Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije

Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije

Skupština grada Beograda usvojila je Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ Rešenjem objavljenim u Službenom listu grada Beograda broj 54 od 23.06.2014. godine. Ovaj dokument stupio je na snagu 01.09.2014. godine.

Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ (prvi deo dokumenta)

Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ (drugi deo dokumenta)

Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ (poslednji deo dokumenta)