Корпоративни филм

Испитивања, еталонирања, контролисања и оверавања мерила

nedelja, jul 11th, 2010

О Центру за испитивање, квалитет и заштиту животне средине

Улога Центра, у оквиру Предузећа је, да поред осталог, врши испитивања, еталонирања, контролисања и оверавања/контролисања мерила у оквиру важећих обима акредитације Центра, као и сервисирања и оверавања мерила топлотне енергије, како за сопствене потребе, тако и за потребе екстерних корисника.

Центар је акредитована лабораторија за испитивање и акредитована лабораторија за еталонирање, која испуњава организационе и техничке захтеве према међународном стандарду SRPS ISO/IEC 17025.

Центар је акредитовано контролно тело, која испуњава организационе и техничке захтеве према међународном стандарду SRPS ISO/IEC 17020.

Центар обавља испитивања, еталонирања и контролисања из важећег обима акредитације Центра утврђеног од стране надлежног националног Акредитационог тела Србије, које врши континуалан надзор над радом Центра.

Центар обавља оверавање мерила топлотне енергије на основу овлашћења добијеног од Министарства финансија и привреде и мерење буке у животној средини на основу овлашћења добијеног од Министарства животне средине, рударства и просторног планирања. Наведена министарства врше континуалан надзор над радом Центра. Пословни процеси Центра обухватају:

Испитивања вентила сигурности и цевних затварача, испитивања без разарања, термовизијска испитивања, вибродијагностичка испитивања, испитивања буке, испитивање уравнотежености обртних делова, ласерско центрирање;

Еталонирања мерила притиска и анализатора гасова;

Контролисање документације, контролисање монтаже, контролисање у току експлоатације, контролисање после преправки и модификација, пријемно контролисање котлова и деловa котловских постројења, челика и производа од челика, индустријских металних цевовода, предизолованих система вишеслојних цеви за даљинско грејање, челичних цеви за опрему под притиском, обртних агрегата, контролисања буке у комуналној средини, као контролна организација типа Ц;

Прво, редовно и ванредно контролисање и оверавање мерила топлотне енергије;
Сервисирање мерила топлотне енергије;
Процесе подршке успостављању и одржавању система менаџмента квалитетом и заштите животне средине у Предузећу.

Сертификати

Овлашћења Министарстава Владе Републике Србије:

• Решење о овлашћењу за мерење буке,

• Решење о овлашћењу за оверавање мерила топлотне енергије

Захтеви Захтеви за испитивање, еталонирање, контролисање и оверавање/контролисање мерила се достављају на e-mail: centartqe@bgdel.rs а број телефона је +381 11 33-12-300

Приликом подношења захтева за оверавање/контролисање мерила топлотне енергије, потребно је попунити Спецификацију мерила топлотне енергије (Формулар – Спецификација мерила топлотне енергије ПРЕУЗМИТЕ кликом ОВДЕ).