Funkcionisanje sistema daljinskog grejanja pri visokim spoljnim temperaturama vazduha

Proizvodna i distributivna postrojenja JKP „Beogradske elektrane“ u prethodna dva dana, iako su zabeležene visoke spoljašnje temperature vazduha za ovo doba godine, nisu isključivana zbog toga što su najviše temperature ostvarene u kasnim popodnevnim satima i kratko su trajale. Danas, 12. februara 2014., postrojenja su prestala sa isporukom toplotne energije u 11.00 časova jer su najviše temperature ostvarene u prvom delu dana.

Da propisan kvalitet grejanja Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu nije bio ugrožen svedoči i broj zvanično prijavljenih reklamacija Dispečerskom centru-Službi za prijem reklamacija korisnika. Tako je juče, 11. februara 2014. godine, u odnosu na 300.000 stanova koji se snabdevaju toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja, ukupno primljeno samo 91 reklamacija, od kojih se 36 reklamacija odnosilo na curenje vode iz instalacija.

Naglašavamo, u pojedinim delovima grada, a zbog izuzetno visoke spoljašnje temperature vazduha, senzori toplotnih predajnih stanica, koji su postavljeni na spoljašnjosti stambenih objekata, reagovali su šaljući signal automatskim ventilima u podstanicama da priguše protok toplotne energije kroz kućne grejne instalacije, jer je, ujedno, postignuta propisana temperatura u zagrevanim prostorijama od 20 stepeni +/- 1 stepen Celzijusa. Podsećamo, automatski rad predajnih stanica, o kojem „Beogradske elktrane“ više godina obaveštavaju korisnike posredno i neposredno, omogućavaju zagrevanje vazduha u stambenim i poslovnim prostorijama samo do propisanog nivoa (20 stepeni +/- 1 stepen Celzijusa). Na taj način sprečava se neracionalano funkcionisanje sistema daljinskog grejanja grada Beograda.

Ističemo, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ proizvodi i isporučuje toplotnu energiju korisnicima poštujući Odluku o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu. Prema članu 44. Odluke, Preduzeće „može u toku grejnog dana prekinuti isporuku toplotne energije usled povoljne spoljne temperature, pod uslovom da održava temperature (u zagrevanim prostorijama) propisane članom 45. ove Odluke.“

Podsećamo, Prema članu 45. Odluke, propisana temperatura u zagrevanim prostorijama, i to: dnevne prostorije, spavaće sobe, predsoblja, degažmani i kuhinje, iznosi 20 stepeni Celzijusa +/- 1 stepen.

U danima izuzetno visoke spoljne temperature vazduha, odluka o prekidima u isporuci toplotne energije donosi se operativno, satno, sagledavajući čitav niz različitih parametara i tehničkih ograničenja za rad proizvodnih i distributivnih postrojenja pri takvim uslovima. Glavni parametri za donošenje takve odluke jesu  – da li će propisane temperature u zagrevanim prostorijama biti ugrožene, kao i kakvi su prognozirani i ostvareni vremenski uslovi u datom periodu.

Beograd,
12. februar 2014.