Kolegijum JKP „Beogradske elektrane“

Rade Basta, direktor (Rešenjem Skupštine grada Beograda br. 111-744/19-S od 12.11.2019.)
Ivana Kalanja
, izvršna direktorka za proizvodnju toplotne energije
Vladan Pavlović
, izvršni direktor za distribuciju toplotne energije
Goran Smiljanić
, izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom
Nebojša Stojković, izvršni direktor
za razvoj i investicije
Radmilo Savić, izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku
Dragana Jovanović, izvršna direktorka za ekonomsko-finansijske poslove
Silvana Veljković, izvršna direktorka za ljudske resurse, pravne i opšte poslove