Toplana „Mirijevo“

Toplana „Mirijevo“

Toplana „Mirijevo“ ima dva vrelovodna kotla od po 58 MW. Za sopstvene potrebe u toplani su ugrađena i dva parna kotla. Kao osnovno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno gorivo je mazut.