Sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008

Sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ je sertifikovana organizacija prema SRPS ISO 9001:2008.

To znači da je naše poslovanje pod stalnim nadzorom našeg sertifikacionog tela.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2005

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ je sertifikovana organizacija prema SRPS ISO 14001:2005.

Sertifikat SRPS ISO 14001:2005.