JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS br. 72/2011, Statuta JKP „Beogradske elektrane“, broj I-5970 od 01.04.2013. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12434/2 od 17.07.2015. godine, i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila iz Zastavinog programa ( u daljem tekstu vozila). Vozila nisu u voznom stanju, nisu registrovana i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, bez PDV koji će biti naknadno obračunat.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sva vozila.

- Ako nijedan kupac ne dostavi ponudu za kupovinu svih vozila pod najpovoljnijim uslovima za svako pojedinačno vozilo, prednost kod kupovine će imati kupac koji ponudi kupovinu određenih vozila pod najpovoljnijim uslovima.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.

- Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije rashodovanih vozila“.

- Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH VOZILA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za poprodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE,

ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih automobila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim porezom, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: m.jeremić@beoelektrane.rs

KLIKOM OVDE PREUZMITE TEHNIČKU SPECIFIKACIJU RASHODOVANIH VOZILA KOJA SU PREDMET PRODAJE

Beograd, 01.08.2015.

Objavljeno pod Oglasi, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Prekid u isporuci potrošne tople vode iz toplane „Cerak“ 29. i 30. jula

Beograd, 27. jul 2015. Zbog radova u toplani „Cerak“, koji se izvode u sklopu redovnog godišnjeg remonta i pripreme postrojenja za grejnu sezonu 2015/2016., potrošačima koji se toplotnom energijom snabdevaju iz te toplane biće prekinuta isporuka potrošne tople vode u sredu, 29. jula 2015. godine, u 00.00 časova. Prekid u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode iz toplane „Cerak“ trajaće do četvrtka, 30. jula 2015. godine, do 24.00 časa.

Zahvaljujući radovima koji će biti obavljeni u pomenutom periodu u toplani „Cerak“, potrošačima koji se nalaze na delu teritorija opština Rakovica i Čukarica biće obezbeđeno stabilnije, pouzdanije i kvalitetnije grejanje, kao i isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Privremeni prekidi u isporuci tople vode na Voždovcu i Višnjičkoj banji

Beograd, 20. jul 2015.Zbog rekonstrukcije Ulice vojvode Stepe u okviru koje se rekonstruiše i glavni magistralni toplovod toplane „Voždovac“, kao i toplovodni priključci za objekte u toj ulici, biće prekinuta isporuka toplotne energije za snabdevanje pojedinih potrošača potrošnom toplom vodom od utorka, 21. jula 2015. godine, od 6.00 časova, do četvrtka, 23. jula 2015. godine, do 6.00 časova. Preciznije, bez potrošne tople vode u navedenom periodu biće potrošači u ulicama Vojvode Stepe 229, 249, 251 i neparna strana od broja 285 do broja 293, Ljube Vučkovića od broja 20 do broja 30 i Milana Raspopovića od broja 6 do broja 12.

Takođe, usled redovnog godišnjeg remonta distributivnih postrojenja, pojedinim korisnicima potrošne tople vode, koji se toplotnom energijom snabdevaju iz toplane „Višnjička banja“, odnosno iz predajnih stanica u ulicama Višnjički venac 1, 7, 19, 23, 25, 31, 41, 47 i 47a, zatim, Romena Rolana 4, 18, 54, 67 i 111 i Nova 17 i 19 biće prekinuta isporuka tople vode od utorka, 21. jula 2015. godine, od 8.00 časova, do sledećeg dana – 22. jula 2015. godine, do 23.00 časa. Prekid isporuke toplotne energije vrši se zbog zamene dela magistralnog toplovoda, čime će potrošačima biti obezbeđeno sigurnije snabdevanje toplotnom energijom i potrošnom toplom vodom u narednom periodu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Nastavljena realizacija važnog ekološko-infrastrukturnog projekta

Beograd, 17. jul 2015. Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ nastavilo je, uz podršku Grada Beograda, da realizuje izgradnju nove toplovodne mreže u Raškoj ulici, od Mihajla Avramovića do Crnotravske ulice na Banjici, koja je u sklopu višegodišnjeg projekta koji podrazumeva izgradnju nekoliko kilometara nove toplovodne mreže na teritoriji opština Voždovac, Savski venac i Rakovica i gašenje kotlarnice „Vojna akademija“ snage 7,4 megavata.

