Reakcija na neistinite tvrdnje o naplati toplotne energije

Beograd, 10. januar 2020. godine - Politika poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ je da stanovnicima glavnog grada obezbedimo sigurnu i kvalitetnu isporuku toplotne energije, a samim tim i komforan život i rad. Nažalost, prinuđeni smo da odgovaramo na neosnovane i zlonamerne optužbe organizacija i pojedinaca da preduzeće radi suprotno interesima korisnika usluga daljinskog grejanja.

JKP „Beogradske elektrane“ su u skladu sa Zakonom o energetici i Zakonom o efikasnom korišćenju energije, modernizovale svih 8.765  toplotnih predajnih stanica u Beogradu iz kojih se toplotnom energijom snabdeva 19.759 stambeno-poslovnih objekata, ukupne površine 22 miliona kvadratnih metara prostora sa više od 350.000 korisnika.

Korisnicima je omogućeno da na osnovu pomenutih zakona, Odluke o snabdevanju toplotnom energijom i Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga po sopstvenom izboru, odnosno odlukom Skupštine stanara izaberu vrstu i način obračuna naknade za isporučenu toplotnu energiju. Suprotno iznetim tvrdnjama Inicijative NE da(vi)mo Beograd, odluka o načinu obračuna naknade za isporučenu toplotnu energiju je isključivo u nadležnosti korisnika.

Obaveštenje o postupku i uslovima za promenu načina obračuna toplotne energije je jasno istaknuta na sajtu „Beogradskih elektrana“ i svaka Skupština stanara ukoliko želi može da promeni način obračuna i da pređe sa paušalnog načina obračuna na naplatu prema utrošku. U prethodnom periodu, „Beogradske elektrane“ su na sve načine, preko medija, tribina (CESID) aktivno učestvovale o edukaciji korisnika o načinu efikasnog korišćenja toplotne energije, merama štednje sa efektima na smanjenje troškova za isporučenu toplotnu energiju. Iz tog razloga su zlonamerne i neosnovane tvrdnje neupućenih pojedinaca da „Beogradske elektrane“ insistiraju na paušalnom načinu naplate grejanja.  Takođe,  naplata toplotne energije prema ostvarenoj potrošnji u praksi postoji i primenjuje se u skladu sa Odlukom o cenama toplotne energije u gradu Beogradu od osnivanja ovog komunalnog preduzeća.

Prilikom utvrđivanja cene isporuke toplotne energije, „Beogradske elektrane“ primenjuju Uredbu Vlade Republike Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom.

Poslednja značajnija promena cene za isporučenu toplotnu energiju bila je 2012. godine,  kada je cena povećana za 18,5 odsto po svim kategorijama potrošača i elementima cene. Tri godine kasnije, u oktobru 2015. godine urađeno je poslednje usklađivanje, odnosno formiranje cene grejanja u skladu sa novom Uredbom, a prema stvarnim troškovima za proizvodnju i isporuku toplotne energije  u iznosu od 0,04 odsto.

Od 1. oktobra 2015. godine, cena toplotne energije se nije menjala.

Prema Odluci o načinu plaćanja komunalnih usluga u gradu Beogradu, JKP „Infostan-tehnologije“, korisnicima stambenog prostora ispostavlja račune za isporučenu toplotnu energiju, kao i za ostale komunalne usluge. Ostalim potrošačima, odnosno kategoriji poslovni prostor, račune ispostavljaju JKP „Beogradske elektrane“ u skladu sa Zakonom o trgovini. „Infostan-tehnologije“ i „Beogradske elektrane“ ispostavljaju račune sa svim propisanim elementima obračuna, a u zavisnosti od načina obračuna koji je korisnik odabrao.

U cilju ispravnog informisanja korisnika usluga daljinskog grejanja treba istaći da se smanjenje troškova za isporučenu toplotnu energiju i postizanje optimalnog, propisanog i kvalitetnog zagrevanja stanova može ostvariti jedino povećanjem energetske efikasnosti objekata. Zabluda je da se samo promenom načina obračuna istovremeno smanjuju i računi za grejanje.  Negativan primer za to je grad Niš, gde je uvedena  naplata prema potrošnji za sve korisnike bez prethodnog sprovođenja mera energetske sanacije objekata što je za posledicu imalo povećanje računa za grejanje i samim tim veliko nezadovoljstvo potrošača.

Neodgovornim i proizvoljnim iznošenjem netačnih informacija urušava se svaki sistem, pa i komunalni, a što nije u interesu građana i potrošača.

Menadžment JKP „Beogradske elektrane“