Početak toplih funkcionalnih proba pred grejnu sezonu 2013/14 godinu

Usled niskih spoljašnjih temperatura, neuobičajenih za prve jesenje dane u godini, JKP „Beogradske toplane“  obaveštavaju da od sutra, 02. oktobra, počinju sa toplim funkcionalnim probama svih toplotnih izvora, kao i distributivne mreže daljinskog sistema grejanja. To znači da se funkcionalne probe neće obavljati prema uobičajenom planu od 1.-10. oktobra,  odnosno puštanjem u pogon svake toplane pojedinačno, uključujući i kotlarnice sa pripadajuće teritorije, kako su  mediji bili obavešteni, već se pušta u rad ceo energetski sistem preduzeća.

Napominjemo da sutrašnja provera funkcionalnog sistema ne podrazumeva početak grejne sezone, jer njen zvaničan početak je 15. oktobar, već samo proveru frunkcionalnosti toplotnog sistema, koji čine: toplane, kotlarnice, toplovodna mreža, predajne stanice, a indirektno i proveru kućnih instalacija samih potrošača.

Mora se imati u vidu da nakon završetka grejne sezone 2012/13. godine, sistem ne samo da je mirovao pet meseci, već su vršeni remontni radovi čija provera se obavlja prvih deset dana, a potom, do zvaničnog početka 15. oktobra, ostaje pet dana da bi se otklonili eventualni propusti.

Javno komunalno preduzeće  „Beogradske elektrane“ ovim putem napominje  da tokom toplih-funkcionalnih proba korisnici toplotne energije ne mogu očekivati ujednačenu temperaturu na svim područjima toplana iz kojih se snabdevaju, jer se ovim putem ispituje i podešava sistem daljinskog  grejanja da  bi (od 15. oktobra) bilo što manje pritužbi.

Važno je napomenuti da tokom funkcionalnih proba, građani obrate pažnju na ispravnost kućnih instalacija, prevashodno na curenja vode iz instalacija.

U periodu provere funkcionalnosti sistema daljinskog grejanja, Dispečerski centar „Beogradskih elektrana“ primaće prijave isključivo na curenja vode iz instalacija, putem telefonske linije, broj  20- 93-100.  Dakle, u slučaju da postoji problem sa grejanjem Dispečerski  centar neće primati prijave pre zvaničnog početka grejne sezone.

Kao i prethodnih nekoliko godina, podršku „Beogradskim elektranama“ u prijemu reklamacija korisnika sistema daljinskog grejanja aktivno će pružati „Beokom servis“. Korisnici će tako svoje reklamacije moći da prijave i na brojeve telefona 0800-110-011 i 011/30-90-007 ili slanjem elektronske pošte na adresu bks@beograd.gov.rs

Beograd,
1. oktobar 2013.