Upozorenje potrošačima – pojava lažnih majstora i letaka

Beograd, 08. mart 2021. – Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane“ u proteklih nekoliko dana javilo se više potrošača proveravajući informacije iz letka koje su nepoznate osobe ubacile u poštanske sandučiće ili zalepile na ulazna vrata stambenih zgrada. Letkom, iza kojeg ne stoje „Beogradske elektrane“, naslova „UPOZORENjE VLASNICIMA STANOVA“, pozivaju se vlasnici stanova da, kako je navedeno, zamene radijatore zbog njihovog lošeg kvaliteta kako bi navodno sprečili materijalne štete, zatim, da se za proceduru obrate „Beogradskim elektranama“, kao i da osiguraju svoje stanove od potencijalne štete preko JKP „Infostan tehnologije“. S obzirom da „Beogradske elektrane“ nisu slale nikakve letke potrošačima, upozoravamo građane na mogućnost prevare i lažnog predstavljanja. Takođe, pojavljuju se i osobe koje se potrošačima lažno predstavljaju kao radnici preduzeća i od njih iznuđuju novac za navodnu popravku kvarova na kućnim grejnim instalacijama, kao i za zamenu radijatora, ventila i slično.

Apelujemo na korisnike da budu oprezni i da nikome ko se predstavlja kao zaposleni u „Beogradskim elektranama“ ne daju novac za navodne popravke, prepravke instalacija ili ugradnju opreme. Kako bismo sprečili dalje zloupotrebe ovog tipa, još jednom našim potrošačima skrećemo pažnju da mobilne ekipe „Beogradskih elektrana” na teren izlaze po prijavi reklamacije Dispečerskom centru i da ne uzimaju novac za intervencije.

S obzirom da se bliži kraj grejne sezone i da posle njenog isteka veliki broj potrošača renovira svoje stanove, svaki korisnik „Beogradskih elektrana“ treba da zna sledeće:

1. Za prepravljanje unutrašnjih instalacija neophodno je podneti projekat Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom (Cara Dušana 141, Zemun), koja prethodno izdaje Tehničke uslove. Po odobrenju, stanar može da izvrši prepravke instalacija kako je definisano projektom. U suprotnom, može doći do poremećaja u isporuci toplotne energije unutar zgrade.

2. Za zamenu grejnog tela, svaki vlasnik stana obavezan je da ugradi radijator istog toplotnog kapaciteta. Ukoliko stanar želi da ugradi aluminijumske radijatore, mora da ugradi isključivo one koji imaju atest proizvođača za sistem daljinskog grejanja. Njime se garantuje otpornost na koroziju pri pH vrednosti vode iz sistema daljinskog grejanja koja se kreće u intervalu 10≥pH≥8,5. Aluminijumski radijatori bez atesta proizvođača vremenom smanjuju kvalitet grejanja, jer se zapuše i neretko pucaju i naprave štetu u stanu.

3. Pre radova na grejnim instalacijama, a po odobrenju projekta za prepravku instalacija, vlasnik upućuje zahtev za ispuštanje vode iz unutrašnjih grejnih instalacija (Savski nasip 11, Direkcija za distribuciju toplotne energije) i za to plaća određenu naknadu.

4. Pomenute radove na unutrašnjim instalacijama u stanovima ne obavljaju „Beogradske elektrane“, jer su sve instalacije u zgradama, pa i u hodnicima, degažmanima, zajedničkim prostorijama i sl., u vlasništvu vlasnika stanova. Prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu o održavanju unutrašnjih grejnih instalacija u stambenim objektima stara se vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja zgradom.