Novi način rada sa strankama zbog zatvaranja šalterske službe „Beogradskih elektrana“

Beograd, 17. mart 2020 – U skladu sa Uredbom o merama u vanrednom stanju, zbog zaštite stanovništva u vreme proglašene pandemije virusa COVID-19, institucije Republike Srbije i Grada Beograda doneli su Odluku o zatvaranju rada svih šalterskih službi.

S tim u vezi, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ danas, utorak, 17. mart 2020. godine zatvorilo je svoje šalter službe korisničkog servisa u Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom u Ulici cara Dušana 141, Zemun.

Bez obzira na zatvaranje šalterske službe, do okončanja vanrednih okolnosti, poslovi sa korisnicima i drugim zainteresovanim stranama će biti nastavljeni tako što svi zainteresovani mogu da se obrate na sledeći način:

-          Pisanim putem – slanjem zahteva koji je adresiran na sledeći način – JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE, DIREKCIJA ZA SNABDEVANjE, ULICA CARA DUŠANA 141, ZEMUN.

-          Elektronski – putem elektronske pošte (spisak službi i e-mail adresa je u tabeli)

-          Telefononskim pozivom (spisak službi i brojeva telefona je u tabeli)

SPISAK DEŽURNIH SLUŽBI PREMA VRSTAMA USLUGA I ZADUŽENjA

NAPLATA naplata@bgdel.rs
011/

222-4655; 222-4646; 222-4796; 222-4609

(stanje duga, reprogram dugovanja, reklamacija na račune i sl.)
UGOVARANjE ugovaranje@bgdel.rs 011/

222-4760; 222-4650; 222-4639; 222-4735

(pitanja u vezi ugovaranja isporuke toplotne energije; adresni podaci; podaci u vezi sistema objedinjene naplate; ugovaranje troškova priključenja  i sl.)
PRIKLjUČENjA i ISKLjUČENjA

(pregled objekata; priključenja na sistem daljinskog grejanja; isključenja sa sistema; obračuni utrošene toplotne energije; promene obračunskih veličina; kontrola priključenosti i sl.)

prikljucenja.iskljucenja@bgdel.rs 011/

222-4676; 222-4610; 222-4608; 222-4705; 222-4704

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLjUČENjA(tehnički uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja; pregled investiciono tehničke dokumentacije; rešenja o priključenju na sistem daljinskog grejanja i sl.) tehnicki.uslovi@bgdel.rs 011/

222-4627; 222-4696; 222-4606; 222-4628

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ će učiniti sve da građanima bude u potpunosti na usluzi i dok traju navedene vanredne okolnosti. Brojevi telefona Dispečerskog centra-Službe za prijem reklamacija u vezi sa isporukom toplotne energije za grejanje i pripremu potrošne tople vode ostaju isti i u funkciji 011/2093-011 (prijava reklamacija na kvalitet grejanja i potrošne tople vode) i 011/2093-100 (prijava curenja vode iz instalacija). Hvala vam na razumevanju.

JKP „Beogradske elektrane“