Osnovni podaci

Sedište Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija
Datum osnivanja 21.12.1989. godine (kao JKP);
22.12.1965. (početak centralizovanog snabdevanja toplotnom energijom u Beogradu)
Broj zaposlenih 2.012 (na dan 31. 12. 2020. godine)
Delatnost
  • pretežna delatnost „Beogradskih elektrana“, prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 54 od 04.08.2010. godine, je snabdevanje parom i klimatizacija.
  • pored osnovne delatnosti „Beogradske elektrane“ su registrovane za obavljanje i drugih delatnosti i to: proizvodnja termoelektrične energije, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom i javno snabdevanje prirodnim gasom, opravka, održavanje i rekonstrukcija postrojenja, opreme i uređaja za proizvodnju i distribuciju toplotne i električne energije, tehnička ispitivanja i analize i dr.
Ukupan nominalni instalisani kapacitet 2.819 MW+34 MW (ekonomajzeri u toplanama „Novi Beograd“, „Konjarnik“, „Voždovac“, „Cerak“ i „Dunav“)
Dužina toplovodne mreže Oko 800 kilometara (1.600 km sa povratnim vodovima) sa oko 9.100 toplotnih predajnih stanica.
Struktura tržišta (konzuma)
  • 18.196.120 (uslovnih) metara kvadratnih – stambeni korisnici (podaci iz decembra 2020.)
  • 4.096.563 (uslovnih) metara kvadratnih – poslovni korisnici (podaci iz decembra 2020.)
  • u naplati je 22.292.683 uslovnih m2 (podaci iz decembra 2020.)
Prosečna godišnja potrošnja i procentualno učešće pojedinih energenata
  • od ukupno instalisanih kapaciteta u 14 toplana i 22 kotlarnice, koje su u sistemu „Beogradskih elektrana“, više od 96 odsto koristi prirodni gas u procesu proizvodnje toplotne energije.
  • prosečna godišnja potrošnja prirodnog gasa je oko 350 miliona metara kubnih.
  • gašenjem individualnih i blokovskih kotlarnica značajno je smanjena potrošnja ostalih vrsta energenata, prevashodno mazuta i uglja, dok se iz godine u godinu povećava potrošnja ekoloških prihvatljivijih energenata prirodnog gasa, komprimovanog gasa, ekstra lakog gasnog ulja i biomase (pelet i briket).
  • oko 200 kotlarnica koje su bile u sistemu „Beogradskih elektrana“ su ugašene od 1987. do 2020. godine, dok je više od 1.000 kotlarnica, koje nisu bile u sistemu „Beogradskih elektrana“, ugašeno, a potrošači povezani na sistem daljinskog grejanja. Time je doprinos „Beogradskih elektrana“ poboljšanju kvaliteta životne sredine izuzetno velik.
Prosečna godišnja proizvodnja toplotne energije oko 3.500.700 MWh
Matični broj 07020210
PIB 100139344
Šifra delatnosti 3530