Gašenje ovog lokalnog zagađivača predviđeno je na početku grejne sezone 2015/2016. To znači da će se od 15. oktobra 2015. godine, 751 postojećih potrošača (oko 47.500 m2 stambenog i poslovnog prostora) sa grejnog područja kotlarnice „Vojna akademija“, snabdevati toplotnom energijom iz toplane „Miljakovac“ koja koristi ekološki prihvatljiv energent – prirodni gas.

Radovi u Raškoj ulici

Da bi građani ovog dela grada imali zdraviju životnu sredinu, JKP „Beogradske elektrane“ su do sada izgradile novu prepumpnu stanicu u toplani „Miljakovac“ i više od 1.750 metara novog toplovoda – duž ulica Pere Velimirovića, Velizara Vujovića, Omladinske, Flore Sands, Mihajla Avramovića i Generala Pavla Jurišića Šturma. Radovi su trenutno nastavljeni u Raškoj ulici (oko 450 metara), a sledeća faza je izgradnja novog toplovoda duž Crnotravske ulice (oko 250 metara) i završetak izgradnje toplovoda duž Generala Pavla Jurišića Šturma (oko 550 metara).

Zahvaljujući izgradnji pomenute toplovodne mreže, JKP „Beogradske elektrane“ će sledeće godine moći da ugase svoju kotlarnicu „Veljko Lukić Kurjak 14 – KO Neznanog junaka“ kapaciteta 2,2 megavata. Pored sigurnijeg i kvalitetnijeg snabdevanja toplotnom energijom, korisnici i žitelji na području opština Savski venac, Voždovac i Rakovica, imaće kvalitetniju životnu sredinu, jer pomenute, kotlarnice koriste mazut i predstavljaju velike lokalne zagađivače na teritoriji grada Beograda.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Privremeni prekid u snabdevanju toplom vodom potrošača u Vojvode Stepe 319, 320 i 335

Beograd, 16. jul 2015 Zbog neophodnih radova na delu distributivne mreže toplane „Voždovac“, sutra, 17. jula 2015. godine, u periodu od 07.00 časova do 16.00 časova biće prekinuta isporuka potrošne tople vode korisnicima koji se snabdevaju iz toplotnih predajnih stanica u Vojvode Stepe 319, 320 i 335.

Zahvaljujući ovim radovima, potrošačima će biti obezbeđeno sigurnije snabdevanje toplotnom energijom i potrošnom toplom vodom u narednom periodu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Pojedini potrošači na Dorćolu bez potrošne tople vode u četvrtak, 09. jula

Beograd, 08. jul 2015 Zbog radova na toplovodnoj mreži toplane „Dunav“, koji se izvode u okviru redovnog godišnjeg remonta distribudivnih postrojenja, sutra, 09. jula 2015. godine, u periodu od 08.00 do 20.00 časova biće prekinuta isporuka potrošne tople vode pojedinim korisnicima koji se snabdevaju iz te toplane. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Novi dimnjaci u toplani „Novi Beograd“ za sigurnije i kvalitetnije grejanje

Beograd, 03 jul 2015 - Danas smo vas pozvali da prisustvujete vrlo specifičnoj operaciji u sklopu projekta zamene dimnjaka tri vrelovodna kotla u toplani Novi Beograd.  Ovaj projekat je izuzetno značajan kako za bezbednost proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom, tako i za sigurnost zaposlenih i imovine „Beogradskih elektrana”, ali i za ekološku bezbednost stanovnika glavnog grada. Ti kotlovi rade na mazut i pokreću se u situaciji ekstremno niskih temperatura i kada nema dovoljne količine gasa na raspolaganju. Međutim, oni moraju biti konstantno u funkciji i potpuno osposobljeni da mogu da pokriju sva vršna opterećenja- rekao je Goran Aleksić, direktor JKP „Beogradske elektrane” prilikom posete Nikole Nikodijevića, predsednika Skupštine grada Beograda, u okviru demontaže trećeg dimnjaka vrelovodnih kotlova u toplani „Novi Beograd”.

- Projekat je, inče, vrlo komplikovan, vrlo zahtevan i veoma skup. Radi se u okviru studije Mašinskog fakulteta. Izdvojili smo 116 miliona dinara da bismo taj posao obavili u najkraćem mogućem roku, do početka grejne sezone, kako bi dimnjaci bili na vreme postavljeni, testirani i osposobljeni da budu u funkciji. Oni će biti ekološki efikasniji i moći će da se obavlja kontinuirana kontrola njihovog kvaliteta. Kompletan proces je proizvod domaće pameti, od inženjera „Beogradskih elektrana”, preko Mašinskog fakulteta, pa sve do „Feromonta”, koji jedini ima potrebnu opremu za ovako zahtevan posao – objasnio je Aleksić.

Nikodijević je podsetio da se svi remonti i investicije obavljaju tokom letnjeg perioda i da od tih radova umnogome zavisi kakva će biti naredna grejna sezona.

– U proteklih nekoliko godina „Beogradske elektrane” su jedno od najuspešnijih komunalnih preduzeća u Beogradu. Nema većih problema u funkcionisanju, niti u kvalitetu usluga koje građani dobijaju, a čitavu delatnost ovog preduzeća odlikuje sistemski rad u kome se za investicije i podržavanje tokom ove godine izdvojilo  1,6 milijardi dinara. Poslovi na zameni dotrajalih dimnjaka su veoma komplikovani i zahtevni, ali veoma sam zadovoljan što u njemu učestvuju domaće kompanije – rekao je Nikodijević.

Govoreći o narednoj grejnoj sezoni, predsednik gradske skupštine je kazao da će Grad Beograd i „Beogradske elektrane” učiniti sve što je neophodno da grejanje ostane na nivou iz prethodnih godina.
– Očekuje nas i veliki broj novih priključaka i veći broj korisnika, kao i investicije u nekoliko naselja, zamena starih toplovodnih mreža, kotlarnica, čime ćemo u velikoj meri uticati i na očuvanje životne sredine. Dakle, uz sistemski rad unapredićemo uslugu i zaštititi životnu sredinu, što će biti naš osnovni zadatak u ovoj oblasti i u narednim godinama – rekao je Nikola Nikodijević.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Zbog prekida rada kotlarnice koja je u nadležnosti fabrike Galenika a.d., potrošači naselja Galenika trenutno bez tople vode

Beograd, 02 jul 2015. – Potrošači iz naselja Galenika od sinoć, 01. jula 2015. godine, nemaju potrošnu toplu vodu zbog tehničkih problema u radu kotlarnice  koja je u nadležnosti fabrike lekova „Galenika a.d.“. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Kratkotrajni prekid isporuke potrošne tople vode iz toplane „Zemun“, danas – 22. juna od 10 do 13 časova

Beograd, 22. jun 2015. – Zbog radova na trafo postrojenju u toplani „Zemun“, koji se obavljaju u okviru redovnog godišnjeg remonta, korisnicima te toplane će privremeno biti obustavljena isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode danas, 22. juna 2015., od 10.00 do 13.00 časova. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Zamena tri dimnjaka vrelovodnih kotlova toplane „Novi Beograd“, starih 50 godina

Beograd, 18. jun 2015. – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“, u okviru redovnog godišnjeg remonta, koji je počeo 4. maja, sprovodi jednu od značajnih investicija – zamenu tri dimnjaka u toplani „Novi Beograd“, koji su stari koliko i toplana – 50 godina.

Pored toga što je ova investicija velika i iznosi 116 miliona dinara, zamena tri dotrajala dimnjaka novobeogradskih vrelovodnih kotlova je veoma zahtevna. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar