Toplana „Miljakovac“

Toplana „Miljakovac“

Toplana „Miljakovac“ je puštena u pogon 1968. godine, a rekonstrukcija je izvršena 1988. godine kada je u toplani sagrađen kotao od 58 MW. Kasnije je izgrađen još jedan kotao iste snage. Ukupna instalisana snaga Toplane „Miljakovac“ je 116 MW. Kao primarno gorivo kotlovi koriste prirodni gas, a alternativno gorivo za prvi kotao je mazut. U toplani je ugrađen i jedan parni kotao kapaciteta 5 t/h pare za sopstvene potrebe.