Tokom vikenda počinju tople probe sistema daljinskog grejanja

Zbog najavljenog pada spoljašnje temperature vazduha tokom vikenda, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ iz faze funkcionalnih proba sistema daljinskog grejanja, koje su počele 1. oktobra, preći će u režim toplih proba. To znači da će se u sklopu sveobuhvatnih priprema postrojenja za zvaničan početak grejne sezone, koja prema Odluci Skupštine grada Beograda počinje 15. oktobra, korisnicima u pojedinim delovima dana isporučivati i toplotna energija.

S obzirom da je reč o toplim probama sistema i da više od 300 specijalizovanih ekipa preduzeća svakodnevno i celodnevno proverava i usklađuje rad postrojenja i predajnih stanica i otklanja nedostatke, Dispečerski centar će prvenstveno primati reklamacije koje se odnose na curenje vode iz instalacija na broj telefona 011/2093-100. Po zvaničnom početku grejne sezone, Dispečerski centar će početi da prima reklamacije korisnika prema ustaljenoj proceduri.

Naglašavamo, zbog otklanjanja nedostataka i usklađivanja rada sistema daljinskog grejanja koji je u proteklih pet meseci bio u fazi remontnih radova, a što je svrha funkcionalnih i toplih proba, u pojedinim objektima u određenim delovima grada neće se odmah osetiti topli radijatori.

Napominjemo, zbog radova na povezivanju grejnih područja „Novi Beograd“ i „Zemun“, koji se izvode u Pohorskoj ulici, a koji će biti završeni do početka grejne sezone, objekti u Bloku 7, među kojima je i Dom penzionera, odnosno u ulicama Džona Kenedija, Radoja Dakića, Sremskih odreda i Pohorskoj neće biti obuhvaćeni toplim probama.

Beograd,
07. oktobar 2011.