Toplana „Cerak“

Toplana „Cerak“

Toplana „Cerak“ je pušten u pogon 1985. godine. U Toplani su izgrađena dva kotla od po 58 MW, a kasnije je izgrađen još jedan kotao od 116 MW. Tako je ukupna instalisana snaga toplane „Cerak“ 232 MW. Primarno gorivo je prirodni gas, a alternativno mazut. Izgrađena su i dva parna kotla kapaciteta 2 x 10 t/h pare za potrebe sopstvene potrošnje i pripremu sanitarne potrošne tople vode.