Procedura za priključenje objekata na sistem daljinskog grejanja

Procedura za priključenje objekata na sistem daljinskog grejanja

Korak 1. Podnošenje zahteva za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na sistem daljinskog grejanja.

A) Ukoliko investitor ne poseduje pravosnažno rešenje o lokacijskoj dozvoli, Zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje podnosi se Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br 1.

B) Ukoliko Investitor poseduje Pravosnažno Rešenje o lokacijskoj dozvoli potrebno je podneti Zahtev za izdavanje tehničkih uslova za priključenje kućne grejne instalacije na distributivni sistem daljinskog grejanja (OBRAZAC 1). Zahtev se podnosi u Organizacionu celinu „Beogradskih elektrana Marketing i prodaja – Služba za izdavanje tehničkih uslova (šalter 1) Ulica cara Dušana 141, Zemun.

Svi ostali objekti (postojeći objekti, objekti u legalizaciji, objekti sa individualnim kotlarnicama i sl.) obraćaju se isključivo Zahtevom za izdavanje tehničkih uslova za priključenje kućne grejne instalacije na distributivni sistem daljinskog grejanja (OBRAZAC 2 ).

Korak 2: Ukoliko je podnosilac zahteva pisanim putem obavešten da je potrebno da dopuni odgovarajućom dokumentacijom već podneti zahtev za priključenje, traženu dokumentaciju prilaže:

U slučaju A iz koraka 1) Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove (Ul. kraljice Marije br. 1), ili

U slučaju B iz koraka 1) „Beogradskim elektranama“ uz obrazac 3 (klikni OVDE)

Korak 3: Pre podnošenja prijave radova nadležnom organu neophodno je dostaviti dva primerka mašinskog projekta za izvođenje i dva primerka elektro-projekta toplotne predajne stanice Službi za projektne saglasnosti „Beogradskih elektrana“.

Korak 4: Tehnički uslovi za priključenje kućnih grejnih instalacija objekta na distributivni sistem daljinskog grejanja važe godinu dana (samo u slučaju pod B) od dana izdavanja i potrebno ih je, na zahtev investitora/potencijalnog korisnika, obnoviti po isteku roka (ukoliko u tom roku nije overen projekat termotehničkih instalacija i, eventualno, prateći elektro-projekat toplotne predajne stanice) U tom slučaju, investitor/potencijalni korisnik podnosi obrazac 4 (klikniZahtev za ponovno izdavanje tehničkih ulova).
U slučajevima da nastupe promene koje u bitnim elementima utiču na osnovni zahtev ili odstupaju od već izdatih tehničkih uslova, investitor/potencijalni korisnik podnosi obrazac 5 – Zahtev za izdavanje izmenjenih tehničkih uslova (klikni
OVDE), a koji sadrži definisane razloge i eventualne dokaze o istim, kao i precizne predloge izmena.

Korak 5: Po pribavljanju pozitivnog zapisnika o pregledu projektne dokumentacije i overi projekta, Investitor podnosi Zahtev za odobrenje priključenja na daljinski sistem grejanja (OBRAZAC 6 ), a u cilju zaključenja Ugovora o ostvarivanju uslova za priključenje i izdavanja Rešenja o odobrenju za priključenje.

Korak 6: Po izdavanju Rešenja o odobrenju za priključenje i međusobnog zaključenja Ugovora o ostvarivanju uslova za priključenje, Investitor reguliše finansijske i ostale obaveze u skladu sa odredbama Ugovora.

Korak 7: U cilju vršenja pregleda izvedenih radova na grejnim instalacijama, puštanja grejanja u objektu i uključenja objekta u sistem naplate grejanja, Investitor podnosi prijavu za priključenje (klikni OVDE ), sa pratećom specifikacijom stambenog prostora (klikni OVDE) i/ili pratećom specifikacijom poslovnog prostora (klikni OVDE). Popunjena prijava sa pratećim dokumentacijama podnose se Sektoru tehničke operative- službi za prijem objekata (Ulica cara Dušana 141, Zemun). Nakon podnošenja prijave za priključenje izvršiće se tehnički predpregled objekta kada se konstatuje usklađenost izvedenog stanja objekta i instalacija sa projektovanim stanjem. Po dobijanju pozitivnog izveštaja sa tehničkog pregleda pristupa se sklapanju ugovora o isporuci toplotne energije i priključenje na sistem daljinskog grejanja.