Skupština grada Beograda usvojila Program izgradnje objekata toplifikacije u 2011. godini

Skupština grada Beograda usvojila Program izgradnje objekata toplifikacije u 2011. godini

Skupština grada Beograda na sednici održanoj 11. aprila 2011. godine  usvojila je Program izgradnje objekata toplifikacije u 2011. godini. Za materijal, opremu i radove, planirane u okviru ovog programa, predviđeno je oko 1,75 milijardi dinara, od čega će za toplikifaciju biti izdvojeno 1,709 milijardi, a za gašenje kotlarnica 44 miliona dinara.

Realizacijom Programa biće obezbeđeno povećanje broja potrošača toplotne energije na sistemu daljinskog grejanja na području Beograda, ostvarena sigurna i ekonomična proizvodnja toplotne energije i poboljšan kvalitet njene distribucije, kao i unapređena zaštita životne sredine i smanjeno zagađenje i emisija štetnih materija i gasova. Od maja 1988. do kraja 2010, u glavnom gradu ugašeno je više od 1.000 kotlarnica i izgrađeno više od hiljadu podstanica, preko kojih su na sistem daljinskog grejanja priključene stambene i poslovne zgrade koje su do tada grejane iz kotlarnica. Tokom 2011. očekuje se gašenje još dvanaest kotlarnica.

Beoinfo vesti