Prijava reklamacija

Toplana „Novi Beograd“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Novi Beograd“ je izgrađena 1965. godine. U toplani je instalisano osam vrelovodnih kotlova ukupnog kapaciteta 920 MW i za sopstvene potrebe parni kotlovi kapaciteta 3 x 16 t/h pare. Kao pogonsko gorivo koriste prirodni gas i mazut. U toku grejne sezone 2010/2011. pušten je u rad i vrelovodni kotao kapaciteta 140 megavata, najveći u jugoistočnoj Evropi. Po instalisanoj snazi, toplana „Novi Beograd“ je najveća pojedinačna toplana u Evropi.

Toplana „Dunav“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Dunav“ je puštena u rad grejne sezone 1987/88. godine, a toplifikacija centralnog gradskog jezgra započeta je istovremeno sa njenom gradnjom. U prvoj fazi izgradnje Toplane „Dunav“ ugrađena su dva kotla snage od 58 MW, dok su kasnije puštena u rad još dva kotla snage 116 MW, čime je ukupna snaga ovog toplotnog izvora povećana na 346 MW. Pored vrelovodnih kotlova za sopstvene potrebe i isporuku potrošne tople vode ugrađena su i dva parna kotla kapaciteta 10 t/h pare svaki. Kao pogonsko gorivo koristi prirodni gas, dok je mazut alternativno gorivo. Visina izgrađenog dimnjaka je 140 metara.

Toplana „Konjarnik“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Konjarnik“ je puštena u rad 1976. godine. Tada su izgrađena dva kotla instalisane snage po 58 MW, a kasnije još jedan od 116 MW. Ukupna instalisana snaga Toplane „Konjarnik“ je 232 MW. Kotlovi kao primarno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno mazut. Za sopstvene potrebe ugrađeni su i parni kotlovi kapaciteta 2 x 10 t/h pare.

Toplana „Voždovac“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Voždovac“ puštena je u rad 1980. godine. Toplana ima tri vrelovodna kotla.  Dva instalisane snage po 58 MW, odnosno 116 MW i jedan – novoizgrađeni snage 116 megavata koji je pušten u rad početkom 2009. godine. Ukupno instalisani kapacitet iznosi 232 megavata. Izgrađena su i dva parna kotla kapaciteta 2 x 10 t/h pare, za potrebe sopstvene potrošnje i pripremu sanitarne potrošne tople vode u letnjem periodu. Kotlovi kao primarno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno mazut.

Toplana „Medaković“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Medaković“ puštena je u rad 1974. godine. Trenutni kapacitet toplane je 50 MW uz jedan parni kotao kapaciteta 10 t/h pare, koji služi za sopstvene potrebe toplane, a leti za pripremu sanitarne potrošne tople vode. Kotlovi kao primarno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno mazut.

Toplana „Banovo brdo“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Banovo brdo“ je puštena u pogon 1964. godine. Kapacitet Toplane „Banovo brdo“ je 104 MW. U toplani su izgrađena i dva parna kotla, koji služe za sopstvene potrebe. Kao primarno gorivo koristi prirodni gas, a rezervno gorivo je mazut.

Toplana „Cerak“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Cerak“ je pušten u pogon 1985. godine. U Toplani su izgrađena dva kotla od po 58 MW, a kasnije je izgrađen još jedan kotao od 116 MW. Tako je ukupna instalisana snaga toplane „Cerak“ 232 MW. Primarno gorivo je prirodni gas, a alternativno mazut. Izgrađena su i dva parna kotla kapaciteta 2 x 10 t/h pare za potrebe sopstvene potrošnje i pripremu sanitarne potrošne tople vode.

Toplana „Miljakovac“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Miljakovac“ je puštena u pogon 1968. godine, a rekonstrukcija je izvršena 1988. godine kada je u toplani sagrađen kotao od 58 MW. Kasnije je izgrađen još jedan kotao iste snage. Ukupna instalisana snaga Toplane „Miljakovac“ je 116 MW. Kao primarno gorivo kotlovi koriste prirodni gas, a alternativno gorivo za prvi kotao je mazut. U toplani je ugrađen i jedan parni kotao kapaciteta 5 t/h pare za sopstvene potrebe.

Toplana „Višnjička banja“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Višnjička banja“ puštena je u rad 1982. godine. Instalisana su tri kotla ukupnog kapaciteta 24,8 MW. Toplana pored grejanja, isporučuje i toplotnu energiju za pripremu sanitarne potrošne tople vode. Kotlovi kao primarno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno mazut.

Toplana „Mirijevo“

nedelja, jul 11th, 2010

Toplana „Mirijevo“ ima dva vrelovodna kotla od po 58 MW. Za sopstvene potrebe u toplani su ugrađena i dva parna kotla. Kao osnovno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno gorivo je mazut.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >