Пријава рекламација

Топлана „Батајница“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Батајница“ има инсталисани капацитет од 23,2 МW у три вреловодна котла. Као примарно погонско гориво користи природни гас, а алтернативно мазут.

Tоплана „Борча“

nedelja, jul 11th, 2010

Топлана „Борча“ почела је да ради крајем 1980. године. Инсталисана су четири котла, укупног капацитета 30,9 МW, а као погонско гориво коришћен је мазут. Током 2017. године топлана је реконструисана, односно прешло се на коришћење компримованог гаса. Тиме је постигнуто значајно смањење емисије штетних гасова  у атмосферу. За 90 одсто је смањена емисија угљоводоника, за 60 одсто угљенмоноксида и 30 одсто угљендиоксида.

Топлана „Барајево“

četvrtak, jul 8th, 2010

Топлана „Барајево“ је укупног капацитета 7,6 МW. Уграђена су четири котла која користе чврсто гориво – угаљ, али и биомасу.

Топлана „Младеновац“

četvrtak, mart 11th, 2010

Топлана „Младеновац“ је укључена у систем “Београдских електрана” у грејној сезони 1994/95. У топлани су уграђена три парна котла. Укупан капацитет котлова је 44,54 МW. Поред снабдевања Младеновца топлотном енергијом за грејање, топлана врши и испоруку технолошке паре индустријским потрошачима. Котлови као примарно гориво користе природни гас, а алтернативно мазут

Топлана „Земун“

sreda, mart 10th, 2010

Топлана „Земун има пет котлова укупног капацитета 60 МW. Погонско гориво је мазут. Топлана „Земун“ врши и испоруку потрошне топле воде

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2