Zamena dotrajalih deonica toplovoda u Mladenovcu

Beograd, 28. maj 2018. godine – U okviru programa rehabilitacije distributivne mreže „Beogradske elektrane” su u drugoj polovini maja 2018. godine započele radova na zameni toplovodnih cevi na grejnom području topplane Mladenovac.

U toku je zamena deonice toplovoda od ulice Janka Katića ispred kućnog broja 14, duž Jaše Prodanovića, do Kralja Petra Prvog 219, kao i izrada novih priključaka za stambene zgrade u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 78, 80 i 82. Po završetku te faze radova, biće zamenjena deonica magistralnog toplovoda od Janka Katića 14, do ulice Doktora Rusa u dužini od 130 metara.

Nastavak radova planiran je za 05. Jul 2018. godine, kada će biti zamenjene toplovodne cevi na magistralnom toplovodu od ulice Janka Katića 14, do Kraljice Marije 22.

Napominjemo da je toplovod na tim deonicama star više od 30 godina i da su u poslednjih nekoliko grejnih sezona bili učestali kvarovi čije otklanjanje je zahtevalo obavljanje obimnih radova u samom centru grada.

Po završetku projekta rehabilitacije toplovoda u Mladenovcu biće obezbeđena kvalitetnija i sigurnija isporuka i značajno smanjeni gubici toplotne energije. Takođe, u narednih nekoliko decenija očekujemo da neće biti kvarova koji će zahtevati obimne radove u tim delovima grada.

Vrednost investicije zamene toplovoda u Mladenovcu iznosi više od 30 (trideset) miliona dinara, a „Beogradske elektrane” za izvođenje neophodnih radova imaju punu podršku Gradske opštine Mladenovac.