Dobrodošli na novu internet prezentaciju preduzeća

Vreme u kojem živimo, vreme elektronskog poslovanja i elektronskih komunikacija, obavezalo nas je da izradimo novu, savremenu platformu – sajta koji će na najefikasniji način zadovoljiti potrebe, kako postojećih korisnika, tako i potencijalnih ali i nas – davaoca usluga.
Ta potreba se prvenstveno ogleda u svrsishodnom informativnom i edukativnom sadržaju, kao i olakšanom kontaktu potrošača sa „Beogradskim elektranama“.