Zakonska akta

utorak, jul 11th, 2017

- Zakon o komunalnim delatnostima

- Zakon o energetici

– Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (Službeni list Grada Beograda 65/2020 od 29.05.2020 god.)

- Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ceni toplotne energije (Sl. list Grada Beograda 98/21 od 29. oktobra 2021.)

- Pravila o radu distributivnog sistema

- Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja

- Odluka o izmeni roka dospelosti obaveze plaćanja naknade za isporučenu toplotnu energiju kupcima kojima obračun vrše JKP „Beogradske elektrane”

- Interventne mere zaštite najugroženijih građana

- Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom

- Uredba o energetski ugroženom kupcu

- Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“

- Odluka o ceni priključka na gas

- Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

- Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Ostala regulativa

ponedeljak, jul 12th, 2010

Zakon o energetici Republike Srbije

Ovim zakonom uređuju se: ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja, način organizovanja i funkcionisanja tržišta energije, uslovi za uredno i kvalitetno snabdevanje kupaca energijom i uslovi za ostvarivanje bezbedne, pouzdane i efikasne proizvodnje energije, upravljanje sistemima prenosa, transporta i distribucije energije …opširnije »