JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, Sl. Glasnik 72/2011 od 28.09.2011. godine, Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine , Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-5695/3 i I-5695/4 od 08.03.2017. godine, i Odluke direktora Preduzeća br. VI-1825 od 13.03.2017. godine , JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac objavljuju :

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Predmet kupoprodaje su :

- Rashodovani računari, računarska oprema i razni električni aparati i alat, u ukupnoj količini od 2.500 kg

- Istrošene fluorscentne cevi u količini od 200 kg.

Opasan električni i elektronski otpad prodaje se u celokupnoj strukturi, u viđenom stanju i bez prava na naknadne reklamacije.

Cenu dati po kilogramu opasnog električnog i elektronskog otpada.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

- Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz avansno plaćanje.

-Cene u ponudi dati po kg. opasnog električnog i elektronskog otpada, na paritetu magacin prodavca, bez PDV-a, koji će biti naknadno obračunat.

-Kupci su obavezni da daju ponude za obe vrste opasnog električnog i elektronskog otpada.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupnu količinu opasnog električnog i elektronskog otpada, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje opasan električni i elektronski otpada u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Uvid u stanje opasnog električnog i elektronskog otpada moguće je izvršiti na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količina pruzetog opasnog električnog i elektronskog otpada određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE

- Kupci moraju posedovati propisanu dokumentaciju koja se odnosi na ispunjenost uslova sa aspekta zaštite životne sredine, tj. dozvole za sakupljanje i transport obe vrste opasnog električnog i elektronskog otpada. Ukoliko kupci nemaju dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog električnog i elektronskog otpada, moraju obezbediti ugovore sa preduzećima koje imaju ove dozvole. Sve pomenute dozvole izdaje Ministarstvo zaduženo za zaštiti životne sredine, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ( „Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/2016).

- Kao kupac se može pojaviti privredno društvo ili preduzetnik. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod iz Agencije za privredne registre, i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV), kao i gore pomenute dozvole o upravljanju sa obe vrste opasnog električnog i elektronskog otpada.

3. PODNOŠENjE PONUDA

- Rok za podnošenje pisanih ponuda, je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude sa pratećom dokumentacijom, navedenoj u tački 2 ovog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP “Beogradske elektrane”, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši avansnu uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca.

- Ugovor se zaključuje na period do 30.06.2017. godine, u kom periodu će se izabrani kupac odazvati svakom pozivu prodavaca za preuzimanjem opasnog električnog i elektronskog otpada.

- Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail : m.jeremic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja, utorak, 28. mart 2017.


Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja, utorak, 28. mart 2017. godine (poremećaji ažurirani u 7.55 časova)

– Reklamacije na negrejanje objekata i stanova možete prijaviti na brojeve telefona : 2093-011 ili 0800-111-201

- Reklamacije koje se primaju isključivo za curenje vode iz grejnih instalacija možete prijaviti na telefonski broj 2093-100.

Objekti kojima se, trenutno, ne isporučuje toplotna energija zbog otklanjanja lokalnih kvarova:

Toplotni izvori

Svi toplotni izvori (toplane i kotlarnice) isporučuju toplotnu energiju.

Toplovodna mreža, predajne stanice i grejne instalacije zgrada (trenutni poremećaji koji su u fazi otklanjanja)

Toplotni izvor „Banovo brdo“

-Zrmanjska, Paštrovićeva, Vase Stajića, Majdanska, Visoka i manje okolne ulice – kvar na toplovodu kod Zrmanjske br. 4.

Toplotni izvor „Cerak”

- Vidikovački venac 55 – kvar na grejnim instalacijama u međuspratnoj konstrukciji (između skloništa i stanova 1 i 2).
- Ratka Mitrovića 165 – kvar na toplovodu.
- Sretena Mladenovića – Mike 13 – kvar u podstanici.

Toplotni izvor „Miljakovac”

- Nema prijavljenih poremećaja.

Toplotni izvor „Dunav” (Dorćol)

- Masarikova 2 – kvar na toplovodu na priključku za zgradu.

Grejno područje Železnik, Sremčica, Resnik, Barajevo

- Nema prijavljenih poremećaja.

Grejno područje Karaburme, Borče i Višnjičke banje

- Nema prijavljenih poremećaja.

