Prekid dvadestečtvoročasovnog grejanja zbog rasta spoljašnjih temperatura vazduha

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ od večeras, 10. marta 2011. godine, prekinuće dvadesetčetvoročasovnu isporuku toplotne energije korisnicima zbog rasta spoljašnjih temperatura vazduha. To znači da će toplotni izvori preći u redovan režim rada prema kojem isporuka toplotne energije počinje u 6.00 časova radnim danima, nedeljom od 7.00 časova, a završava se u 22.00 sata.Naglašavamo, grejna sezona 2010./2011. počela je 10 dana pre zvaničnog početka, dok je u njenom dosadašnjem toku preduzeće korisnicima isporučivalo toplotnu energiju ukupno čak 55 dana bez prekida (u dvadesetčetvoročasovnom režimu rada).

Kontinuiranim režimom rada proizvodnih i distributivnih postrojenja, „Beogradske elektrane“ su i pri niskim spoljašnjim temperaturama vazduha korisnicima osigurale uredno i kvalitetno grejanje i zaštitile sistem daljinskog grejanja, kako je i definisano Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom Skupštine grada Beograda.

Beograd,
10. mart 2011.