Toplana „Medaković“

Toplana „Medaković“

Toplana „Medaković“ puštena je u rad 1974. godine. Trenutni kapacitet toplane je 50 MW uz jedan parni kotao kapaciteta 10 t/h pare, koji služi za sopstvene potrebe toplane, a leti za pripremu sanitarne potrošne tople vode. Kotlovi kao primarno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno mazut.