Toplana „Voždovac“

Toplana „Voždovac“

Toplana „Voždovac“ puštena je u rad 1980. godine. Toplana ima tri vrelovodna kotla.  Dva instalisane snage po 58 MW, odnosno 116 MW i jedan – novoizgrađeni snage 116 megavata koji je pušten u rad početkom 2009. godine. Ukupno instalisani kapacitet iznosi 232 megavata. Izgrađena su i dva parna kotla kapaciteta 2 x 10 t/h pare, za potrebe sopstvene potrošnje i pripremu sanitarne potrošne tople vode u letnjem periodu. Kotlovi kao primarno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno mazut.