Prijava reklamacija

Transfer električne energije

nedelja, jul 11th, 2010

Termoelektrana – toplana „Novi Beograd“ je do 2003. godine proizvodila električnu energiju. Danas, za potrebe EPS-a, koristeći trafostanicu (110/35 kV), koja se nalazi u okviru toplane, vrši uslugu transfera električne energije. Radom transformatorskog postrojenja, električnom energijom se napaja centar grada, deo Novog Beograda i Čukarice. …opširnije »