Toplotni izvori „Konjarnik“ i „Mirijevo“

- Hadži-Prodanova 2 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova u ulazu br. 4.

Toplotni izvor „Novi Beograd“

- Dr Ivana Ribara 81 – lokali bez grejanja zbog kvara na instalacijama– otklanjanje kvara je u nadležnosti vlasnika lokala.
- Jurija Gagarina 31v  (lokali) – radovi u ulazu br. 33, obaveza vlasnika.
- Gandijeva 91 – (lokali) – kvar na grejnim instalacijama na međuspratu. Nije u nadležnosti Beogradskih elektrana.
- Jurija Gagarina 146 – kvar u  br. 150 ( lokali u mesnoj zajednici). Popravka kvara je u nadležnosti vlasnika lokala.
- Jurija Gagarina 81 (lokali) – popravka kvara u nadležnosti vlasnika lokala.
- Bulevar Arsenija Čarnojevića 121 (lokali) – kvar na instalacijama za lokale.

- Jurija Gagarina 88 – kvar na grejnim instalacijama u podrumu zgrade.
- Kralja Milutina 40 – radove na električnoj instalaciji izvodi Gradsko stambeno preduzeće.

Grejno područje „Voždovac“

- Braće Srnić 33 – kvar na vertikali za kupatila u ulazu br. 38. Bez grejanja kupatila. Vertikala – stanovi: 3, 8, 13, 23, 28, 33, 38, 44, 46.
- Meštrovićeva (apoteka, vrtić i mesna zajednica) – kvar na instalacijama, u obavezi su da ga sami otklone.
- Bulevar oslobođenja 128 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova.
- Jezdićeva 1-7 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova u ulazu br. 3.
- Jove Ilića (potrošači u celoj ulici) – popravka kvara na delu toplovoda.
- Vojvode Stepe 16, 34, 36, 38, 62, 64, 66, 174, 178, 182; Pukovnika Purića 1; Bulevar Oslobođenja 189, 227, 235, 243, 245, 251; Bilećka 5-29, 6-22; Kapetana Zavišića 2-6 i 3; Bose Milićević 8; Nikšićka 2-6 – kvar na toplovodu u ul. Jove Ilića br. 126.

Mladenovac:

- Nema prijavljenih poremećaja.

Grejno područje „Zemun“

- Nema prijavljenih poremećaja.

Reklamacije korisnika su u fazi otklanjanja. Ekipe za hitne intervencije su na terenu.

Dani u kojima se vršilo dvadesetčetvoročasovno grejanje:

Od 13. novembra do 16. novembra 2016. godine – 3 dana u kontinuitetu.
Od 28. novembra do 10. decembra 2016. godine – 10 dana u kontinuitetu.
Od 12. decembra do 25. decembra 2016. godine – 11 dana u kontinuitetu.
Od 27. decembra 2016.  do 1. februara 2017. godine – 35 dana u kontinuitetu.
Od 07. februara do 21. februara 2017 godine – 15 dana u kontinuitetu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Zbog popravke kvara na toplovodu, deo korisnika u okolini hotela „Jugoslavija“ danas bez grejanja

Beograd, 10. februar 2017. – Zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Novi Beograd “, na deonici koja se nalazi u zoni raskrsnice  Bulevara Nikole Tesle i Trešnjinog cveta,  danas, 10. februara 2017. godine, od 09.00 časova, bez grejanja će biti deo potrošača iz ovog dela grada. Preciznije, bez grejanja će biti korisnici koji se nalaze u sledećim ulicama:
Bulevar Nikole Tesle 4, 12, 18 i 26; Džona Kenedija 1; Goce Delčeva 2, 8, 11, 17 i 33; Gramšijeva 9; Klare Cetkin 1a, 1f, 3a, 5a, 7, 12 i 14; Bulevar Mihaila Pupina 10a, 10b, 10b, 10g, 10d, 10e, 10ž, 10z i 10i; Karađorđev trg 3, 7, 9, 11, 13 i 22; Kej oslobođenja 3, 9, 13c i 13e; Karađorđeva 2, 4, 8 i 12; Kapetana Radića Perovića 26, 39 i 45 i Stevana Markovića 8.

