Обавештења

Медији

Медији су значајна карика у ланцу нашег пословања.Свакодневно извештавање новинара о темама из области енергетике, не само да  олакшава привређивање свим представницима ове привредне гране, већ захваљујући њима наши корисници имају могућност редовног информисања о дешавањима, како унутар гране, тако и сваког привредног субјекта, појединачно.Контакт за новинаре је електронска адреса informisanje@bgdel.rs