OBJEDINjENA TELEFONSKA CENTRALA 011/2093-000

011/2093-000

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ pred zvaničan početak grejne sezone, 15. oktobar 2013., pustilo je u funkciju Objedinjenu telefonsku centralu. Ova multifunkcionalna  centrala omogućava korisnicima sistema daljinskog grejanja, kao i drugim zainteresovanim stranama, da pozivom na jedinstveni broj telefona 011/2093-000 dobiju nadležnu službu ili budu upućeni od koga traženu informaciju mogu da dobiju. Opcijama na meniju Objedinjene telefonske centrale pozivalac će moći da izabere službu za prijavu reklamacija ili pružanje informacija koje su mu potrebne.

Izbor (glavni „meni“) Objedinjene telefonske centrale:

taster 1 – Dispečersko centar – Služba za prijem reklamacija u vezi sa kvalitetom grejanja, curenjem vode iz instalacija i drugim poremećajima sistema daljinskog grejanja

taster 2 – Pružanje opštih informacija o nadležnostima i procedurama, cenovnicima.

taster 3 – Informacije o konkretnim predmetima koji su u vezi sa pregledom projekata, tehničkim uslovima, prijemom priključenja na sistem daljinskog grejanja, ugovaranjem, fakturama i naplatom.

Postojeći brojevi telefona Dispečerskog centra – Službe za prijem reklamacija nisu ukinuti, pa potrošači i dalje mogu direktno da prijavljuju svoje primedbe na brojeve telefona 2093-100 (curenje vode iz instalacija) i 2093-011 (negrejanje, slab kvalitet grejanja i ostali poremećaji).