Racionalno korišćenje energenata

utorak, decembar 7th, 2010

Jedna od osnovnih odrednica naše poslovne politike je efikasna proizvodnja toplotne energije. Aktivno radimo na stvaranju uslova u kojima naši korisnici mogu racionalno koristiti toplotnu energiju, odnosno trošiti je prema sopstvenim potrebama.
„Beogradske elektrane” tokom poslednje decenije, rekonstrukcijom i unapređenjem svojih pogona – toplotnih izvora, osvajanjem novih tehnologija za prenos toplotne energije i modernizovanjem toplotnih podstanica – kontinuirano povećavaju energetsku efikasnost. …opširnije »