Toplana „Novi Beograd“

Toplana „Novi Beograd“

Toplana „Novi Beograd“ je izgrađena 1965. godine. U toplani je instalisano osam vrelovodnih kotlova ukupnog kapaciteta 920 MW i za sopstvene potrebe parni kotlovi kapaciteta 3 x 16 t/h pare. Kao pogonsko gorivo koriste prirodni gas i mazut. U toku grejne sezone 2010/2011. pušten je u rad i vrelovodni kotao kapaciteta 140 megavata, najveći u jugoistočnoj Evropi. Po instalisanoj snazi, toplana „Novi Beograd“ je najveća pojedinačna toplana u Evropi.