Basta: Ministarka Mihajlović mora što pre da pronađe krivce za nastalu situaciju u energetskom sistemu Srbije

Rade Basta, direktor JKP „Beogradske elektrane“  kao član Radne grupe Vlade za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima, zahvalio se Zorani Mihajlović, ministarki rudarstva i energetike jer je u najkraćem roku reagovala i sprečila energetsku krizu koja je u toku jučerašnjeg dana mogla da uruši kompletan energetski sistem Srbije.

-Ministarka je veliki poznavalac eneretike i energetskog sektora Srbije, kao krajnji profesionalac u najkraćem roku juče i danas je okupila sve ključne aktere energetskog sektora kako bi kriza energetkog sistema bila sprečena, a šteta po građane i privredu svela na minimum, istakao je Basta.

Kako se ovakva situacija više ne bi ponavljala, Basta je pozvao ministarku Mihajlović da u najkraćem roku izvrši analizu i pronađe odgovorne za složeno stanje u energetskom sistemu.

- Kao direktor preduzeća koje toplotnom energijom snabdeva više od 360.000 stanova u glavnom gradu, odnosno više od milion građana i koje je jedno od najvećih potrošača energenata u zemlji, osećam veliku odgovornost i potrebu da se hitno utvrdi ko je i šta je dovelo do ovakve situacije u energetskom sistemu. Brzom rekacijom problem je saniran, ali nije sistemski rešen, što je neophodno za stabilnost privrede u celini, zaključio je Basta.