Predsednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić obišao nova postrojenja u toplani „Novi Beograd“

Predsednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić obišao nova postrojenja u toplani „Novi Beograd“

Predsednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić obišao je danas, 04. aprila 2011. godine, novoizgrađen kotao od 140 megavata u toplani „Novi Beograd“ i najveću gasnu i prepumpnu stanicu na Balkanu. Antić je tom prilikom podsetio da je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, prilikom nedavne posete ruskog premijera Vladimira Putina, potpisao Sporazum sa ruskom energetskom kompanijom Inter RAO UES na osnovu kojeg će biti izrađena studija o mogućnosti izgradnje kogenerativnih postrojenja (proizvodnja električne i toplotne energije).

- Danas se nalazimo na mestu koje je strateški važno za razvoj energetskog sistema  Beograda, pre svega zato što je novi kotao nešto što će u narednim godima predstavljati oslonac toplotne stabilnosti u Beogradu, ali i zato što je ovo mesto sa koga gledamo u budućnost energetike u glavnom gradu – istakao je Antić i dodao da će studija ruske kompanije biti završena do 1. avgusta 2011. godine.

- To znači da će svi novoizgrađeni kotlovi, poput ovog u toplani „Novi Beograd“, ali i onog koji je nedavno izgrađen u toplani „Voždovac“, kao i ostali, biti od velike koristi prilikom izgradnje kogenerativnih postrojenja. To je dobra vest za građane Beograda jer će ovaj kotao, pored toplote energije, stvarati i novu vrednost – električnu energiju, što će u perspektivi omogućiti da konoslidujemo cenu gasa i držimo pod kontrolom cenu grejanja, bez obzira šta se dešava na tržištu energenata. Grad Beograd i „Beogradske elektrane“ pokušavaju da drže cenu grejanja pod kontrolom kako građani ne bi plaćali ekonomsku cenu. Istina, cena grejanja je na neki način dotirana pre svega od strane „Beogradskih elektrana“, donekle i grada Beograda – istakao je Antić.

Generalni direktor Zoran Predić je naglasio da je kotao u probni rad pušten početkom grejne sezone 2010/11. i da je opravdao sva očekivanja.

- Tokom ove grejne sezone je potpuno ispitan i uveden u funkciju. To je kotao koji radi koristeći isključivo prirodni gas. Pored kotla izgrađena su i prateća postojenja kao što je nova gasna mernoregulaciona stanica, pumpna stanica, a sve u cilju da bi kotao uspešno radio. Investicija je vredna oko 15 miliona evra i finansirali su je Grad Beograd i „Beogradske elektrane“. Osnovna fukcija kotla nije grejanje postojećih potrošača, jer za njih ima dovoljno kapaciteta. Ovaj kotao ima razvojnu funciju, a pre svega je neophodan zbog gašenja jednog od najvećih zagađivača u glavnom gradu – toplane „Zemun“, zatim zbog povezivanja grejnih područja „Novi Beograd“ i „Zemun“. Takođe, u vezi je sa još jednom investicijom koju ćemo završiti u toku ove, i nadam se, naredne godine, a to je izgradnja izmenjivačke stanice za magistralu M6 i rekonstrukciju toplovoda preko mosta „Gazela“. Tako ćemo stvoriti uslove za povezivanje tri grejna područja „Novi Beograd“, „Dunav“ i „Konjarnik“ i stvorićemo uslove za mnogo bolje grejanje potrošača sa desne obale Save, pre svega senjački plato i potez prema Železničkoj stanici – istakao je generalni direktor Zoran Predić.

Beograd,
4. april 2011. godine