Sistem daljinskog grejanja spremno će dočekati predstojeću grejnu sezonu 2020/2021.

Beograd, 30. jul 2020. godine – Sistem daljinskog grejanja Beograda spremno će dočekati predstojeću grejnu sezonu 2020/2021., jer je u toku završna faza pripreme postrojenja u sklopu remontnih radova. To znači da će jedan od najvećih sistema za snabdevanje potrošača toplotnom energijom u Evropi, koga čini 36 toplotnih izvora, odnosno 14 toplana i 22 kotlarnice, zatim oko 1.600 kilometara toplovodne mreže (sa povratnim vodovima) i više od 9.000 toplotnih predajnih stanica, biti spreman da prema potrebi potrošača, proizvodi i isporučuje toplotnu energiju.

S obzirom na njegovu veličinu, priprema sistema daljinskog grejanja obuhvata obimne radove na toplotnim izvorima, toplovodnoj mreži i primarnim delovima toplotnih predajnih stanica, za šta je bila potrebna izrada obimne dokumentacije. „Beogradske elektrane“ su zbog toga započele realizaciju planiranih radova već 10. maja kako bi sistem bio spreman za grejnu sezonu, koja, prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom, počinje 15. oktobra, pa svi planirani radovi moraju biti završeni do 30. septembra. Iako su remontni radovi počeli nešto kasnije, zbog vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID-19, kao i zbog toga što je u tom periodu grejanje potrošača funkcionisalo čak do 07. maja, a ne do 15. aprila, radovi koji su bitni za start grejne sezone će biti završeni do predviđenog roka. U sklopu priprema za grejnu sezonu, „Beogradske elektrane“ su ugovorile snabdevanje toplotnih izvora prirodnim gasom, koji je primarni energent i koji čini čak 98% ukupne potrošnje.

Radnici „Beogradskih elektrana“ su tokom remontnog perioda, angažovani na redovnom održavanju svih delova sistema i zameni onih elemenata kod kojih su konstatovani problemi ili su se dešavali kvarovi tokom protekle grejne sezone. Takvi poslovi obuhvataju radove na kotlovima i ostalim posudama pod pritiskom, na instalacijama za dovod goriva, na uređajima za hemijsku pripremu vode, reviziju i remont pregradne i regulacione armature kao i radove na održavanju nadzorno-upravljačkih sistema. U okviru distributivnog sistema u toku su i završavaju se poslovi koji podrazumevaju zamenu najnepouzdanijih deonica toplovoda, tj. onih deonica gde je tokom grejne sezone konstatovano najviše problema u radu, zatim na remontu komora i drugih elemenata distributivne mreže, kao i na remontu opreme u toplotnim predajnim stanicama, uključujući i servisiranje razmenjivača, pumpi i regulacione opreme.

Osim redovnih poslova održavanja sistema, u toku je završna faza višegodišnjih investicionih radova:

  • Sistemska zamena najstarijih i energetski najneefikasnijih deonica toplovodne mreže;
  • Nastavak gašenja dela kapaciteta toplane „Zemun“ i povezivanje na toplanu „Novi Beograd“;
  • Nastavak gašenja kotlarnica na ugalj i mazut, uz izgradnju potrebne distributivne mreže;
  • Priprema izgradnje toplovoda od lokacije Vinča (lokacija budućeg kogeneracionog postrojenja u Vinči) do toplane „Konjarnik“ i drugi radovi;

Ovi investicioni radovi imaju cilj da se poboljša stabilnosti i kvalitet proizvodnje i distribucije toplotne energije potrošačima. Prioriteti ovog veoma važnog preduzeća za energetsku stabilnost Srbije su usmereni na sigurnost snabdevanja, ispunjenje ekoloških obaveza, modernizaciju, ekonomsku održivost i dalju realizaciju investicija. Takođe, značajna ulaganja, poput izgradnje toplovoda od budućeg postrojenja u Vinči do toplane Konjarnik doprineće u narednim godinama i boljoj energetskoj efikasnosti i očuvanju i zaštiti životne sredine.

Jedan od važnih projekata koji je realizovan je izgradnja izmenjivačke stanice u toplani „Novi Beograd“. Uz projekat rekonstrukcije magistralnog toplovoda (M6) pomenute toplane koji se nalazi u konstrukciji mosta „Gazela“ omogućen je razvoj toplovodnog sistema u tri pravca, odnosno kraka „Gazela – Prokop“, zatim Prokop – Autokomanda i Prokop – Senjak. Izgradnja kraka toplovoda Prokop – Senjak omogućiće gašenje kotlarnica „Vojvode Mišića 37-39“, „Simićeva“ i „Andre Nikolića 3“, a već je ugašena  kotlarnica „Koste Glavinića 9“. Ovim projektom, takođe će biti omogućeno proširenje toplovodne mreže na desnu obalu Save (toplifikacija), kao i povezivanje toplovodnih mreža četiri grejna područja – „Novi Beograd, „Konjarnik“, „Voždovac“ i „Dunav“ u jedinstvenu tehnološku celinu. Inače, operativnim povezivanjem toplovodnih mreža ovih toplana (interkonekcija) i njihovim sinhronizovanim radom biće omogućeno značajno rasterećenje mreža toplana, biće skraćeno vreme za otklanjanje eventualnih kvarova na toplovodima i biće omogućeno značajno kvalitetnije snabdevanje korisnika toplotnom energijom na rubovima toplovodnih mreža.

Ovom prilikom ističemo da se u okviru sistema „Beogradskih elektrana“, iz 8 toplotnih izvora („Zemun“, „Batajnica“, „Dunav“, „Borča“, „Višnjička banja“, „Voždovac“, „Medaković“ i „Cerak“), isporučuje topotna energija za pripremu potrošne tople vode non-stop, što govori da je i u letnjim mesecima veliki deo sistema daljinskog grejanja u aktivnom režimu rada.