Toplana „Višnjička banja“

Toplana „Višnjička banja“

Toplana „Višnjička banja“ puštena je u rad 1982. godine. Instalisana su tri kotla ukupnog kapaciteta 24,8 MW. Toplana pored grejanja, isporučuje i toplotnu energiju za pripremu sanitarne potrošne tople vode. Kotlovi kao primarno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno mazut.