Transfer električne energije

Transfer električne energije

Termoelektrana – toplana „Novi Beograd“ je do 2003. godine proizvodila električnu energiju. Danas, za potrebe EPS-a, koristeći trafostanicu (110/35 kV), koja se nalazi u okviru toplane, vrši uslugu transfera električne energije. Radom transformatorskog postrojenja, električnom energijom se napaja centar grada, deo Novog Beograda i Čukarice.

TE-TO je u toku radnog veka radila uglavnom kao, takozvana, „vršna elektrana“ za potrebe Elektroprivrede Srbije. U toku grejne sezone obavljala je kogeneraciju, odnosno obezbeđivala je toplotnu energiju za potrebe korisnika „Beogradskih elektrana“. Imala je tri turbo-agregata pri čemu je snaga svake turbine 32 MW, a snaga svakog generatora 40 MVA. Turbine su gasne, a kao gorivo su koristile sirovi, odnosno primarni benzin.