Пријава рекламација

Калкулатор обрачуна трошкова по паушалу и мерачу потрошње за стамбени и пословни простор

petak, jul 14th, 2017

У циљу праћења годишњих трошкова за испоручену топлотну енергију власници стамбених и пословних простора могу употребити  калкулаторе трошкова потрошње.  Калкулатори су информативног карактера, а процена годишње потрошње топлотне енергије изведена је на основу просечне годишње потрошње у последње три грејне сезоне.

- Калкулатор упоредног обрачуна трошкова по паушалу и по потрошњи са месечним очитавањем за власнике стамбеног простора (кликни овде)

- Калкулатор упоредног обрачуна трошкова са месечним очитавањем и аконтацијама са коначним обрачуном (КОБ) за власнике пословног простора (кликните овде)

Законска акта (II)

utorak, jul 11th, 2017

- Закон о комуналним делатностима (кликни ОВДЕ)

- Закон о енергетици (кликни ОВДЕ)

- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (кликни ОВДЕ – Сл.Лист Града Београда 65/2020 од 29.05.2020)

- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (кликни ОВДЕ)

- Одлука о ценама топлотне енергије (кликни ОВДЕ) (Сл лист Града Београда бр 25 од 10. мај 2019.)

- Правила о раду дистрибутивног система (кликни ОВДЕ)

- Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења (кликни ОВДЕ)

- Одлука о измени рока доспелости обавезе плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију купцима којима обрачун врше ЈКП „Београдске електране” (кликни ОВДЕ)

- Интервентне мере заштите најугроженијих грађана (кликни ОВДЕ)

- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (кликни ОВДЕ)

- Уредба о енергетски угроженом купцу (кликни ОВДЕ)

- Одлука о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” (кликни ОВДЕ)

- Одлука о цени прикључка на гас (кликни ОВДЕ)

ЦЕНОВНИЦИ топлотне енергије и природног гаса

utorak, januar 18th, 2011

Цене комуналних услуга и производа одређује оснивач јавно-комуналних предузећа – Скупштина града Београда. Систем наплате топлотне енергије и потрошне топле воде одређен је статусом корисника.

ДОМАЋИНСТВА

Уколико корисник припада категорији домаћинства, односно физичко је лице, за наплату топлотне енергије и потрошне топле воде надлежно је Јавно комунално предузеће „Инфостан технологије“ (www.infostan.rs). Ово предузеће, Системом обједињене наплате (СОН) у Граду Београду омогућава економичну, брзу и рационалну обраду података и обједињену наплату комуналних услуга и производа преко месечних уплатница. …опширније »

Наплата према испорученој количини топлотне енергије

utorak, maj 11th, 2010

„Београдске електране“ се залажу за ефикасно коришћење топлотне енергије. Уз примењене мере енергетске ефикасности (уградња изолације и квалитетне столарије) смањује се утрошена енергија која, уз савесно управљање сопственом потрошњом и обрачун и наплату испоручене топлотне енергије према оствареној потрошњи домаћинству може да смањи издатке за утрошену енергију, а самим тим и смањи потрошњу увозних енергената. Захваљујући вишегодишњим улагањима у осавремењавање производних и диструбутивних постројења и предајних станица, постоје технички предуслови за мерење и обрачун утрошене топлотне енергије у свакој предајној станици „Београдских електрана“ којих у Београду има више од 9.000.

…опширније »

ОБЈЕДИЊЕНА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 011/2093-000

ponedeljak, maj 10th, 2010

011/2093-000

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ пред званичан почетак грејне сезоне, 15. октобар 2013., пустило је у функцију Обједињену телефонску централу. Ова мултифункционална  централа омогућава корисницима система даљинског грејања, као и другим заинтересованим странама, да позивом на јединствени број телефона 011/2093-000 добију надлежну службу или буду упућени од кога тражену информацију могу да добију. Опцијама на менију Обједињене телефонске централе позивалац ће моћи да изабере службу за пријаву рекламација или пружање информација које су му потребне.

…опширније »