III JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA 16. decembar 2017

Na osnovu Zakona o o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS 72/2011. od 28.09.2011. godine, Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016, Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-25655/9 i I-25655/10 od 27.10.2017. godine i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

III JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to : 31. vozilo iz Zastavinog programa i 1. vozilo iz Fiat programa, i jednu građevinsku mašinu Kramer ( u daljem tekstu vozila). Vozila nisu u voznom ni u radnom stanju, i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, bez pripadajućeg poreza (PDV ili Porez na prenos apsolutnih prava) koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sva vozila.

- Ako nijedan kupac ne dostavi ponudu za kupovinu svih vozila pod najpovoljnijim uslovima za svako pojedinačno vozilo, prednost kod kupovine će imati kupac koji ponudi kupovinu određenih vozila pod najpovoljnijim uslovima.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.

- Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije rashodovanih vozila“.

- Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV), a fizička lica fotokopiju lične karte.

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH VOZILA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA VOZILA, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- U slučaju kada se na ugovoreno vozilo obračunava PDV izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

-Ako se na ugovoreno vozilo obračunava Porez na prenos apsolutnih prava, izabrani kupac će isti uplatiti nadležnoj poreskoj upravi.

- Primopredaja kupljenih automobila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim porezom, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.
Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

SPECIFIKACIJU VOZILA KOJA SU PREDMET PRODAJE PREUZMITE KLIKOM (OVDE)

Objavljeno pod Oglasi, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Radovi na toplovodima na grejnim područjima toplana „Banovo brdo“ (popravljen) i „Dunav“ (popravljen)

Beograd, četvrtak, 14. decembar 2017 – Pojedini potrošači u reonu koji je oivičen ulicama Beogradska – Njegoševa i Kneza Miloša biće bez isporuke toplotne energije danas, 14. decembra 2017. godine, od 14.00 časova, zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Dunav“.

Preciznije, bez grejanja će biti potrošači u Beogradskoj 27 do 61, Bulevaru kralja Aleksandra 20 do 62, Desanke Maksimović 1 do 21, Kneza Miloša 1a do 27, Kralja Milana 11 do 50, Kralja Milutina 1 do 21, Krunskoj 6 do 46a, Lazarevićevoj 2 do 9, Maserikovoj 1 do 5, Mišarskoj 1a do 16, Njegoševoj 4 do 15, Resavskoj  1 do 35 i Svetozara Markovića 1 do 40b. Ekipe za hitne intervencije će učiniti sve da kvar bude popravljen u najkraćem mogućem roku, a očekuje se da će potrošači iz navedenih ulica grejanje dobiti u petak, 15. decembra, u prepodnevnim časovima.

Takođe, zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda u Ulici kraljice Katarine na grejnom području toplane „Banovo brdo“ (kvar je popravljen, potrošači su dobili grejanje 15.12.2017), od 14.00 časova, bez isporuke toplotne energije biće potrošači iz sledećih ulica: Kraljice Katarine od 63 pa nadalje, Blagoja Parovića 17-27, Trešnjevka 1-12, Izvorska 36-64, Beogradskog bataljona 31 pa nadalje, Žarkovačka 1-18, Kneza Višeslava 70, 70/a i Zimonjićeva 2 do 10. Ekipe za hitne intervencije rade na otklanjanju kvara, što je pre moguće, kako bi se potrošačima iz navedenih ulica, isporuka toplotne energije nastavila sutra, u jutarnjim satima.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja, petak, 15. decembar 2017. godine

Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja, petak, 15. decembar 2017. godine (poremećaji ažurirani u 07.40; 09.00; 11.15; 12.45; 14.25 časova)

- Reklamacije za negrejanje objekata i stanova možete prijaviti na brojeve telefona : 2093-011 ili 0800-111-201 ili na broj telefona BEOKOM servisa 0800-110-011

- Reklamacije koje se primaju isključivo za curenje vode iz grejnih instalacija možete prijaviti na telefonski broj 2093-100.

Objekti kojima se, trenutno, ne isporučuje toplotna energija zbog otklanjanja lokalnih kvarova:

Toplotni izvori

- Svi toplotni izvori (toplane i kotlarnice) potršačima isporučuju toplotnu energiju za grejanje, kao i pripremu potrošne tople vode.

Toplovodna mreža, predajne stanice i grejne instalacije zgrada (trenutni poremećaji koji su u fazi otklanjanja)

Toplotni izvor „Banovo brdo“

- Ivice Devčića 3-7 – nema napajanja električnom energijom. Nadležnost „Elektrodistribucije Beograd“.

Toplotni izvor „Cerak”

- Nema prijavljenih poremećaja.

Toplotni izvor „Dunav”

– Vlade Ilića 4 – radovi u podstanici.

Grejno područje Sremčica, Resnik, Barajevo, Železnik

-  20. oktobra 4 (Barajevo) – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova u ulazu br. 2.
- 8. marta 3 (Železnik) – radovi u podstanici.
- Darinke Radović 30 (Železnik) – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova.

Grejno područje Karaburme, Borče i Višnjičke banje

- Nema prijavljenih poremećaja.

Toplotni izvori „Konjarnik“ i „Mirijevo“

– Vitezova Karađorđeve zvezde 105/d – kvar na toplovodu u ul. Zagrađe.
- Mileševska 26 – radovi u podstanici.
- Vjekoslava Kovača 8 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova.

Toplotni izvor „Novi Beograd“

– Ismeta Mujezinovića 20 (lokali)  – kvar na instalacijama u zgradi otklanjaju vlasnici lokala.
- Jurija Gagarina 267 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova.
- Milentija Popovića 32/b – kvar na grejnim instalacijama u prolazu zgrade.
- Milutina Milankovića 124 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova.
- Otona Župančića 22, 28, 35 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova.
- Resavska 88 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova.
- Hadži-Milentijeva 23 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova u ulazu br. 21.

Grejno područje „Voždovac“, „Medaković“ i  „Miljakovac“

- Bulevar oslobođenja 76 – radovi u podstanici.
- Braće Jerković 145 – kvar na grejnim instalacijama u međuspratu.

Mladenovac:

- Nema prijavljenih poremećaja.

Grejno područje „Zemun“, „Batajnica“ i „Galenika“

- Braće Savića 55 -57, Kralja Vladislava 101/1 i 103 (Batajnica) – kvar na priključku zgrade.

Reklamacije korisnika su u fazi otklanjanja. Ekipe za hitne intervencije su na terenu.

Dani u kojima se vršilo dvadesetčetvoročasovno grejanje:

- Nedelja, 26. novembar na ponedeljak, 27. novembar 2017.
- Ponedeljak, 27. novembar, na utorak 28. novembar 2017.
- Utorak, 28. novembar, na sredu, 29. novembar 2017.
- Sreda, 29. novembar, na četvrtak 30. novembar 2017.
- Četvrtak, 30. novembar, na petak, 1. decembar 2017.
- Petak, 01. decembar, na subotu 02. decembar 2017.
- Subota 02. decembar, na nedelju 03. decembar 2017.
- Nedelja, 03. decembar, na ponedeljak 04. decembar 2017.
- Ponedeljak, 04. decembar, na ponedeljak 05. decembar 2017.
- Utorak, 05. decembar, na sredu, 06. decembar 2017.
- Sreda, 06. decembar, na četvrtak, 07. decembar 2017.
- Četvrtak, 07. decembar, na petak 08. decembar 2017.
- Petak, 08. decembar, na subotu, 09. decembar 2017.
- Subota, 09. decembar, na nedelju, 10. decembar 2017.
- Nedelja, 10. decembar, na ponedeljak, 11. decembar 2017.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Korišćenje fluorescentnog indikatora u toplovodnoj mreži radi skraćenja vremena potrebnog za otkrivanja mesta potencijalnih kvarova

Beograd, 12. decembar 2017 – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“, po uzoru na zapadnoevropske zemlje u kojima su veoma razvijeni sistemi daljinskog grejanja, uskoro će vodi u toplovodnoj mreži dodavati indikator, odnosno fluorescentnu boju (zeleno-žutu) u svrhu još bržeg otkrivanja mesta kvara na toplovodnoj mreži, odnosno skraćenja roka u kojem se otklanja kvar, smanjenja gubitaka u mreži i povećanja stabilnost u snabdevanju potrošača toplotnom energijom. Pomenuti indikator prvo će biti korišćen na grejnom području toplane „Banovo brdo“ gde su, zbog konfiguracije terena i starosti toplovodne mreže, kvarovi najučestaliji. Bez obzira što su „Beogradske elektrane“ na grejnom području toplane „Banovo brdo“, tokom 2017. godine, zamenile oko 11 kilometara trase toplovoda (22 kilometara toplovodnih cevi), a što čini oko 30% ukupne dužine trase toplovoda, i što će nastaviti sa obnovom mreže nakon tekuće grejne sezone, fluorescentni indikator će omogućiti brže otklanjanje eventualnih kvarova u tekućoj grejnoj sezoni.

Naime, fluorescentna boja je veoma uočljiva, a pritom je i potpuno bezbedna po čovekovu okolinu, i služiće kao signal terenskim ekipama preduzeća, zatim drugim komunalnim firmama, ali i građanima, da prepoznaju iz koje podzemne mreže potiče voda – da li je iz vodovoda ili toplovoda, ali i da prijave kvar nadležnoj službi „Beogradskih elektrana“. S obzirom da je i uloga građana značajna u radu svih komunalnih preduzeća, prijavom lokacije na kojoj se pojavljuje  fluorescentna voda – Dispečerskom centru – Službi za prijem reklamacija na broj telefona 011-2093-100 (prijave za curenje vode iz instalacija), skraćuje se vremenski period otklanjanja kvara, jer ekipe za hitne intervencije odmah izlaze na teren.

Ističemo, za pomenutu svrhu potrebna je mala količina indikatora, koji nema nikakve propratne ili škodljive ekološke efekte, odnosno nije štetan po zdravlje ljudi, biljaka i životinja. U Švedskoj, a naročito Danskoj, koja ima najsavremenije sisteme daljinskog grejanja gradova, ova metoda otkrivanja kvarova na toplovodnoj mreži koristi se duži vremenski period.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

(Otklonjen kvar pre predviđenog roka)Prestanak isporuke toplotne energije delu potrošača sa grejnog područja toplane „Konjarnik“

Beograd, 7. decembar 2017 – Zbog hitnih radova na magistralanom toplovodu, grejno područje toplane „Konjarnik“, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

(Otklonjen kvar) Manji deo potrošača u zoni Ustaničke i okolnih ulica bez grejanja

Beograd, petak, 1. decembar 2017 – (Kvar otklonjen 01.12.2017. u 23.56 časova).
Zbog otklanjanja kvara na delu magistralnog toplovoda M3 na grejnom području Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

(Otklonjen kvar u predviđenom roku) Potrošači u naselju Filmski grad bez grejanja u večernjim časovima

Beograd, utorak, 28. novembar 2017 – Zbog neodložne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda u Ulici Miloja Zakića, na grejnom području toplane „Cerak“, večeras, 28. novembra, od 17.00 časova, bez grejanja će biti potrošači u Filmskom gradu. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Gradonačelnik Siniša Mali i direktor Goran Aleksić potpisali u Budimpešti ugovor o izgradnji toplodalekovoda

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali potpisao je 28. novembra 2017., na Samitu Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u Budimpešti, Sporazum o zajedničkom sprovođenju projekta prerade i odlaganja otpadnih voda iz centralnog gradskog područja između Kineske inženjerske mašinske korporacije i Grada Beograda, kao i Ugovor o projektu izgradnje toplodalekovoda Obrenovac – Novi Beograd.

Gradonačelnik je potpisao Sporazum o sprovođenju projekta prerade i odlaganja otpadnih voda sa glavnim zastupnikom Kineske inženjerske mašinske korporacije CMEC (China Machinery Engineering Corporation) za zemlje Centralne i Istočne Evrope Liom Sjućangom, a za toplodalekovod sa predstavnikom kompanije Power Construction Corporation of China Jangom Fenom. U ime JKP „Beogradske elektrane”, ugovor je potpisao direktor preduzeća Goran Aleksić.
– Ovo su istorijski ugovori za grad Beograd, s obzirom na to da se na ove projekte čeka decenijama unazad. Kada sam preuzeo rukovođenje gradom, rekao sam da imamo tri ključna projekta kada je reč o komunalnoj infrastrukturi i ekologiji. Jedan od njih je deponija u Vinči, za koju je potpisan ugovor sa japansko-francuskim konzorcijumom Suez – Itoču i koji će u drugoj polovini sledeće godine krenuti da gradi postrojenje za preradu komunalnog otpada. Druga dva projekta su upravo ova za koje su danas potpisani sporazumi. Kada je reč o otpadnim vodama, one u potpunosti idu u Savu i Dunav, što je potpuno neprihvatljivo, a mi smo skoro jedini grad koji nema fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Zahvaljujući ovom ugovoru, njena izgradnja će početi u drugoj polovini sledeće godine. Ovaj ugovor podrazumeva i završetak izgradnje interceptora, o kome se govori još od 1980. godine. Njegov značaj je u podizanju nivoa komunalnog standarda grada i higijensko-sanitarnih uslova grada. Ukupna vrednost projekta je 260 miliona evra – rekao je gradonačelnik Siniša Mali.

Govoreći o ugovoru koji se odnosi na izgradnju toplodalekovoda, Mali je rekao da će ovaj projekat doneti velike uštede „Beogradskim elektranama”.

– Zahvaljujući ovom projektu, mi ćemo toplu vodu koju proizvodi TENT u Obrenovcu koristiti za grejanje građana u Beogradu. Na taj način ćemo godišnje uštedeti 40 miliona evra, a projekat se isplati u roku od pet godina. Na ovaj način ne samo da smanjujemo zavisnost grada i republike od nabavke gasa već i domaćinstvima u Beogradu dajemo mogućnost da se stabilno i kontinuirano greju energijom koja dolazi iz TENT-a. I na ovom projektu očekujemo početak radova u drugoj polovini 2018. godine. Vrednost projekta je 190 miliona evra – rekao je Mali i dodao da ova dva projekta ukupno vrede 450 miliona evra.

On je zaključio da su ovo radovi koje Beograđani ne vide, ali koji su ključni za kvalitet njihovih života, kao i da će na ovaj način komunalna infrastruktura u gradu biti kao u svim metropolama.

Potpisivanju su prisustvovali i predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, potpredsednica Vlade RS i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Izvor: Beoinfo vesti

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

(Kvar otklonjen u predviđenom roku) Pojedini potrošači sa grejnog područja toplane „Konjarnik“ bez grejanja u večernjim časovima 27. novembra

Beograd, ponedeljak, 27. novembar 2017 – Zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda M3 na grejnom području toplane „Konjarnik“, večeras, 27. novembra 2017. godine, od 18.00 časova biće prekinuta isporuka toplotne energije pojedinim potrošačima u reonu parne strane Ustaničke i okolnih ulica ka autoputu.

Preciznije, bez grejanja će biti: Blagajska od 1 do 14, Bulevar kralja Aleksandra (parna strana ulice od broja 488a do 520), Deset avijatičara (neparna strana od 17 do 25 i nadogradnja u broju 55), dr. Zore Ilić Obradović od 3 do 11, Glasinačka od 1 do 31, Gusinjska bb, Karla Lukača (neparna strana ulice od broja 5 do 13), Ljermontova od 1 do 26, Ljube Čupe 5, Mihaila Todorovića 14a i 14e, Milića Rakića od 1 do 19, Olge Alkalaj od 2 do 20, Rudo 1, 2 i 3, Slobodana Lale Berberskog 2a i 2b, Ustanička (parna stana ulice od 112 do 246 i neparna strana 189 i 189a), Vladimira Tomanovića od 2 do 55, Zidarska od 1 do 10 i Živka Davidovića (parna stana ulice od 112 do 116a) i Rebeke Vest 102 i 104.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu i otklanjaju kvar što je brže moguće. Planirano je da radovi budu završeni tokom noći, tako da potrošači toplotne energije nastavak isporuke mogu da očekuju sutra, 28. novembra u jutarnjim časovima.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Otklonjen kvar na toplovodu u ulici Teodora Drajzera

Beograd, subota, 25. novembar 2017. – Zbog otlanjanja kvara na toplovodu u ulici Teodora Drajzera (u delu između kućnih brojeva 18 i 20) na grejnom području sektora „Voždovac“, odnosno vojne kotlarnice „Topčider”, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar