Nastavljena isključenja dužnika

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane” nastavlja isključenja korisnika koji neredovno ili uopšte ne plaćaju račune za uslugu daljinskog grejanja. Shodno tome, danas, 17. septembra 2010. godine, sa sistema daljinskog grejanja isključeni su pojedini lokali i poslovni objekti koji se nalaze u Novom Beogradu i Vračaru. Reč je o korisnicima čiji se poslovni prostori nalaze u ulicama Dušana Vukasovića, Gandijevoj, Svetog Save i drugim, a koji više meseci nisu plaćali obaveze za uslugu daljinskog grejanja. Ovi korisnici nisu se odazvali apelima, niti reagovali na pravovremeno poslate opomene za izmirenje duga i obaveštenja da će biti isključeni sa sistema daljinskog grejanja.

U daljem toku isključenja, preduzeću će i dalje prioritet biti oni korisnici iz obe kategorije (stambeni i poslovni prostor) koji ni na jedan način nisu pokazali da su zainteresovani za izmirenje duga, a duži vremenski period ne plaćaju uslugu daljinskog grejanja. Naglašavamo, isključenja dužnika će biti nastavljena i intenzivirana na području celog Beograda, a objekti i lokali čiji su vlasnici sprečili stručne ekipe „Beogradskih elektrana“ u vršenju redovne dužnosti biće isključeni uz asistenciju nadležnih organa.

Podsećamo, „Beogradske elektrane“, prema podacima JKP „Infostan“, od fizičkih lica potražuju više od 3,6 milijardi dinara, a od pravnih subjekata oko 1,7 milijardi dinara. To znači da oko 15 odsto nesavesnih korisnika ugrožava redovno i kvalitetno snabdevanje toplotnom energijom svih korisnika u Beogradu. Zbog toga još jednom apelujemo na neplatiše da izmire svoje račune i tako spreče isključenje sa sistema daljinskog grejanja, kao i plaćanje sudskih i troškova isključenja.

„Beogradske elektrane“ se zahvaljuju svim korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze čime omogućavaju da se izvrše temeljne pripreme postrojenja za grejnu sezonu.

Beograd,
17. septembar 2010