Otklonjen kvar na delu magistralnog toplovoda toplane „Cerak“

BEOGRAD, 05. decembar 2016. - Zbog popravke kvara na magistralnom toplovodu toplane „Cerak“, danas, 5. decembra 2016, počev od 17 časova, bez grejanja i potrošne tople vode biće potrošači sa područja Žarkova (Bele vode, Julino brdo), Repišta, naselja Cerak vinogradi, kao i dela Vidikovca, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja, sreda, 7. decembar 2016.

Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja, sreda, 7. decembar 2016. godine (podaci ažurirani u 09.00 časova)

- REKLAMACIJE NA NEGREJANjE OBJEKATA I STANOVA MOŽETE PRIJAVITI NA BROJEVE TELEFONA: 2093-011 i 0800-111-201

- REKLAMACIJE KOJE SE ISKLjUČIVO PRIMAJU ZA CURENjE VODE IZ INSTALACIJA MOŽETE PRIJAVITI NA 2093-100

Objekti kojima se, trenutno, ne isporučuje toplotna energija zbog otklanjanja lokalnih kvarova:

Toplotni izvori

- Svi toplotni izvori (toplane i kotlarnice) su u funkciji i u režimu 24-časovne isporuke toplotne energije potrošačima.

Toplovodna mreža, predajne stanice i grejne instalacije zgrada (trenutni poremećaji koji su u fazi otklanjanja)

Toplotni izvor „Banovo brdo“

- Rajka od Rasine 30 – radovi u podstanici.
- Kozačinskog 1, 2 – popravka kvara na kraku toplovoda.

Toplotni izvor „Cerak”

- Milana Munjasa 1 – „EDS snadevanje“ uklonili strujomer na zahtev stanara.

Toplotni izvor „Miljakovac”

- Vukasovićeva 21a – škola „Petar Leković”, viši spratovi – popravka ekspanzione posude.

Toplotni izvor „Dunav” (Dorćol)

- Miročka 6 – popravka kvara u stanu u kupatilu.

Grejno područje Železnik, Sremčica, Resnik, Barajevo

- Nema prijavljenih poremećaja.

Grejno područje Mirijeva, Karaburme, Borče i Višnjičke banje

- Nema prijavljenih poremećaja.

Toplotni izvor „Konjarnik“

- Južni bulevar 38 – u podstanici „EDB i snabdevanje“ je uklonio strujomer.
- Preševska 61 – radovi u stanu.
- Bulevar kralja Aleksandra 33 -popravka kvara na instalacijama objekta.

Toplotni izvor „Novi Beograd“

- Doktora Ivana Ribara 81 – lokali bez grejanja zbog kvara na instalacijama – otklanjanje kvara je u nadležnosti vlasnika lokala.
- Gandijeva 29 – kvar na grejnim instalacijama između lokala i garaže.

- Nehruova 51a – kvar na grejnim instalacijama u lokalu. Popravka u nadležnosti vlasnika lokala.
- Jurija Gagarina 31v  (lokali) – radovi u ulazu br. 33.
- Narodnih heroja 30 – kvar na instalacijama u lokalu 3D sport (u obavezi da sami otklone kvar).

Grejno područje Voždovac

- Darvinova 32 – radovi u podstanici..

Grejno područje Zemun

- Jovana Stojisavljevića 29-31 – neodgovarajuća temperatura potrošne tople vode usled kvara  baterije za toplu/hladnu vodu,  u nekom od stanova.  Nije u nadležnosti Beogradskih elektrana.
- Prvomajska 56 – radovi u podstanici.

Reklamacije korisnika su u fazi otklanjanja. Ekipe za hitne intervencije su na terenu.

Dani u kojima se vršilo dvadesetčetvoročasovno grejanje:

- 13/14. novembar (nedelja na ponedeljak)
-
14/15. novembar (ponedeljak na utorak)
-
15/16. novembar (utorak na sredu)
- 28/29. novembar (ponedeljak na utorak)
- 29/30. novembar (utorak na sredu)
- 30.11/1. decembar (sreda na četvrtak)
- 02/03. decembar (petak na subotu)
- 03/04. decembar (subota na nedelju)
- 04/05. decembar (nedelja na ponedeljak)
- 05/06. decembar (ponedeljak na utorak)
- 06./07. decembar (utorak na sredu)

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti, Hitne intervencije | Ostavite komentar

Zbog popravke kvara na magistralnom toplovodu, deo potrošača na Banovom brdu večeras bez grejanja

Beograd, 01. decembar 2016. – Zbog neophodne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda toplane „Banovo brdo“, pojedini potrošači te toplane neće imati grejanje večeras, 01. decembra 2016. godine, od 19.00 časova. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

III JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Na osnovu Zakona o o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS 72/2011. od 28.09.2011. godine, Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016, Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-19015/2 i I-19015/3 od 11.10.2016, i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

III JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to : 31. vozilo iz Zastavinog programa i 1. vozilo iz Peugeot programa ( u daljem tekstu vozila). Vozila nisu u voznom stanju, i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sva vozila.

- Ako nijedan kupac ne dostavi ponudu za kupovinu svih vozila pod najpovoljnijim uslovima za svako pojedinačno vozilo, prednost kod kupovine će imati kupac koji ponudi kupovinu određenih vozila pod najpovoljnijim uslovima.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.

- Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije rashodovanih vozila“.

- Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV), a fizička lica fotokopiju lične karte.

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH VOZILA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA VOZILA,

ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih automobila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim porezom, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

SPECIFIKACIJU RASHODOVANIH VOZILA KOJA SU PREDMET PRODAJE PREUZMITE KLIKOM (OVDE)

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: m.jeremić@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Manji deo potrošača u centru grada bez grejanja u popodnevnim i večernjim časovima

Beograd, sreda, 23. novembar 2016. – Zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda toplane „Dunav“ danas, 23. novembra 2016. godine, u popodnevnim i večernjim časovima, bez grejanja će biti manji deo potrošača u centru grada.

Preciznije, od 15.00 časova biće prekinuta isporuka toplotne energije Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Deo potrošača toplane „Konjarnik“ večeras bez grejanja

BEOGRAD, , 19. novembar 2016. – Zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda toplane „Konjarnik“, danas, počev od 16.30 časova, bez grejanja će biti potrošači u zoni Crvenog krsta, preko Južnog bulevara do Lekinog Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Deo potrošača toplane „Cerak“ večeras, od 18.00 časova, bez grejanja i tople vode zbog sanacije kvara na delu magistralnog toplovoda

Beograd, četvrtak, 17. novembar 2016. – Zbog popravke kvara na magistralnom toplovodu toplane „Cerak“, danas, 17. novembra 2016., počev od 18.00 časova, bez grejanja i potrošne tople vode biće potrošači sa područja Stare Rakovice, Skojevskog naselja, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

U subotu, 05. novembra, od 20 časova, bez grejanja i tople vode biće deo potrošača toplane „Cerak“

Beograd, 05. novembar 2016. – Zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda toplane „Cerak“, bez grejanja i potrošne tople vode u subotu, 05. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Povezivanje novoizgrađenog toplovoda u Ulici kraljice Katarine

Beograd, subota, 29. oktobar 2016. -  Zbog povezivanja novoizgrađene deonice toplovoda u Ulici kraljice Katarine sa postojećom toplovodnom mrežom toplane „Banovo brdo“ pojedini potrošači u zoni pomenute Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Zbog učešća u projektu grada Beograda, pojedini potrošači u zoni Obilićevog venca biće bez grejanja od nedelje, 23. oktobra do srede, 26. oktobra 2016.

Beograd, četvrtak, 20. oktobar 2016. – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ učestvovaće u značajnom projektu grada Beograda – Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda – koji podrazumeva sveobuhvatno i sistemsko uređenje najstrožeg dela centra grada – Obilićevog venca.

Uređenje pomenutog dela Beograda podrazumeva ne samo nadzemno uređenje i pretvaranje Obilićevog venca u pešačku zonu po najstrožim tehničkim i estetskim kriterijumima, već i obnovu i modernizaciju podzemne komunalne infrastrukture. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar