Sutra, 15. oktobra, zvanično počinje grejna sezona

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ podseća da grejna sezona 2013/2014 zvanično počinje sutra, 15. oktobra 2013. godine. Prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, grejni dan počinje u 6.00 časova, a završava se u 22.00 časa, dok nedeljom počinje u 7.00 časova. Propisana temperatura u zagrevanim prostorijama (dnevne prostorije, spavaće sobe, predsoblja, degažmani i kuhinje) je, prema Odluci, 20 stepeni Celzijusa +/-1 stepen. S obzirom da se u narednim danima, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuju veoma povoljni vremenski uslovi, „Beogradske elektrane“ će korisnicima isporučivati toplotnu energiju prevashodno vodeći računa o propisanim temperaturama u zagrevanim prostorijama.

Takođe, u sklopu dodatnog poboljšanja komunikacije s korisnicima, „Beogradske elektrane su pustile u funkciju Objedinjeni pozivni centar. Ovaj multifunkcionalni pozivni centar omogućava korisnicima, kao i drugim zainteresovanim stranama, da pozivom na jedinstveni broj telefona 011/2093-000 dobiju tražene informacije koje se tiču funkcionisanja preduzeća, budu upućeni od koga traženu informaciju mogu da dobiju ili da prijave reklamacije. Korisnici će moći da preslušaju govorne poruke o trenutnim, većim poremećajima u sistemu daljinskog grejanja, zatim, da dobiju precizna uputstva za prijavu reklamacija, informacije o nadležnostima, procedurama, kao i druge opšte podatke. Takođe, zainteresovani će odabirom adekvatnog tastera na meniju brže i lakše moći da dobiju informacije o njihovim konkretnim predmetima koji se tiču priključenja, isključenja, pregleda projekata, računima i ostale podatke. Ističemo, postojeći brojevi telefona Dispečerskog centra – Službe za prijem reklamacija nisu ukinuti, pa potrošači i dalje mogu da prijavljuju svoje primedbe na brojeve telefona 2093-100 (curenje vode iz instalacija) i 2093-011 (slab kvalitet grejanja i ostali poremećaji).

Podsećamo, operateri Dispečerskog centra – Službe za prijem reklamacija  prilikom prijema reklamacija koje se odnose samo na kvalitet grejanja od korisnika traže i identifikacioni broj sa uplatnica „Infostana“. Na taj način, na prvom mestu, sprečava se prijem neosnovanih poziva, jer se neretko dešava da pojedini prijavljuju reklamacije predajući lažne podatke i nepostojeće probleme. Takođe, uvidom u finansisjki modul SON – „Infostana“ proverava se nivo zaduženja korisnika. Ukoliko prilikom provere operater utvrdi da korisnik ima neizmirena dugovanja, ljubazno ga moli da izvrši uplatu. Takvim korisnicima se u razgovoru naglašava da su prioritet u otklanjanju reklamacija na kvalitet grejanja oni potrošači koji redovno izmiruju svoje obaveze. Prioritetno se otklanjaju reklamacije kod korisnika koji prijavljuju curenje vode iz instalacija.

Beograd, 14. oktobar 2013.