Aleksić: Za investicije i tekuće održavanje planirano oko 9,5 milijardi dinara u 2017.

Goran Aleksić, direktor JKP „Beogradske elektrane“, 11. aprila 2017. godine, predstavio je u Privrednoj komori Beograda Plan javnih nabavki preduzeća. Cilj je da u narednom periodu i druga gradska preduzeća predstave svoje planove javnih nabavki i poslovanja, kako bi javnost bila upoznata sa radom preduzeća.

Tom prilikom Goran Aleksić, direktor preduzeća, istakao je da su „Beogradske elektrane“ izdvojile 27 milijardi dinara za javne nabavke, dok je, od te sume, za popravku toplovodne mreže odvojeno oko tri milijarde dinara. On je naglasio i da će u glavnom gradu biti ugašeno još šest kotlarnica, tako da se će do 2020. godine, stanovi Beograđana grejati na „čistu“ energiju.

- Izdvojili smo 27 milijardi dinara, od čega je 16,5 milijardi za nabavku energenata. Najvažniji deo posla u ovoj i narednoj godini je rehabilitacija mreže sistema daljinskog grejanja, za šta je izdvojeno oko tri milijarde dinara. Za investicije i tekuće održavanje u ovoj godini, „Beogradskle elektrane“ planiraju da utroše oko 9,5 milijardi dinara. Nabavke se konkretno odnose i na rekonstrukciju toplovoda preko „Gazele“, kao i na izgradnju novog postrojenja u okviru toplane „Voždovac“. Planiramo da do kraja godine ugasimo i šest kotlarnica u glavnom gradu – rekao je Aleksić.

Bez ozbira što na svetskoj berzi raste cena gasa i očekuje se poskupljenja prirodnog gasa u našoj zemlji, to neće uticati na poskupljenje cene grejanja u Beogradu. „U ovom trenutku nemamo potrebu za bilo kakvim korekcijama cene grejanja“, naglasio je Aleksić.

Iz Privredne komore Beograda, ovom prilikom poručili su da će i u narednom periodu organizovati prezentacije planova javnih nabavki ostalih gradskih preduzeća.

- Mislimo da kroz ovako otvorenu komunikaciju mogu da se razjasne mnoga pitanja te da kao Komora damo kvalitetan doprinos u rešavanju svih nejasnoća, jer, određen deo poslovne zajednice pokazuje nepoverenje u javne nabavke“, istakao je Velimir Radojević iz Privredne komore Beograda.

Milivoje Miletić, v.d. direktora Privredne komore Beograda naglasio je da je inicijativa za održavanje prezentacija potekla od samih članica Komore, odnosno izvođača radova, koji, kako je rekao, imaju želju da na vreme saznaju o radovima koji se finansiraju kroz sistem javnih nabavki i da dobiju sve informacije o tenderskoj dokumentaciji.