Izvršni direktor za distribuciju toplotne energije Ridha Al-Jidah

Rođen je 1. jula 1954. godine u Bagdadu, Irak. Državljanin Republike Srbije. Gimnaziju, prirodno-matematički smer, završio u Bagdadu, 1973. godine. Zvanje diplomiranog inženjera mašinstva – proizvodno mašinstvo, stekao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a zvanje diplomiranog inženjera proizvodnog menadžmenta – master, na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, takođe Univerziteta u Novom Sadu. Položeni stručni ispiti za gasifikaciju (Ministarstvo rudarstva i energetike, 2003. godine) i za mašinskog inženjera (Ministarstvo građevine, 1998. godine).

Tokom značajnog radnog iskustva u struci, od punih 30 godina, obavljao poslove glavnog inženjera objekta „Metalmont“ – Pula i stručnog – mašinskog, simultanog  arapsko-srpskog prevodioca u brodogradilištu „Brodotehnika“ i „Tito“, u koordinaciji sa Saveznom direkcijom JNA.

Od 1991. godine zaposlen je u JKP „Beogradske elektrane“. U periodu do 1997. godine radio je na poslovima glavnog inženjera koordinatora u hitnim intervencijama mašinskog održavanja. Od 1997. do 2005. godine radio je kao inženjer nadzora u mašinskom nadzoru i kao koordinator za distributivnu toplovodnu mrežu u aparatu direktora inženjeringa i održavanja. Od 2008-2009. godine obavljao poslove na mestu v.d. direktora inženjeringa i održavanja, a zatim, do 2015. godine radio kao koordinator izgradnje objekata u mašinskom nadzoru. Tokom 2015. i 2016. godine obavljao poslove rukovodioca sektora montaže. Od septembra 2016. godine Izvršni direktor za distribuciju toplotne energije.

Ujedno je osnivač i predsednik Iračke dijaspore u Srbiji i Crnoj Gori, u periodu od 1999. do 2008. godine. Član je Udruženja srpsko-iračkog društva, član Jugoslovensko-arapskog udruženja, a sve u cilju unapređenja političko-ekonomskih odnosa između Republike Irak i Republike Srbije.

Živi i radi u Srbiji od 1973. godine. Oženjen, otac jednog deteta i ponosni deda jednog unuka.