(Popravljen kvar u predviđenom roku) Deo Rakovice i Čukarice bez toplotne energije od večeras, 22. novembra

Beograd, sreda, 22. novembar 2017 – Zbog obimnih i neodložnih radova na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Cerak“, večeras, 22. novembra, od 23.00 časa, bez potrošne tople vode biće potrošači koji se nalaze u Skojevskom naselju, Staroj Rakovici, Filmskom gradu, naselju Cerak vinogradi, kao i u delu Vidikovca.

Takođe, sutra, 23. novembra, potrošači u pomenutim delovima Rakovice i Čukarice neće imati grejanje i potrošnu toplu vodu, a očekuje se da će ponovna isporuka toplotne energije za grejanje i potrošnu toplu vodu biti uspostavljena najkasnije u petak, 24. novembra, u ranim jutarnjim časovima.

Ekipe za hitne intervencije čine sve da popravka kvara traje najkraće moguće zbog čega će radovi trajati i tokom noći.

Bez grejanja i potrošne tople vode biće potrošači u sledećim ulicama: Vidikovački venac od 37 do 92, Luke Vojvodića, Mile Dimić 9 do 54, Pilota Ratka Jovanovića 2, Pilota Mihajla Petrovića 2,7,14,70 i 72, Starca Milije 1 do 5, Snežane Hrepevnik 28 do 53, Vodice 6, Kosmajskog odreda 1 do 14, Kakanjska 2 do 12, Rujica 9 do 15, Stojana Jankovića 1 do 5, Marička 24 do 32a, Vidikovački venac 16 do 92, Platana 1 do 7, Lipa 1 do 25, Crvenih hrastova 1 do 16, Kedrova 1 do 15, Cerova 4 do 11, Omorika 1 do 10, Jasenova 1 do 16, Kestenova 1 do 11, Breza 1 do 13, Borova 1 do 6, Jablanička 4 do 51 i od 148 do 182, Kadinjačka 92 do 124, Šavnička 43 do 51, Ratka Mitrovića 62 do 181, Ilije Stojadinović 6 do 91, Slobodana Perovića 1 do 8, Arčibalda Rajsa 1 do 90, Stanislavskog 2, Slobodana Aligrudića 3-5, Aljehinova 1 do 6, Ane Ahmatove 3-5, Brehtova 1, Dimitrija Avramovića 22 do 49, Stevana Luburića 11 do 17, Vladimira Rolovića 103 do 157, Arhimandrita Gerasima Zelića 1 do 18, Veljka Petrovića 86 (a do d), Miloja Zakića i Milice Srpkinje 23.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Otklonjen kvar na magistralnom toplovodu toplane „Banovo Brdo”

Beograd, 21. novembar 2017. – Zbog neodložne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda (M1) na grejnom području toplane „Banovo brdo“, danas, 21. novembra, u 10.30 časova, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

(Završeni radovi) Prekid isporuke toplotne energije pojedinim potrošačima sa grejnog područja toplane „Mirijevo“

Beograd, 17. novembar 2107. – Zbog kvara na delu magistralnog toplovoda M4 (grejno područje toplane „Mirijevo“)  prekid isporuke toplotne energije Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

(Završeni radovi) Popravka kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Banovo brdo“

Beograd, petak, 17. novembar 2017. – Zbog neodložne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda (M3) na grejnom području toplane „Banovo brdo“, večeras, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Dvočasovni prekid isporuke toplotne energije korisnicima sa grejnog područja toplane „Cerak“

Beograd, 16. novembar 2017. – Korisnici toplotne energije (grejanje i potrošna topla voda) sa grejnog područja toplane „Cerak“, trenutno imaju prekid u isporuci, zbog kratkotrajnih radova u okviru proizvodnog sistema.
Nastavak isporuke toplotne energije očekuje se danas, oko 12 časova. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Potrošači u Skojevskom naselju, Filmskom gradu, Ceraku, u delu stare Rakovice i Vidikovca dobili grejanje i toplu vodu

Beograd, ponedeljak, 13. novembar 2017 – Zbog neodložne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Cerak“, danas, 13. novembra, od 16.00 časova bez grejanja i potrošne tople vode biće potrošači koji se nalaze u Skojevskom naselju, Staroj Rakovici, Filmskom gradu, naselju Cerak vinogradi, kao i u delu Vidikovca.

Preciznije, bez grejanja i potrošne tople vode biće potrošači u sledećim ulicama: Vidikovački venac od 37 do 92, Luke Vojvodića, Mile Dimić 9 do 54, Pilota Ratka Jovanovića 2, Pilota Mihajla Petrovića 2,7,14,70 i 72, Starca Milije 1 do 5, Snežane Hrepevnik 28 do 53, Vodice 6, Kosmajskog odreda 1 do 14, Kakanjska 2 do 12, Rujica 9 do 15, Stojana Jankovića 1 do 5, Marička 24 do 32a, Vidikovački venac 16 do 92, Platana 1 do 7, Lipa 1 do 25, Crvenih hrastova 1 do 16, Kedrova 1 do 15, Cerova 4 do 11, Omorika 1 do 10, Jasenova 1 do 16, Kestenova 1 do 11, Breza 1 do 13, Borova 1 do 6, Jablanička 4 do 51 i od 148 do 182, Kadinjačka 92 do 124, Šavnička 43 do 51, Ratka Mitrovića 62 do 181, Ilije Stojadinović 6 do 91, Slobodana Perovića 1 do 8, Arčibalda Rajsa 1 do 90, Stanislavskog 2, Slobodana Aligrudića 3-5, Aljehinova 1 do 6, Ane Ahmatove 3-5, Brehtova 1, Dimitrija Avramovića 22 do 49, Stevana Luburića 11 do 17, Vladimira Rolovića 103 do 157, Arhimandrita Gerasima Zelića 1 do 18, Veljka Petrovića 86 (a do d), Miloja Zakića i Milice Srpkinje 23.

Ekipe za hitne intervencije čine sve da popravka kvara traje najkraće moguće. Korisnici toplotne energije dobili su grejanje , 14. novembra 2017. u jutarnjim časovima.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Završeni radovi na Studentskom trgu

Beograd, 11. novembar 2017 - Zbog radova na magistralnom toplovodu (M1) u ul. Vase Čarapića, ispred br. 20, prekid isporuke toplotne energije imaće potrošači sa grejnog područja toplane „Dunav“ – Studentski trg i okolne ulice i to: Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Na osnovu Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine i Odluke direktora br. VI-9808 od 06.11.2017. godine, JKP „Beogradske elektrane“ kao prodavac objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

1. PREDMET KUPOPRODAJE

TO Novi Beograd

- otpadni akumulatori 2,8 t, indeksnog broja: 16 06 01*;

- rabljena motorna ulja 1 t, indeksnog broja: 13 02 05*/13 02 08*;

- rabljeno ulje iz pumpi 1,2 t, indeksnog broja: 13 02 08*;

- otpadno mineralno trafo ulje 1,3 t, indeksnog broja:13 03 10*;

- otpadno ulje nepoznatog porekla 1,8 t, indeksnog broja: 13 02 08*;

- istrošene fluorescentne cevi 0,5 t, indeksnog broja: 20 01 21*.

TO Voždovac

- otpadno mineralno trafo ulje 0,15 t indeksnog broja:13 03 07*.

TO Cerak

- rabljeno ulje iz pumpi 0,3 t indeksnog broja: 13 02 08*.

2. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

- Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena za svaku vrstu opasnog otpada uz avansno plaćanje.

-Cene u ponudi dati po kg. za svaku vrstu opasnog otpada pojedinačno, na paritetu magacin prodavca, bez PDV-a koji će biti naknadno obračunat.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sve vrste opasnog otpada.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti sve vrste opasnog otpada, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje opasan otpad u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje robe.

- Uvid u stanje opasnog otpada moguće je izvršiti na sledećim adresama toplana JKP „Beogradske elektrane“ : 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11 (za TO Novi Beograd), 11010 Beograd, Beranska bb (za TO Voždovac), 11030 Beograd, Ibarski put bb (za TO Cerak) svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine pruzetog opasnog određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

3. USLOVI ZA UČESTVOVANjE

- Kupci moraju posedovati propisanu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ( „Sl. Glasnik RS“ br. 36/09 , 88/10 i 14/2016), odnosno Rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport opasnog otpada sa indeksnim brojevima koji su predmet prodaje i Rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje i Rešenje o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada, sa indeksnim brojevima koji su predmet prodaje ili Rešenje o izdavanju odgovarajuće integralne dozvole.

- Kao kupac se može pojaviti privredno društvo ili preduzetnik. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod iz Agencije za privredne registre i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

4. PODNOŠENjE PONUDA

- Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude sa pratećom dokumentacijom, navedenoj u tački 3 ovog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU OPASNOG OTPADA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP “Beogradske elektrane”, 11070 Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

5. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši avansnu uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca.

- Ugovor se zaključuje na period do 31.03.2018. godine, u kom periodu će se izabrani kupac odazvati svakom pozivu prodavaca za preuzimanjem opasnog otpada.

- Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Završena popravka kvara na delu toplovoda u Bloku 22

Beograd, ponedeljak, 06. novembar 2017. – Popravka na delu toplovoda u Bloku 22 završena je oko 16.00 časova.
(Prethodna vest)Zbog neophodne sanacije kvara na delu magistralnog toplovoda (M3) u novobeogradskom Bloku 22,  koji se nalazi na grejnom području toplane „Novi Beograd“, potrošači koji se nalaze u Ulici Milentija Popovića od 16 do 32b, Bulevaru Arsenija Čarnojevića od 28 do 52a, Bulevaru Zorana Đinđića od 35 do 55 i Antifašističke borbe 23v i 23đ neće imati grejanje danas, 06. novembra, od 10.00 časova, a očekuje se da će grejanje ponovo dobiti u popodnevnim satima.

Ekipe za hitne intervencije su maksimalno angažovane, nalaze se na terenu i čine sve što je u njihovoj moći da kvar bude otklonjen u najkraćem roku.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Potrošači u okruženju ulica Gavrila Principa, Brankove i Pop Lukine dobili grejanje

Beograd, 02. novembar 2017. – Zbog neophodne popravke na delu magistralnog toplovoda (M2) na grejnom području toplane „Dunav“, konkretno u ulici Pop Lukina, ispred br. 7-9, bez isporuke toplotne energije, danas, 2. novembra, od 14 časova, biće potrošači u okruženju ulica: Gavrila Principa, Brankove i Pop Lukine, i to:

Admirala Geprata 1-3/a; Balkanska 29-33; Brankova 11-32 (parni i neparni brojevi); Crnogorska 3-7; Gavrila Principa; Jug Bogdanova 28; Kamenička 2,5,6; Karađorđeva 49-89; Kosančićev venac 1-20; Topličin venac 19-21; Kraljevića Marka; Kraljice Natalije 38-60; Lička 1-3; Lomina; Maršala Birjuzova 43-51/a; Mihajla Bogićevića 3, 4, 5, 6,7; Milovana Milovanovića 3-5; Pop Lukina 2-20; Savski trg 1a; Svetozara Radića 4; Koče Popovića 2-6 i Zeleni venac bb.

Terenske ekipe za hitne intervencije intenzivno rade na otklanjanju kvara. Nastavak isporuke toplotne energije potrošači mogu očekivati sutra, 3. novembra, u jutarnjim satima.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar