Cenovnik usluga za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu

Cenovnik usluga Direkcije za snabdevanje toplotnom energijom za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane“ planiranih objekata. za izdavanje saglasnosti na trase komunalnih instalacija i saglasnosti na lokacije objekata, i za tehnički pregled predajne stanice i kućne grejne instalacije za priključenje objekata na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ (preuzmite klikom OVDE).