„Beogradske elektrane“ predstavile projekte EU u kojima učestvuje

Društvo termičara Srbije i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u četvrtak, 14. novembra 2019. godine, stručnu tribinu na Mašinskom fakultetu posvećenu učešću „Beogradskih elektrana“ u projektima pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Tribini je prisustvovalo više od 80 učesnika među kojima i državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Zoran Predić. Prisutnima su se obratili dekan Mašinskog fakulteta prof. dr Radivoje Mitrović i predsednik Društva termičara prof. dr Milan Radovanović.

Dekan je istakao otvorenost Mašinskog fakulteta za saradnju sa „Beogradskim elektranama“. „Saradnja se neguje i negovaće se i u narednim godinama“, istakao je prof. dr Mitrović. Prof. dr Radovanović nadovezao se na reči dekana i istakao da su „Beogradske elektrane“ jedna od retkih srpskih kompanija koja se razvija aktivno učestvujući u međunarodnim projektima.

Izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku dr Radmilo Savić predstavio je učešće „Beogradskih elektrana“ u završenim međunarodnim projektima kao što su „BECA“ i „Smart Spaces“ iz programa FP7, „Moeebius“ iz programa „Horizont 2020“.

- Beogradske elektrane više od 10 godina kroz učešće u brojnim evropskim projektima kontinuirano radi na modernizaciji i unapređenju poslovanja kako bi korisnicima pružile bolju i kvalitetniju uslugu i dale svoj doprinos racionalnom korišćenju energije – naglasio je Savić i rekao da su projekti orijentisani ka potrebama potrošača uz primenu mera za racionalno korišćenje primarne energije, a da se, pri tom, ne ugrozi kvalitet usluge.

Savić je prvo predstavio projekat „BECA“ koji je bio usmeren ka uravnoteženom evropskom pristupu očuvanja energije – kako primeniti savremene informaciono-komunikacione tehnologije za ostvarivanje ušteda energije kod korisnika sistema daljinskog grejanja. „Ciljevi projekta bili su promovisanje potreba za smanjenje potrošnje vode i svih vidova energije, formiranje skupa servisa koji pružaju informacije o potrošnji energije, čime će potrošačima biti omogućen direktan uvid i implementiranje `pametne` aplikacije za merenje potrošnje energije sa ciljem da se izbegne nepotrebna potrošnja i optimizuje utrošak energije“, objasnio je on.

Drugi značajan projekat je projekat „Smart Spaces“ koji je obrađivao sličnu tematiku – mogućnosti uštede energije, ali ovaj put u javnim zgradama. „Na 11 lokacija, u osam zemalja Evrope, radilo se na smanjivanju potrošnje energije (električne i toplotne), kao i vode u javnom sektoru. Glavni cilj projekta je bio razvoj servisa koji će obezbediti povratne informacije o potrošnji energije i omogućiti proizvođačima i distributerima energije lakše i kvalitetnije upravljanje i optimizaciju energetskih tokova“, istakao je Savić i dodao da su „Beogradske elektrane“ dobile pohvale od strane Evropske komisije, koja je finansirala ove projekte.

Poslednji završeni projekat koji je predstavio Savić je projekat „Moeebius“ koji je obuhvatao više objekata u naselju „Stepa Stepanović“, sedam stambenih objekata, vrtić i školu. „Projekat je imao za cilj razvijanje alata i metoda za smanjenje razlike između planirane i realizovane potrošnje energije u zgradama i blokovima zgrada, kao i alata za unapređeno održavanje“, zaključio je Savić.

Tatjana Tomić-Janković, inženjer Direkcije za distribuciju toplane „Voždovac“, predstavila je projekat „Holisder“ koji predstavlja nastavak i unapređenje projekta „Moeebius“. „Projekat `Holisder` predstavlja integraciju `pametnih` rešenja u sistemima za upravljanje energijom na bazi realnih potreba primenljivih na pojedinačne zgrade ili blokove zgrada kroz aplikaciju za mobilne uređaje za individualno praćenje potrošnje toplotne energije“, rekla je Tomić-Janković i istakla da je i u ovom slučaju pilot lokacija naselje „Stepa Stepanović“.

Na poslednji projekat osvrnuo se Vladimir Tanasić, rukovodilac grejnog područja toplane „Voždovac“. „Projekat `Related` se odnosi na nova rešenja u oblasti daljinskog grejanja i hlađenja korišćenjem nisko-temperaturnih mreža ili izvora toplotne energije“, objasnio je on. Projekat je počeo sa realizacijom 2017. godine i trajaće 45 meseci uz učešće 15 partnera iz osam zemalja.

Prezentacije sa tribine možete pogledati u nastavku:

1. Prezentacija Radmila Savića

2. Prezentacija Tatjane Tomić-Janković

3. Prezentacija Vladimira Tanasića