Isporuka toplotne energije i posle završetka grejne sezone

Iako je grejna sezona 2010/2011 godine i zvanično završena 3. maja, JKP „Beogradske elektrane“, na preporuku Osnivača, zbog izuzetno hladnih vremenskih uslova za ovo doba godine, donele su odluku da sutra, 5. maja 2011. godine, i u petak, 06. maja, isporučuju toplotnu energiju korisnicima.

Naglašavamo, proizvodni i distributivni sistem preduzeća već je ušao u fazu remonta, što znači da su predajne stanice bile prebačene sa zimskog na letnji režim rada, dok su proizvodni pogoni bili u fazi remontnih radova u sklopu pripreme za sledeću grejnu sezonu. Međutim, zahvaljujući velikim naporima zaposlenih, sistem je privremeno vraćen u funkciju, ali posle ovog perioda definitivno se mora otpočeti sa remontom postrojenja bez odlaganja, kako bi naredna grejna sezona bila pripremljena na vreme.

Beograd,

4. maja 2011. godine