Otklonjen kvar na grejnom području TO „Cerak“

Beograd, 22. oktobar 2017. – Otklonjen kvar na delu magistralnog toplovoda na grejnom području TO „Cerak“.
Zbog neodložne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Cerak“, večeras, 21. oktobra, od 19.30 časova, bez isporuke toplotne energije za pripremu potrošne tople vode biće potrošači u reonima sledećih naselja i ulica: Cerak vinogradi, Golf, Skojevsko, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Obrazloženje za nestartovanje toplotnih izvora u toku grejne sezone (jutarnje)

Isporuka toplotne energije ne vrši se u toku grejnog dana kada se ispunjeni uslovi definisani Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, i to na osnovu Člana 45, stava 3, koji glasi: „Komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1. ovog člana dužan je da postiže i održava propisane temperature iz stava 1. ovog člana u stambenim i poslovnim prostorijama tarifnih kupaca, pri spoljnoj temperaturi do 15°S, pod uslovom da su objekti tarifnih kupaca projektovani i izgrađeni u skladu sa propisima o uslovima i tehničkim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova“.

Ovaj član Odluke preciziran je Pravilima o radu distributivnog sistema daljinskog grejanja, dokumentom koji je usvojila Skupština grada Beograda, koja je Osnivač JKP „Beogradske elektrane“ (Prilog 6: Tehnička uputstva za režime rada sistema daljinskog grejanja) u kojem je jasno naznačeno sledeće: Isporuka toplotne energije u grejnom danu ne vrši se UOPŠTE kada temperature spoljašnjeg vazduha više od +15°S traju duže od 10 časova i kada je u vremenu između 06.00 i 09.00 časova temperatura spoljašnjeg vazduha viša od +12°S.

Pored navedenih odredbi, Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, Članom 34, stav 1 „Komunalno preduzeće je dužno da energetske objekte sistema daljinskog grejanja, uključujući i predajnu stanicu, eksploatiše racionalno i ekonomično i da ih održava u ispravnom stanju“.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Obrazloženje za prekid u isporuci toplotne energije u toku grejnog dana

Uslov za prekid u isporuci toplotne energije potrošačima stiče se na osnovu poštovanja Člana 44., stav 3 Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, a koji glasi: „Komunalno preduzeće može u toku grejnog dana prekinuti isporuku toplotne energije usled povoljne spoljne temperature, pod uslovom da održava temperature propisane članom 45. ove odluke“. Inače, Članom 45. Odluke propisane su sledeće temperature u zagrevanim prostorijama:

Stambeni prostor

dnevne prostorije, spavaće sobe, predsoblja, degažmani i kuhinje 20°S

toalet (poseban) 15°S

kupatila (posebna i sa toaletom) 22°S

garaže 5°S

ateljei 20°S

Takođe, Pravilima o radu distributivnog sistema daljinskog grejanja, dokumentom koji je usvojila Skupština grada Beograda, koja je Osnivač JKP „Beogradske elektrane“ precizirano je sledeće (Prilog 6: Tehnička uputstva za režime rada sistema daljinskog grejanja): „Isporuka toplotne energije u toku grejnog dana može da se prekine u slučajevima povoljne temperature spoljašnjeg vazduha. Prekid isporuke vrši se kada temperature spoljašnjeg vazduha više od +15°S traju duže od 2 časa. Ponovna isporuka toplotne energije započinje pri temperaturama spoljašnjeg vazduha nižim ili jednakim +12°S. Prekid isporuke toplotne energije ne može biti kraći od 4 časa“.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

15. oktobra je počela 53. grejna sezona

Toplotni izvori JKP „Beogradske elektrane“ danas, 15. oktobra 2017., počeli su isporuku toplotne energije potrošačima od 07.00 časova, kako je i definisano Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu.
Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ bili su u funkciji proizvodnje i isporuke toplotne energije. Samo je toplana „Dunav“ kasnila u startu isporuke od 07 časova zbog cirkulacionih pumpi, ali je i taj poremećaj brzo otklonjen.

Zbog visokih spoljašnjih temperatura vazduha prekinuta je isporuka toplotne energije potrošačima u 10.15 časova.

Obrazloženje za prekid u isporuci toplotne energije u toku grejnog dana

Uslov za prekid u isporuci toplotne energije potrošačima stiče se na osnovu poštovanja Člana 44., stav 3 Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, a koji glasi: „Komunalno preduzeće može u toku grejnog dana prekinuti isporuku toplotne energije usled povoljne spoljne temperature, pod uslovom da održava temperature propisane članom 45. ove odluke“. Inače, Članom 45. Odluke propisane su sledeće temperature u zagrevanim prostorijama:

Stambeni prostor

dnevne prostorije, spavaće sobe, predsoblja, degažmani i kuhinje 20°S

toalet (poseban) 15°S

kupatila (posebna i sa toaletom) 22°S

garaže 5°S

ateljei 20°S

Takođe, Pravilima o radu distributivnog sistema daljinskog grejanja, dokumentom koji je usvojila Skupština grada Beograda, koja je Osnivač JKP „Beogradske elektrane“ precizirano je sledeće (Prilog 6: Tehnička uputstva za režime rada sistema daljinskog grejanja): „Isporuka toplotne energije u toku grejnog dana može da se prekine u slučajevima povoljne temperature spoljašnjeg vazduha. Prekid isporuke vrši se kada temperature spoljašnjeg vazduha više od +15°S traju duže od 2 časa. Ponovna isporuka toplotne energije započinje pri temperaturama spoljašnjeg vazduha nižim ili jednakim +12°S. Prekid isporuke toplotne energije ne može biti kraći od 4 časa“.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Potrošači iz naselja Braće Jerković kratkotrajno bez isporuke potrošne tople vode u ponedeljak, 16. oktobra

Beograd, 15. oktobar 2017. - Zbog neodložnih radova na delu toplovoda na grejnom području toplane „Voždovac“, potrošačima iz naselja Braće Jerković Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Završena rekonstrukcija dela magistralnog toplovoda u reonu Trga Slavija i Bulevara oslobođenja

Beograd, 13. oktobar 2017. – Agencija za investicije Grada Beograda završila je rekonstrukciju dela magistralnog toplovoda u reonu Trga Slavija i Bulevara oslobođenja. Zbog ove rekonstrukcije potrošači oko Slavije, Hrama Svetog Save i na Neimaru nisu bili u režimu toplih funkcionalnih proba. JKP „Beogradske elektrane“ će u narednim danima, do početka grejne sezone, posvetiti posebnu Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2017. godinu

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period 01. januar – 30. jun 2017. godine

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni

Potrošačima u Trgovačkoj i Ul. Milovana Jovanovića kratkotrajno će biti prekinuta isporuka potrošne tople vode

Zbog neodložne sanacije kvara na delu toplovoda na grejnom području toplane „Cerak“, koji je detektovan u toku toplih funkcionalnih proba, potrošačima u Trgovačkoj ulici i Ulici Milovana Jovanovića biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode danas, 11. oktobra 2017. godine, u periodu od  13.00 časova do, najkasnije, 24.00 časa.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Kratkotrajni prekid isporuke potrošne tople vode korisnicima s grejnog područja toplane „Dunav“

Beograd, 11. oktobar 2017. – Zbog radova u proizvodnom sistemu, korisnici toplotne energije s grejnog područja toplane „Dunav“, danas – 11. oktobra, neće imati isporuku potrošne tople vode, u periodu od 10 do 13 časova.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Rebalans Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu

Rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu (prvi deo)

Rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu (drugi deo)

Rešenje Skupštine grada Beograda o davanju saglasnosti na rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu i Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Ostavite komentar