Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja, petak, 28. oktobar 2016.

Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja, petak, 28. oktobar 2016. godine (podaci ažurirani u 8,05 časova)

- REKLAMACIJE NA NEGREJANjE OBJEKATA I STANOVA MOŽETE PRIJAVITI NA BROJEVE TELEFONA: 2093-011 i 0800-111-201

- REKLAMACIJE KOJE SE ISKLjUČIVO PRIMAJU ZA CURENjE VODE IZ INSTALACIJA MOŽETE PRIJAVITI NA 2093-100

Objekti kojima se, trenutno, ne isporučuje toplotna energija zbog otklanjanja lokalnih kvarova:

Toplotni izvori

Svi toplotni izvori (toplane i kotlarnice) su u funkciji – isporučuju toplotnu energiju potrošačima.

Radnim danima i subotom toplotna energija se isporučuje od 06-22 časa, a nedeljoma od 07-22 časa.

Toplovodna mreža, predajne stanice i grejne instalacije zgrada (trenutni poremećaji koji su u fazi otklanjanja)

Toplotni izvor „Banovo brdo“

- Požeška 31 – popravka kvara toplovoda u komori.
- Rajka od Rasine 9-35a i Orfelinova 4-44a – kvar na sekundarnom delu toplovoda u ul. Rajka od Rasine.
- Karpoševa 16 – popravka kvara u podstanici.

Toplotni izvor „Cerak”

- Vidikovački venac 4 – radovi na toplovodu.

Toplotni izvor „Dunav” (Dorćol)

- Kraljice Natalije 68-70 – podstanica bez električne energije.

Toplotni izvor „Miljakovac”

- Vukasovićeva 21a – škola „Petar Leković”, viši spratovi – popravka ekspanzione posude.

Grejno područje Železnik i Sremčica

- Đorđa Stojkovića – popravka kvara na grejnim instalacijama u jednom od stanova.

Grejno područje Karaburme i Višnjičke banje

Nema funkcionalnih poremećaja.

Toplotni izvor „Konjarnik“

- Danice Marković 3 – zavarivanje ekspanzione posude.

Toplotni izvor „Mirijevo“

Nema kvararova na distributivnoj mreži i grejnim instalacijama.

Toplotni izvor „Novi Beograd“

- Doktora Ivana Ribara 81 – lokali bez grejanja zbog kvara na instalacijama – otklanjanje kvara je u nadležnosti vlasnika lokala.
- Gandijeva 91 – kvar u lokalu 3, obaveza vlasnika lokala.
- Aleksandra Dubčeka 26a – EDB uklonila strujomer.
- Gandijeva 130 – popravka kvara u komori na priključku za objekat.

Grejno područje Voždovac

- Teodora Drajzera 4-18 – popravka kvara na kraku toplovoda ispred br. 18

Grejno područje Zemun

Nema funkcionalnih poremećaja.

Reklamacije korisnika su u fazi otklanjanja. Ekipe za hitne intervencije su na terenu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti, Hitne intervencije | Ostavite komentar

Zbog učešća u projektu grada Beograda, pojedini potrošači u zoni Obilićevog venca biće bez grejanja od nedelje, 23. oktobra do srede, 26. oktobra 2016.

Beograd, četvrtak, 20. oktobar 2016. – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ učestvovaće u značajnom projektu grada Beograda – Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda – koji podrazumeva sveobuhvatno i sistemsko uređenje najstrožeg dela centra grada – Obilićevog venca.

Uređenje pomenutog dela Beograda podrazumeva ne samo nadzemno uređenje i pretvaranje Obilićevog venca u pešačku zonu po najstrožim tehničkim i estetskim kriterijumima, već i obnovu i modernizaciju podzemne komunalne infrastrukture. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Gradonačelnik i predsednik Skupštine Beograda: Sve je spremno za početak grejne sezone

Siniša Mali, gradonačelnik Beograda i Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada, obišli su danas, 14. oktobra 2016., Dispečerski centar – Službu za prijem reklamacija JKP „Beogradske elektrane” na Novom Beogradu i uverili se da je posle perioda toplih funkcionalnih proba sve spremno za početak grejne sezone – 15. oktobar.

Svi energenti su nabavljeni i svi remonti radovi su urađeni, a u proteklih nekoliko dana u toku su bile tople funkcionalne probe u okviru kojih su ustanovljeni nedostaci i preduzete sve mere da grejna sezona počne na vreme. Juče je bilo ukupno 307 poziva „Beogradskim elektranama” na koje su ekipe ovog gradskog preduzeća odgovorile, što govori da od 17.000 zgrada, koliko ih ima u Beogradu na sistemu Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Na osnovu Zakona o o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS 72/2011. od 28.09.2011. godine, Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016,  Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-19015/2  i  I-19015/3  od 11.10.2016, i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to : 38. vozilo iz Zastavinog programa i 1. vozilo iz Peugeot programa ( u daljem tekstu vozila). Vozila  nisu u voznom stanju, i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sva vozila.

- Ako nijedan kupac ne dostavi ponudu za kupovinu svih vozila pod najpovoljnijim uslovima za svako pojedinačno vozilo, prednost kod kupovine će imati kupac koji ponudi kupovinu određenih vozila pod najpovoljnijim uslovima.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.

- Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati,  data je u okviru „Tehničke specifikacije rashodovanih vozila“.

- Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV), a fizička lica fotokopiju lične karte.

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH VOZILA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA VOZILA,
ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih automobila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim porezom, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Tehničku specifikaciju rashodovanih vozila preuzmite (OVDE)

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: m.jeremić@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ prešli su u režim toplih-funkcionalnih proba

BEOGRAD, četvrtak, 06. oktobar 2016. – Zbog trenutne meteorološke situacije, svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ od danas, 6. oktobra 2016. godine, prešli su u režim toplih-funkcionalnih proba sistema daljinskog grejanja, što za potrošače znači da će im, pored provere funkcionalnosti sistema, biti i isporučivana toplotna energija. Naime, i tokom toplih-funkcionalnih proba, biće proveravan rad toplotnih izvora (toplana i kotlarnica), toplovodne mreže i toplotnih predajnih stanica, da bi sistem, koji je u većem delu mirovao pet meseci i na kojem su rađeni remontni radovi, bio što spremniji za grejnu sezonu koja počinje 15. oktobra. Naglašavamo, prvi efekti toplih-funkcionalnih proba, kod većine potrošača, danas se mogu se očekivati u popodnevnim časovima. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Prekid isporuke potrošne tople vode na području toplane Batajnica, u četvrtak, 29. septembra 2016, od 9 do 14 časova

Beograd, 28. septembar 2016. - Toplana „Batajnica“ neće imati napajanje električnom energijom, u četvrtak – 29. septembra 2016. godine, u periodu od 9– 14 časova, zbog radova na elektro-postrojenju. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Raspored funkcionalnih proba sistema daljinskog grejanja

BEOGRAD, 26. septembar 2016. – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“, shodno Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (član 35) obaviće funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja, od ponedeljka, 3. oktobra do petka, 7. oktobra 2016. godine. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Prekid u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode u toplani „Cerak“ , u utorak, 20. septembra 2016. godine

Beograd, 19. septembar 2016. – Zbog redovnih remontnih radova na toplovodnoj mreži, kao i u samoj toplani, toplana  „Cerak“ neće isporučivati toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode, počev od prvih minuta utorka, 20. septembar 2016. godine, i trajaće narednih 48 sati, tj. do 21. septembra 2016, do 24,oo časa. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Prekid u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode iz toplane „Dunav“, u četvrtak, 15. septembra 2016. godine, od 08 do 14 časova

BEOGRAD, 14. septembar 2016. – Zbog redovnih remontnih radova toplana „Dunav“ neće isporučivati toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode, u četvrtak, 15. septembra 2016. godine, u periodu od 08 časova do 14.00 časova.

Godišnji remontni radovi se izvode radi stabilnog rada sistema daljinskog grejanja i veće pouzdanosti tokom isporuke toplotne energije u narednom periodu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Prekid isporuke potrošne tople vode na području toplane „Batajnica“, u petak, 2. septembra 2016. godine

Beograd, 1. septembar 2016. - Zbog redovnih remontnih radova, korisnici toplotne energije za pripremu potrošne tople vode sa područja toplane „Batajnica“ neće imati isporuku u petak, 2. septembra 2016, u periodu od 9,oo do 13,oo časova. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar