Izveštaj o snabdevanju potrošača toplotnom energijom za pripremu potrošne tople vode

Toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ koji proizvode toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode kojom se snabdevaju pojedini potrošači rade stabilno.

– Zbog redovnog godišnjeg remonta trafo stanice i kotlarnice „Galenika a.d.“ koji pripadaju istoimenom preduzeću,  potrošači Nove Galenike neće imati toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode u periodu od petka, 30. jula u 22 časa do nedelje 1. avgusta 2021. do 17 časova. Prema najavama iz „Galenike a.d.“ moguće je da radovi budu završeni i pre planiranog roka. U tom slučaju, potrošačima u naselju Nova Galenika bi i pre predviđenog roka mogla da bude obnovljena isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode.

– Zbog neophodnih remontnih radova u toplanama „Voždovac“ i  „Dunav“, u subotu 31. jula u 03.00 sata biće prekinuta isporuka potrošne tople vode potrošačima koji se snabdevaju iz ovih toplotnih izvora. Redovna isporuka potrošne tople vode biće nastavljena u subotu 31. jula u 20 sati.

Pojedinačne kvarove u toplotnim predajnim stanicama u zgradama terenske ekipe preduzeća otklanjaju prema prijavama potrošača. Broj telefona Dispečerskog centra za prijavu reklamacija u vezi sa kvalitetom potrošne tople vode je 011/2093-011, a broj telefona isključivo za prijavu curenja vode iz instalacija je 011/2093-100.