u narednom periodu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Kratkotrajan prekid isporuke potrošne tople vode, u četvrtak – 5.juli, korisnicima iz toplane „Voždovac“


Beograd, 4. juli 2018.
Zbog radova na elektropostrojenju u toplani „Voždovac“, svi korisnici koji se iz pomenute toplane snabdevaju toplotnom energijom neće imati isporuku potrošne tople vode u četvrtak, 5. jula, u periodu od 11 do 14 časova.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

U utorak, 3. jula 2018, u periodu od 16 do 18 časova, eventualni poremećaji prijavljivaće se na brojeve mobilne telefonije

Beograd, 2. juli 2018. – Zbog radova na telefonskoj centrali JKP „Beogradske elektrane“, u utorak – 3. juli 2018, u periodu od 16-18 časova, korisnici toplotne energije moći će da prijave eventualno curenje kućnih instalacija na broj telefona: 065/2093100 , a u slučaju poremećaja u isporuci potrošne tople vode na broj: 065/2093011.

Posle 18 časova, navedeni brojevi mobilne telefonije biće isključeni.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, Sl. Glasnik 72/2011 od 28.09.2011., Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-10981/7 i I-10981/8 od 30.05.2018. godine, Odluke direktora broj VI-4282 od 12.06.2018. godine i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Predmet kupoprodaje su :

1. Rashodovani računari, računarska oprema i razni električni aparati i alat, u ukupnoj količini od 4.500 kg

2. Istrošene fluorscentne cevi u količini od 1.000 kg.

Opasan električni i elektronski otpad prodaje se u celokupnoj strukturi, u viđenom stanju i bez prava na naknadne reklamacije. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

Prekid isporuke potrošne tople vode na području toplana „Voždovac“ i „Višnjička banja“ u sredu, 13. juna 2018, od 9 do 13 časova


Beograd,
12. jun 2018. – Toplane „Voždovac“ i „Višnjička banja”, zbog neophodnih radova na elektro-postrojenjima, neće imati napajanje električnom energijom u sredu, 13. juna 2018. godine, u periodu od 9 do 13 časova.

Zbog pomenutih radova, JKP „Beogradske elektrane“ u tom periodu neće biti u mogućnosti da  korisnicima s područja Voždovca i Višnjičke banje obavljaju isporuku potrošne tople vode.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar