Prekid u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode, 20. jula 2016, u naselju Braće Jerković

Beograd, 19. jul 2016. – Zbog radova na magistralnom toplovodu M3 toplane „Voždovac“ iz kojeg se toplotnom energijom za pripremu potrošne tople vode snabdeva naselje Braće Jerković, u sredu, 20. jula 2016. godine, od 9.00 časova, biće prekinuta isporuka potrošne tople vode svim potrošačima iz ovog naselja.

Očekuje se da će redovna isporuka potrošne tople vode biti nastavljena u  četvrtak, 21. jula u ranim jutarnjim časovima.

Zahvaljujući ovim radovima biće postignuta veća pouzdanost u snabdevanju potrošača toplotnom energijom u narednom periodu.

Objavljeno pod Uncategorized, Korisnici, Mediji | Ostavite komentar

Izgradnja distributivnog toplovoda za povezivanje železničke stanice „Prokop“ i gašenje kotlarnica u ulici Stjepana Filipovića i Fabrisovoj

Goran Aleksić, direktor JKP „Beogradske elektrane” i Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada obišli su danas radove na izgradnji distributivnog toplovoda u delu od Savske ulice (most „Gazela”) do Železničke stanice „Prokop”. Realizacijom ovog projekta biće omogućeno  priključenje stanice „Prokop” na sistem daljinskog grejanja, kao i gašenje kotlarnica u Ulici Stjepana Filipovića i Fabrisovoj, koje kao gorivo koriste mazut. Vrednost ove investicije iznosi 275 miliona dinara. Radovi su započeti 1. juna i predviđeno je da traju najviše 90 dana, ali se očekuje da budu završeni pre roka.

Goran Aleksić je istakao da je trasa ovog toplovoda nešto duža od 700 metara, kao i to da je ovo jedan od najvećih toplovoda u gradu koji treba da omogući prenos toplotne energije sa Novog Beograda do ovog dela grada.

– Smatramo da je to značajno sa stanovništa sigurnosti  snabdevanja toplotnom energijom i sa stanovništa bezbednosti i kvaliteta grejanja. Nama je stalo da obezbedimo i ekološke standarde. Naime, država je propisala da do 1. jula 2022. godine mazut mora izaći iz upotrebe u „Beogradskim elektranama”. Za nas je to izuzetno zahtevan zadatak i skup poduhvat, ali smatramo da ako svake godine budemo uradili jedan značajan deo toga posla, stići ćemo da sve obavimo na vreme. Istovremeno nam je u interesu da zaštitimo zdravlje  građana, kao i da obezbedimo ekonomično, sigurno i kvalitetno snabdevanje toplotnom energijom, ali i da obezbedimo ekonomski održivo poslovanje „Beogradskih elektrana” – istakao je Aleksić.

Nikola Nikodijević, naglasio je važnost ovog projekta jer će njegovom relazacijom korisnici „Beogradskih elektrana“ dobiti kvalitetnije i sigurnije snabdevanje toplotnom energijom, a građani Beograda kvalitetniju životnu sredinu.

-Uslovi za kvalitetno snabdevanje toplotnom energijom stvaraju se tokom leta i upravo sada radimo sve ono što treba da doprinese da građani imaju dobro grejanje u narednoj grejnoj sezoni. Mislim da su građani Beograda u prethodnih nekoliko godina zaista zadovoljni isporukom i uslugom „Beogradskih elektrana” – rekao je Nikola Nikodijević i dodao da je ovo samo jedan od poslova koji se trenutno rade kako bi obezbedili  kvalitetno grejanje i kako bi bili ispunjeni ekološki standardi.

Prema njegovim rečima, relaizacija ovog projekta omogućiće između ostalog, gašenje dve kotlarnice u Stjepana Filipovića i Fabrisovoj ulici koje koriste mazut i koje su veliki zagađivači.

–Kada završimo ovaj deo toplovoda, biće stvoreni uslovi da budu ugašene i druge kotlarnice koje nisu u sistemu ovog preduzeća,  kao što su kotlarnice „Ruda“ i „Beogradskog sajma“.  Takođe,  stvaramo i mogućnost da na toplovod priključimo i nove korisnike, kao i da kvalitet usluge bude na mnogo višem nivou. „Beogradaske elektrane” su svojim poslovanjem uspele da obezbede preko dve milijarde dinara za investicije samo u ovoj građevinskoj sezoni i za pripreme za grejnu sezonu 2016/17. Radovi će biti gotovi na vreme – istakao je Nikodijević.