Ekipe za hitne intervencije čine maksimalne napore da prekid u grejanju traje najkraće moguće, a očekuje se da će radovi biti završeni najkasnije sutra, 11. februara, u jutarnjim časovima.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI SEKUNDARNIH SIROVINA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, Sl. Glasnik 72/2011 od 28.09.2011. godine, Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI SEKUNDARNIH SIROVINA

Predmet kupoprodaje su sledeće sekundarne sirovine: Klikom (OVDE) preuzmite specifikaciju sekundarnih sirovina koje su predmet prodaje.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

U skladu sa odeljkom VII, tačka 2 Pravilnika prodaja sekundarnih sirovina vrši se u dve faze.

I faza prodaje počinje javnim oglašavanjem, oglasom u dnevnim novinama o prikupljanju ponuda

za prodaju sekundarnih sirovina pisanim javnim nadmetanjem.

Kupci su obavezni da dostave ponudu za celokupnu specifikaciju od 38 vrste sekundarnih sirovina.

Cene u ponudi dati na paritetu magacin prodavca, fco neutovareno, Savski nasip 11, Novi Beograd, bez PDV, koji će se obračunati po zakonu.

Uz ponudu, svi zainteresovani kupci dužni su da podnesu:

Rešenje o izdavanju integralne dozvole ili dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada-sekundarnih sirovina koja su predmet prodaje, izdato od strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije;

- Dokaz o uplaćenom depozitu za ozbiljnost ponude, u iznosu od 400.000,00 dinara, koji prodavac zadržava svo vreme trajanja obavezujućeg pisanog sporazuma (godinu dana).

Ponuđačima sa kojima prodavac zaključi Ugovor-Okvirni sporazum depozit će biti vraćen po realizaciji svih njihovih ugovornih obaveza.

Uplatu depozita izvršiti preko tekućeg računa prodavca kod BANCA INTESA A.D. br. 160-6791-73 svrha doznake : „Depozit za kupovinu sekundarnih sirovina“.

Depozit će biti vraćen, pre zaključenja Ugovora-Okvirnog sporazuma, onim ponuđačima koji u odgovoru na kontra ponudu prodavca ne prihvate cene iz kontra ponude koje su veće od onih koje su sami dali u svojoj ponudi.

Komisija za prodaju, će u roku od 5 (pet) dana od završenog postupka otvaranja ponuda, ponuditi svim ispravnim ponuđačima Kontra ponudu sa najvećim pojedinačnim cenama sekundarnih sirovina iz ponuda, na usvajanje.

Sa ponuđačima koji prihvate Kontra ponudu zaključiće se Ugovor-Okvirni sporazum, sa rokom važenja od jedne godine.

II faza prodaje predstavlja javnu licitaciju za periodičnu prodaju konkretno raspoloživih sekundarnih sirovina (u paketu), sa onim ponuđačima koji su prihvatili Kontra ponudu i sa kojima je zaključen Ugovor-Okvirni sporazum.

Cene za određivanje licitacione vrednosti su one iz Kontra ponude.

Svi učesnici u javnoj licitaciji su obavezni da, pre početka licitacije, uplate beskamatni avans u iznosu od 100% početne vrednosti raspoloživih sekundarnih sirovina za prodaju (u paketu).

Javna licitacija se odvija u najmanje 3 licitaciona koraka, sa tim da se posle svakog uspešnog licitacionog koraka licitaciona vrednost uvećava za 5%.

Sa onim ponuđačem koji izlicitira najvišu cenu, odnosno vrednost, za konkretno raspoloživu količinu sekundarnih sirovina za prodaju (u paketu), zaključiće se Ugovor o prodaji sekundarnih sirovina.

U slučaju da više ponđača izlicitira istu prodajnu cenu, odnosno vrednost, za konkretnu količinu i strukturu sekundarnih količina za prodaju (u paketu), Komisija za prodaju će količine ravnomerno raspodeliti između ponuđača.

Količine preuzetih sekundarnih sirovina određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

Izlicitirani iznos preko početne cene, odnosno vrednosti, ponuđač(i) će uplatiti u roku od 5 (pet) dana od završetka licitacije.

Ponuđačima koji ne izlicitiraju naveću cenu, odnosno vrednost, avans će biti vraćen u roku od 5 (pet) dana od završetka licitacije.

Sekundarne sirovine prodaju se u viđenom stanju, bez prava na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

Uvid u stanje sekundarnih sirovina može se izvršiti radnim danom od 08 do 14 časova.

2. PODNOŠENjE PONUDA

- Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „PONUDA ZA KUPOVINU SEKUNDARNIH SIROVINA – NE OTVARATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE“ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

Osoba za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 011/ 2093 342, e-mail: m.jeremic@beoelektrane.rs

Oglas u dnevnom listu Politika će biti objavljen 09. februara 2017. godine

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Zbog popravke kvara na magistralnom toplovodu pojedini potrošači s područja toplane „Cerak“ večeras neće imati isporuku toplotne energije

Beograd, 7. februar 2017 - Zbog popravke kvara na magistralnom toplovodu – M1, u kasnijim popodnevnim časovima biće obustavljena isporuka toplotne energije delu potrošača sa grejnog područja toplane „Cerak“. Bez grejanja biće pojedini korisnici iz sledećih ulica:

Ratka Mitrovića, Ilije Stojadinovića, Slobodana Perovića, Arčibalda Rajsa, Aljehinova, Ane Ahmatove, Brehtova, Dimitrija Avramovića, Stevana Luburiča, Vladimira Rolovića, Veljka Petrovića, Miloja Zakića, Arhimandrida Gerasima Zeljića.

Ekipe za hitne intervencije počinju radove u 20 časova i učiniće sve što je u njihovoj moći da se kvar u najbržem roku otkloni, da bi potrošači dobili isporuku toplotne energije u sutrašnjim prepodnevnim časovima.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Popravljen kvar, potrošači u naselju Braće Jerković dobili grejanje i potrošnu toplu vodu

Beograd, subota, 28. januar 2017. – Zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda M3 na grejnom području toplane „Voždovac“, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu (prvi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu (drugi deo dokumenta)

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

Kvar na delu magistralnog toplovoda toplane „Banovo brdo“

Beograd, 27. januar 2017. – Zbog kvara na magistralnom toplovodu -M1, delu potrošača sa grejnog područja toplane „Banovo brdo“ trenutno se ne isporučuje toplotna energija. Bez grejanja su korisnici iz sledećih ulica:

Deo Požeške ka Golf naselju, Rajka od Rasine, Orfelinova, Beogradskih bataljona,  Blagoja Parovića, Nedeljka Čabrinovića, Praška, Kraljice Katarine, Trešnjevka, Izvorska, Žarkovačka, Zimonjićeva, Kneza Višeslava, Petra Martinovića, Steve Todorovića, Radovana Dragovića, Udbinska, Petra Lekovića, Mire Popare, Trebevićka, Đorđa Ognjanovića, Republička, Ratka Mitrovića, Lazarevački drum od 13 do 25, Ivice Devčića i pojedini objekti u manjim okolnim ulicama.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine sve što je u njihovoj moći da se kvar što je moguće pre otkloni.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Otklonjen kratkotrajni poremećaj u radu toplane „Novi Beograd“

Beograd, utorak, 24. januar 2017. – Potrošači koji se nalaze na grejnom području toplane „Novi Beograd“ trenutno Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI STARE HARTIJE PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Na osnovu Zakona o o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS 72/2011. od 28.09.2011. godine, Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluke direktora Preduzeća br. VI-361 od 18.01.2017. godine, i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI
STARE HARTIJE PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Predmet kupoprodaje je bezvredan registraturski materijal-stara hartija, u količini od 2.000 registratora, ukupne težine 7.000 kg. (u daljem tekstu stara hartija).

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati po kilogramu stare hartije, na paritetu sedište prodavca, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Kupci kupuju celokupnu ponuđenu količinu stare hartije.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti staru hartiju pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje staru hartiju u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Uvid u stanje stare hartije može se izvršiti se na sledećim lokacijama: JKP „Beogradske elektrane“, TO „Dunav“ Dunavski kej bb, 11000 Beograd, i TO „Novi Beograd“ Savski Nasip 11, 11070 Novi Beograd, svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine pruzete stare hartije određuju se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci koji su pravna lica su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU STARE HARTIJE – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za poprodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljen stare hartije izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim PDV, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miladin Odalović, tel. 064/899 8078, e-mail: m.odalovic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar