Prijava reklamacija

Najčešće postavljena pitanja i odgovori

nedelja, jul 18th, 2010

Napomena: Odgovori na najčešće postavljena pitanja su izvedeni iz Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu i Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije.

Kada počinje, a kada se završava grejna sezona?
Grejna sezona počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepena Celzijusa ili nižu.

U slučaju da i posle 3. maja Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu, rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove energetike, može naložiti obezbeđivanje snabdevanja toplotnom energijom objekata i u tim danima, ukoliko postoje tehnički i tehnološki uslovi.

Zašto račune za grejanje korisnici plaćaju tokom cele godine, a ne samo u vreme trajanja grejne sezone?
Odlukom Skupštine grada Beograda, u cilju ravnomernog opterećenja kućnog budžeta građana, omogućeno je da korisnici troškove za utrošenu toplotnu energiju, odnosno grejanje, plaćaju 12 meseci u godini. Preciznije, troškovi za grejanje koji se ostvare u toku grejne sezone pravilno se raspoređuju na jednakih 12 mesečnih rata, kako bi se korisnicima olakšalo plaćanje.

Šta je remont, odnosno kada počinje?
Remont, sprovođenje investicija i neophodnih radova u energetskim objektima sistema daljinskog grejanja obavlja komunalno preduzeće po prestanku grejne sezone, a kako bi čitav sistem bio pripremljen za narednu grejnu sezonu. Radovi u proizvodnom, distributivnom i sistemu predaje toplotne energije (toplotnim predajnim stanicama) moraju biti završeni do 30. septembra tekuće godine.
Od 1. do 10. oktobra vrši se proba funkcionisanja svih energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja.

Koliko traje grejni dan i u kojim okolnostima se primenjuje neprekidno grejanje?
Grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 22 časa.
Pri niskim spoljašnjim temperaturama vazduha u cilju zaštite energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja ili postizanja propisanih temperatura, komunalno preduzeće je dužno da produži grejni dan ili da vrši neprekidno snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom, a da pri tome racionalno gazduje energijom.
Snabdevanje toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, između 6. i 7. januara i između 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljašnje temperature vazduha kojom se obezbeđuje održavanje propisanih temperatura.

U kojim uslovima „Beogradske elektrane” prekidaju isporuku toplotne energije u toku grejnog dana?
Isporuka toplotne energije u toku grejnog dana može da se prekine u slučajevima povoljne temperature spoljašnjeg vazduha. Prekid isporuke vrši se kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od dva sata. Ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni Celzijusa ili niža. Prekid isporuke toplotne energije ne može biti kraći od četiri sata.

Isporuka toplotne energije u grejnom danu ne vrši se uopšte kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od 10 sati i kada je u vremenu između 06.00 i 09.00h temperatura spoljašnjeg vazduha viša od 12 stepeni Celzijusa.

Kada „Beogradske elektrane” greju neprekidno 24 sata?
Grejni dan traje od 6.00 so 22.00h radnim danom, a nedeljom i praznikom od 07.00 do 22.00h. Ukoliko je temperatura spoljašnjeg vazduha izmerena u 18.00h niža od +1 stepen Celzijusa i prognozirane temperature spoljašnjeg vazduha u vremenu od 22.00 do 06.00h su niže od 0 stepeni Celzijusa, proizvodnja toplotne energije traje kontinuirano 24 časa.

Koje su propisane temperature u stambenim i poslovnim prostorima?
„Beogradske elektrane“ dužne su da postižu i održavaju u stambenim prostorijama tarifnih kupaca sledeće temperature: u dnevnim boravcima, spavaćim sobama, predsobljima, degažmanima i kuhinjama 20 stepeni Celzijusa;

…opširnije »