Beograd, 12. juli 2106. godine

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Mediji, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Prekid u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode naselju Braće Jerković

Beograd, 27. jun 2016. – Zbog radova na magistralnom toplovodu M3 toplane „Voždovac“ iz kojeg se toplotnom energijom za pripremu potrošne tople vode snabdeva naselje Braće Jerković, sutra, 28. juna 2016. godine, od 03.00 časa, biće prekinuta isporuka Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Zbog radova JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ moguć prekid isporuke potrošne tople vode iz pojedinih toplotnih izvora „Beogradskih elektrana“

Zbog radova JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ u fabrici vode „Makiš“, danas, 21. juna 2016. godine, usled poremećaja u snabdevanju vodom, pojedini toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ (TO „Borča“, TO „Cerak“ i TO „Medaković“) Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja – potrošna topla voda

Trenutno stanje u sistemu daljinskog grejanja
(podaci se ažuriraju shodno većim promenama)

U toku grejne sezone, grejnim danima, toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ su u funkciji proizvodnje i distribucije toplotne energije prema zadatim režimima – radnim danima i subotom od 06 do 22 časa, a nedeljom od 07 do 22 časa.
Proizvodnja i distribucija toplotne energije za pripremu potrošne tople vode je kontinuirana – svaki dan u godini od 00-24 časa (izuzev kratkotrajnih prekida usled obavljanja remontnih radova i otklanjanja kvarova).

Pojedinačne reklamacije na kvalitet grejanja i potrošne tople vode prijavljuju se Dispečerskom centru-Službi za prijem reklamacija. Potrošači curenje vode iz instalacija mogu da prijave na broj telefona 011/2093-100, dok ostale poremećaje u snabdevanju toplotnom energijom mogu da prijave na broj telefona 011/2093-011. Besplatan poziv iz fiksne telefonske mreže korisnici sistema daljinskog grejanja mogu da ostvare na broj telefona 0800 111 201 (reklamacije).

Takođe, reklamacije se mogu prijaviti i preko Objedinjenog pozivnog centra na broj telefona 011/2093-000 (pritiskom na odgovarajući taster), kao i na brojeve telefona Beokom servisa 0800/110-011 (besplatan poziv) ili 011/30-90-007 (poziv sa mobilnog telefona).

  • Toplotni izvori

- Toplotni izvori koji proizvode toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode su u funkciji.

  • Toplovodna mreža

- Nema sistemskih poremećaja.

  • Predajne stanice i kućne grejne instalacije (trenutni poremećaji u snabdevanju toplotnom energijom za pripremu potrošne tople vode)

- Trenutno nema poremećaja.

Pojedinačne primljene reklamacije korisnika su u fazi otklanjanja. Ekipe za hitne intervencije su na terenu.

Za dobijanje informacija možete uputiti i e-mail na adresu Pozivnog centra info@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti, Hitne intervencije | Ostavite komentar

III JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS br. 72/2011, Statuta JKP „Beogradske elektrane“, broj I-5970 od 01.04.2013. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-6799/6 od 21.03.2016. godine, Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

III JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to : 6 putničkih vozila i 1 teretno vozilo Zastava ( u daljem tekstu vozila). Vozila nisu u voznom stanju, i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, bez PDV, koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sva vozila.

- Ako nijedan kupac ne dostavi ponudu za kupovinu svih vozila pod najpovoljnijim uslovima za svako pojedinačno vozilo, prednost kod kupovine će imati kupac koji ponudi kupovinu određenih vozila pod najpovoljnijim uslovima.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.

- Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije rashodovanih vozila“.

- Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV). Fizička lica su dužna da uz ponudu dostave i fotokopiju, ili očitanu ličnu kartu.

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH VOZILA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za poprodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Porez na prenos apsolutnih prava kupac plaća u Upravi prihoda Novi Beograd.

- Primopredaja kupljenih automobila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim porezom, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: m.jeremić@beoelektrane.rs
KLIKOM (OVDE) PREUZMITE SPECIFIKACIJU VOZILA KOJA SU PREDMET PRODAJE

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Prekid u isporuci potrošne tople vode pojedinim potrošačima u ulicama Borivoja Stevanovića i Braće Srnić

Beograd, sreda ,15.jun 2016. godine – Zbog neophodnih radova na delu distributivne mreže toplane „Medaković” sutra, 16. juna 2016. godine, od 8.30 časova biće prekinuta isporuka potrošne tople vode korisnicima koji se nalaze na sledećim adresama:

Borivoja Stevanovića parna strana od 12 do 20, 28 i 30; kao i stanovnicima neparne strane u ulici Braće Srnić od kućnog broja 25 do 55.

Očekuje se da će prekid u isporuci trajati najduže oko 15 sati, nakon čega će biti nastavljeno snabdevanje korisnika.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za I kvartal 2016. godine.

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, Sl. Glasnik 72/2011 od 28.09.2011. godine, Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-10360 od 10.05.2016. godine (Prečišćen tekst), Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine i Odluke Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-11500/6 od 27.05.2016. godine, JKP „Beogradske elektrane kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Predmet kupoprodaje su rashodovani :

Računari, računarska oprema, i razni električni aparati i alat.

Ukupna količina opasnog električnog i elektronskog otpada iznosi do 1.500 kg.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

- Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz avansno plaćanje.

-Cene u ponudi dati po kg. opasnog električnog i elektronskog otpada, na paritetu magacin prodavca, bez PDV-a, koji će biti naknadno obračunat.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za celokupnu količinu opasnog električnog i elektronskog otpada.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupnu količinu opasnog električnog i elektronskog otpada, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje opasan električni i elektronski otpada u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Uvid u stanje opasnog električnog i elektronskog otpada moguće je izvršiti na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količina pruzetog opasnog električnog i elektronskog otpada određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE

- Kupci moraju posedovati propisanu dokumentaciju koja se odnosi na ispunjenost uslova sa aspekta zaštite životne sredine, tj. dozvole za sakupljanje i transport opasnog električnog i elektronskog otpada. Ukoliko kupci nemaju dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog električnog i elektronskog otpada, moraju obezbediti ugovore sa preduzećima koje imaju ove dozvole. Sve pomenute dozvole izdaje Ministarstvo zaduženo za zaštiti životne sredine, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ( „Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/2016).

- Kao kupac se može pojaviti privredno društvo ili preduzetnik. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod iz Agencije za privredne registre, i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV), kao i gore pomenute dozvole o upravljanju opasnim električnim i elektronskim otpadom.

3. PODNOŠENjE PONUDA

- Rok za podnošenje pisanih ponuda, je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude sa pratećom dokumentacijom, navedenoj u tački 2 ovog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP “Beogradske elektrane”, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši avansnu uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca.

- Ugovor se zaključuje na period do 30.09.2016. godine, u kom periodu će se izabrani kupac odazvati svakom pozivu prodavaca za preuzimanjem opasnog električnog i elektronskog otpada, u količini ne manjoj od 300 kg.

- Osobe za kontakt : Zdravko Matić, tel. 011/2093 680, e-mail : z.matic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI SEKUNDARNIH SIROVINA

Predmet kupoprodaje su sledeće sekundarne sirovine :

Red.

br.

Vrsta sekundarnih sirovina Jedinica

mere

Cena

(din)

1. Otpad od gvožđa  >  6 mm debljine,  dimenzija 1,2 x 0,5 x 0,5 m   ( Standard E3) kg
2. 3  ≤ Otpad od gvožđa  ≤  6 mm debljine,  dimenzija 1,2 x 0,5 x 0,5 m  ( Standard E3/1) kg
3. Otpad od gvožđa  < 3 mm debljine,  dimenzija 1,2 x 0,5 x 0,5 m   ( Standard E1) kg
4. Otpad od gvožđa > 6 mm debljine kg
5. 3  ≤ Otpad od gvožđa  ≤  6 mm debljine kg
6. Otpad od gvožđa < 3 mm debljine kg
7. Otpad od sivog liva kg
8. Otpadni materijal od čelika dobijen sečenjem rezervoara, dimnjaka, kotlova, izmenjivača

toplote…

kg
9. Otpad od bakra-komad kg
10. Otpad od bakra-žica, cevi i strugotina kg
11. Otpad od mesinga-komad kg
12. Otpad od mesinga-strutina i cevi kg
13. Otpad od bronze-komad kg
14. Otpad od bronze-strugotina i cevi kg
15. Otpad od aluminijuma kg
16. Otpad od plastike kg
17. Oštećeni i polomljeni nameštaj od drveta i ostali drveni otpad kg
18. Otpadni bakarni kablovi i provodnici sa izolacijom kg
19. Ostali otpadni kablovi i provodnici sa izolacijom kg
20. Limena burad oštećena, zapremine od 100-200 litara kom.
21. Stare gume kg
22. Otpadna hartija kg
23. Otpadne konstrukcije elektromotora i kontaktora kg
24. Otpadne predizolovane cevi kg

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

U skladu sa odeljkom VII, tačka 2 Pravilnika prodaja sekundarnih sirovina vrši se u dve faze.

I faza prodaje počinje javnim oglašavanjem, oglasom u dnevnim novinama, o prikupljanju ponuda

za prodaju sekundarnih sirovina pisanim javnim nadmetanjem.

Kupci su obavezni da dostave ponudu za celokupnu specifikaciju od 24 vrste sekundarnih sirovina.

Cene u ponudi dati na paritetu magacin prodavca, fco neutovareno, Savski nasip 11, Novi Beograd, bez PDV, koji će se obračunati po zakonu.

Uz ponudu, svi zainteresovani kupci dužni su da podnesu:

-Rešenje o izdavanju integralne dozvole ili dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada-sekundarnih sirovina koja su predmet prodaje, izdato od strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije;

-Dokaz o uplaćenom depozitu za ozbiljnost ponude, u iznosu od 400.000,00 dinara, koji prodavac zadržava svo vreme trajanja obavezujućeg pisanog sporazuma (godinu dana).

Ponuđačima sa kojima prodavac zaključi obavezujući pisani sporazum depozit će biti vraćen po realizaciji svih njihovih ugovornih obaveza.

Uplatu depozita izvršiti preko tekućeg računa prodavca kod JUBMES Banke A.D. br. 190-13050-25 svrha doznake : „Depozit za kupovinu sekundarnih sirovina“.

Depozit će biti vraćen, pre zaključenja obavezujućeg pisanog sporazuma, onim ponuđačima koji u odgovoru na kontra ponudu prodavca ne prihvate cene iz kontra ponude koje su veće od onih koje su sami dali u svojoj ponudi.

Komisija za prodaju, će u roku od 5 (pet) dana od završenog postupka otvaranja ponuda, ponuditi svim ispravnim ponuđačima Kontra ponudu sa najvećim pojedinačnim cenama sekundarnih sirovina iz ponuda, na usvajanje.

Sa ponuđačima koji prihvate Kontra ponudu zaključiće se obavezujući pisani sporazum, sa rokom važenja od jedne godine.

II faza prodaje predstavlja javnu licitaciju za periodičnu prodaju konkretno raspoloživih sekundarnih sirovina (u paketu), sa onim ponuđačima koji su prihvatili Kontra ponudu i sa kojima je zaključen obavezujući pisani sporazum.

Cene za određivanje licitacione vrednosti su one iz Kontra ponude.

Svi učesnici u javnoj licitaciji su obavezni da, pre početka licitacije, uplate beskamatni avans u iznosu od 100% početne vrednosti raspoloživih sekundarnih sirovina za prodaju (u paketu).

Javna licitacija se odvija u najmanje 3 licitaciona koraka, sa tim da se posle svakog uspešnog licitacionog koraka licitaciona vrednost uvećava za 5%.

Sa onim ponuđačem koji izlicitira najvišu cenu, odnosno vrednost, za konkretno raspoloživu količinu sekundarnih sirovina za prodaju (u paketu), zaključiće se Ugovor o prodaji sekundarnih sirovina.

U slučaju da više ponđača izlicitira istu prodajnu cenu, odnosno vrednost, za konkretnu količinu i strukturu sekundarnih količina za prodaju (u paketu), Komisija za prodaju će količine ravnomerno raspodeliti između ponuđača.

Količine preuzetih sekundarnih sirovina određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

Izlicitirani iznos preko početne cene, odnosno vrednosti, ponuđač(i) će uplatiti u roku od 5 (pet) dana od završetka licitacije.

Ponuđačima koji ne izlicitiraju naveću cenu, odnosno vrednost, avans će biti vraćen u roku od 5 (pet) dana od završetka licitacije.

Sekundarne sirovine prodaju se u viđenom stanju, bez prava na prigovore i reklamacije nakon

2. PODNOŠENjE PONUDA

- Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „PONUDA ZA KUPOVINU SEKUNDARNIH SIROVINA – NE OTVARATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE“ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

Osoba za kontakt : Zdravko Matić, tel. 011/ 2093 680, e-mail : z.matic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar