Обавештења

Корисници

Топловодна мрежа „Београдских електрана“ покрива више од 50 одсто уже територије града Београда. Наши корисници су власници стамбеног простора, пословног простора, као и бројне државне и градске институције. Укупно загревамо више од 21,3 милиона квадратних метара стамбеног и пословног простора што нас сврстава међу највеће компаније за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у Европи.