Rade Basta uputio pismo predsednici Vlade Srbije i ministarki za rudarstvo i energetiku da ukinu moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrena u Srbiji

Beograd, 19. novembar 2021. – Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta uputio je otvoreno pismo predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić i ministarki rudarstava i energetike Zorani Mihajlović da razmotre ukidanje moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana u Republici Srbiji.

„Pozivam predsednicu Vlade Srbije Anu Brnabić i ministarku rudarstava i energetike Zoranu Mihajlović da razmotre ukidanje moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana u Republici Srbiji.  Proizvodnja energije u nuklearnim elektranama je jeftinija i čistija u poređenju sa konvencionalnim načinima proizvodnje energije. Kod termoelektrana imamo ogromnu emisiju sumpor-dioksida i ugljen-dioksida u okolinu. Tehnologije koje po najnovijim standardima moraju da se ugrade za prečišćavanje otpadnih gasova su praktično jednako skupe kao i same tehnologije za samu proizvodnju energije. Kod nuklearnih elektrana mi nemamo takve izazove. Kada se sve sabere, nuklearna proizvodnja je jeftinija, a isto je i sa eksploatacijom. Vreme povratka investicije je nešto duže, ali to ne treba da bude odlučujuće. Odlučujuća je jeftinija proizvodnja, tehnološki razvoj, energetska stabilnost i bezbednost i zaštita životne sredine. Prvi razlog, zašto nuklearna energije je deficit u energetskom bilansu. Drugi razlog, koji je još važniji, ali bih voleo da ga naglasim: ako Srbija želi da prati tehnološki razvoj i da njeni kadrovi budu u taj razvoj uključeni – onda bi bilo dobro da se uključi u neki nuklearni projekat.

Stoga pozivam Vladu Republike Srbije da što pre ukine moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana u Republici Srbiji i uputi poziv Sjedinjenim Američkim Državama kao i Evropskoj Uniji radi otvaranja naučno-istraživačkog centra za nuklearne tehnologije u saradnji sa Institutom u Vinči koji ima veliko iskustvo u radu sa nuklearnim tehnologijama, profesionalne i stručne ljude, ali takođe, kojima je potrebna pomoć u transferu znanja i tehnologija od najboljih stručnjaka za nuklearne tehnologije i da zajedno sa njima rade na projektima koji su od interesa za obe zemlje. Potrebno je obnoviti i izgraditi naučnu bazu u ovoj oblasti koja je moratorijumom iz 1989.god zaustavila sve državne procese vezane za korišćenje nuklearne energije i razvoj nuklearnih tehnologija. Potrebno je ulaganje u obrazovanje novih kadrova na srpskim fakultetima, kako bi se obnovila baza i uhvatio korak sa savremenim svetom posebno da se na univerzitetima više uče nuklearne nauke i otvore smerovi nuklearnog inženjeringa prema mišljenju srpskih profesora iz oblasti nuklearne fizike. Smatram da Sjedinjene Američke Države, kao vodeća vrhunska nuklearno-tehnološka sila na svetu je pravi partner koji nam može pomoći u osnivanju takvog jednog naučno-istraživačkog centra, jer su bezbedni reaktori i jeftinija proizvodnja struje glavna tema svuda u svetu, kao i da se nuklearna energija u mirnodopske svrhe najviše koristi za proizvodnju električne energije. Takođe, nuklearna industrija Sjedinjenih Američkih Država ima neverovatne rezultate bezbednog i pouzdanog rada. Energija budućnosti je nuklearna energija, zato što je čista i pouzdana, i jedina je koja u proizvodnji električne energije ne pravi efekat staklene bašte. Bez nuklearne energije nemoguće je ostvariti ciljeve održivog razvoja u budućnosti, čista voda, čist vazduh, kvalitetna zdravstvena zaštita, i sve više zemalja radi na razvijanju čiste, zelene energije koja omogućava održiv rast i ekonomski razvoj. Ukoliko bi se Srbija opredelila za izgradnju elektrana na nuklearni pogon, svakako da bi onaj koji bi investirao ili od koga bismo kupili tehnologiju obezbedio školovanje i obuku potrebnog kadra, nuklearno gorivo i sve ostale potrebne resurse za sprovođenje jednog takvog projekta od nacionalnog značaja“.

Direktor JKP „Beogrdaske elektrane“

Rade Basta